รายละเอียด ข้าชื่อโคทาโร่! 99
ข้าชื่อโคทาโร่!

สถานะ :
Complete
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
Hiruta Tatsuya
ผู้แต่ง :
Hiruta Tatsuya

Rating :
เฉลี่ย 0/5 จากทั้งหมดการโหวต 0 โหวต

เล่าเรื่อง :
The original Kotaro Makaritoru contained 7 Major Archs and 1 side series. Initially the comic was filled with slapstick comedy and small sexual humor, but as the story progressed, the comic became more mature and serious. However, some of the classic humor remained. Koutarou Shindou - A high school aged karate expert who is descended from a long line of ninja. While he may be a fighting genius, he lacks common sense and any inhibitions whatsoever. He spends most of his time getting into trouble with school officials, and trying to steal girls' panties; especially Mayumi's. He is very protective of three things: his long hair, his panty collection, and Mayumi.

ตอนใหม่ๆของ ข้าชื่อโคทาโร่!
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 59 ตอนที่ 59 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 205
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 58 ตอนที่ 58 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 137
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 57 ตอนที่ 57 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 500
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 56 ตอนที่ 56 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 357
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 55 ตอนที่ 55 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 317
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 54 ตอนที่ 54 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 279
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 53 ตอนที่ 53 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 486
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 52 ตอนที่ 52 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 325
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 51 ตอนที่ 51 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 429
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 50 ตอนที่ 50 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 228
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 49 ตอนที่ 49 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 305
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 48 ตอนที่ 48 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 399
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 47 ตอนที่ 47 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 382
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 46 ตอนที่ 46 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 214
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 45 ตอนที่ 45 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 152
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 44 ตอนที่ 44 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 441
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 43 ตอนที่ 43 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 250
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 42 ตอนที่ 42 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 305
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 41 ตอนที่ 41 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 285
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 40 ตอนที่ 40 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 266
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 39 ตอนที่ 39 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 255
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 38 ตอนที่ 38 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 212
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 37 ตอนที่ 37 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 219
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 36 ตอนที่ 36 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 264
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 35 ตอนที่ 35 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 156
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 34 ตอนที่ 34 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 450
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 33 ตอนที่ 33 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 441
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 32 ตอนที่ 32 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 143
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 31 ตอนที่ 31 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 257
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 30 ตอนที่ 30 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 343
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 29 ตอนที่ 29 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 156
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 28 ตอนที่ 28 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 343
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 27 ตอนที่ 27 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 323
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 26 ตอนที่ 26 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 331
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 25 ตอนที่ 25 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 373
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 24 ตอนที่ 24 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 495
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 23 ตอนที่ 23 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 354
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 22 ตอนที่ 22 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 360
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 21 ตอนที่ 21 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 127
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 20 ตอนที่ 20 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 134
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 19 ตอนที่ 19 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 352
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 196
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 355
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 445
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 465
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 350
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 266
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 497
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 164
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 181
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 147
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 504
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 167
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 282
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 333
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 115
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 299
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 211
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 512

ความคิดเห็นเพื่อนๆ