รายละเอียด คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) 102
คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman)

สถานะ :
Complete
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
Yudetamago
ผู้แต่ง :
Yudetamago

Rating :
เฉลี่ย 0/5 จากทั้งหมดการโหวต 0 โหวต

เล่าเรื่อง :
Kinnukuman, a weak and clumsy super hero, constantly getting into wacky situations. As the series progressed, the story began changing from comedy to action as Kinnukuman battles stronger and stronger foes in the wrestling ring. The series continually introduced new Super Human characters, known as Choujins, who would challenge Kinnikuman and his friends for various purposes

ตอนใหม่ๆของ คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman)
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 76 ตอนที่ 76 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 222
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 75 ตอนที่ 75 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 326
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 74 ตอนที่ 74 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 286
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 73 ตอนที่ 73 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 288
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 72 ตอนที่ 72 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 127
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 71 ตอนที่ 71 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 396
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 70 ตอนที่ 70 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 153
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 69 ตอนที่ 69 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 124
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 68 ตอนที่ 68 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 208
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 67 ตอนที่ 67 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 258
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 66 ตอนที่ 66 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 396
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 65 ตอนที่ 65 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 335
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 64 ตอนที่ 64 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 287
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 63 ตอนที่ 63 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 300
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 62 ตอนที่ 62 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 185
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 61 ตอนที่ 61 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 480
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 60 ตอนที่ 60 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 501
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 59 ตอนที่ 59 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 423
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 58 ตอนที่ 58 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 481
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 57 ตอนที่ 57 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 118
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 56 ตอนที่ 56 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 295
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 55 ตอนที่ 55 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 344
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 54 ตอนที่ 54 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 334
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 53 ตอนที่ 53 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 395
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 52 ตอนที่ 52 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 312
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 51 ตอนที่ 51 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 495
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 50 ตอนที่ 50 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 176
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 49 ตอนที่ 49 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 458
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 48 ตอนที่ 48 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 168
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 47 ตอนที่ 47 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 139
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 46 ตอนที่ 46 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 257
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 45 ตอนที่ 45 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 427
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 44 ตอนที่ 44 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 300
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 43 ตอนที่ 43 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 392
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 42 ตอนที่ 42 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 245
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 41 ตอนที่ 41 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 106
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 40 ตอนที่ 40 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 292
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 39 ตอนที่ 39 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 388
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 38 ตอนที่ 38 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 233
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 37 ตอนที่ 37 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 375
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 36 ตอนที่ 36 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 472
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 35 ตอนที่ 35 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 200
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 34 ตอนที่ 34 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 249
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 33 ตอนที่ 33 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 311
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 32 ตอนที่ 32 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 299
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 31 ตอนที่ 31 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 268
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 30 ตอนที่ 30 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 500
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 29 ตอนที่ 29 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 482
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 28 ตอนที่ 28 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 226
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 27 ตอนที่ 27 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 236
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 26 ตอนที่ 26 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 294
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 25 ตอนที่ 25 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 408
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 24 ตอนที่ 24 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 135
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 23 ตอนที่ 23 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 338
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 22 ตอนที่ 22 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 322
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 21 ตอนที่ 21 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 361
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 20 ตอนที่ 20 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 429
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 19 ตอนที่ 19 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 141
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 302
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 245
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 345
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 369
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 283
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 299
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 205
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 364
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 379
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 418
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 427
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 137
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 232
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 264
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 417
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 534
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 395
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 351

ความคิดเห็นเพื่อนๆ