รายละเอียด ข้าชื่อโคทาโร่! 59
ข้าชื่อโคทาโร่!

สถานะ :
Complete
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
Hiruta Tatsuya
ผู้แต่ง :
Hiruta Tatsuya

Rating :
เฉลี่ย 0/5 จากทั้งหมดการโหวต 0 โหวต

เล่าเรื่อง :
The original Kotaro Makaritoru contained 7 Major Archs and 1 side series. Initially the comic was filled with slapstick comedy and small sexual humor, but as the story progressed, the comic became more mature and serious. However, some of the classic humor remained. Koutarou Shindou - A high school aged karate expert who is descended from a long line of ninja. While he may be a fighting genius, he lacks common sense and any inhibitions whatsoever. He spends most of his time getting into trouble with school officials, and trying to steal girls' panties; especially Mayumi's. He is very protective of three things: his long hair, his panty collection, and Mayumi.

ตอนใหม่ๆของ ข้าชื่อโคทาโร่!
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 59 ตอนที่ 59 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 199
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 58 ตอนที่ 58 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 135
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 57 ตอนที่ 57 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 500
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 56 ตอนที่ 56 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 357
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 55 ตอนที่ 55 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 317
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 54 ตอนที่ 54 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 279
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 53 ตอนที่ 53 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 486
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 52 ตอนที่ 52 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 325
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 51 ตอนที่ 51 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 429
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 50 ตอนที่ 50 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 228
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 49 ตอนที่ 49 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 303
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 48 ตอนที่ 48 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 398
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 47 ตอนที่ 47 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 380
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 46 ตอนที่ 46 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 210
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 45 ตอนที่ 45 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 151
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 44 ตอนที่ 44 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 440
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 43 ตอนที่ 43 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 250
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 42 ตอนที่ 42 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 305
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 41 ตอนที่ 41 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 283
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 40 ตอนที่ 40 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 261
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 39 ตอนที่ 39 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 253
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 38 ตอนที่ 38 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 210
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 37 ตอนที่ 37 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 218
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 36 ตอนที่ 36 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 262
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 35 ตอนที่ 35 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 154
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 34 ตอนที่ 34 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 449
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 33 ตอนที่ 33 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 439
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 32 ตอนที่ 32 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 143
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 31 ตอนที่ 31 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 257
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 30 ตอนที่ 30 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 343
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 29 ตอนที่ 29 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 155
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 28 ตอนที่ 28 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 341
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 27 ตอนที่ 27 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 321
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 26 ตอนที่ 26 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 327
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 25 ตอนที่ 25 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 371
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 24 ตอนที่ 24 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 494
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 23 ตอนที่ 23 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 354
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 22 ตอนที่ 22 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 360
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 21 ตอนที่ 21 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 125
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 20 ตอนที่ 20 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 133
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 19 ตอนที่ 19 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 352
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 195
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 353
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 443
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 463
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 348
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 265
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 495
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 160
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 174
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 144
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 498
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 162
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 276
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 324
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 113
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 294
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 204
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 501

ความคิดเห็นเพื่อนๆ