รายละเอียด คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) 37
คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman)

สถานะ :
Complete
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
Yudetamago
ผู้แต่ง :
Yudetamago

Rating :
เฉลี่ย 0/5 จากทั้งหมดการโหวต 0 โหวต

เล่าเรื่อง :
Kinnukuman, a weak and clumsy super hero, constantly getting into wacky situations. As the series progressed, the story began changing from comedy to action as Kinnukuman battles stronger and stronger foes in the wrestling ring. The series continually introduced new Super Human characters, known as Choujins, who would challenge Kinnikuman and his friends for various purposes

ตอนใหม่ๆของ คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman)
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 76 ตอนที่ 76 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 217
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 75 ตอนที่ 75 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 325
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 74 ตอนที่ 74 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 286
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 73 ตอนที่ 73 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 288
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 72 ตอนที่ 72 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 126
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 71 ตอนที่ 71 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 395
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 70 ตอนที่ 70 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 151
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 69 ตอนที่ 69 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 124
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 68 ตอนที่ 68 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 206
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 67 ตอนที่ 67 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 257
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 66 ตอนที่ 66 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 396
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 65 ตอนที่ 65 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 335
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 64 ตอนที่ 64 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 287
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 63 ตอนที่ 63 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 298
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 62 ตอนที่ 62 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 185
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 61 ตอนที่ 61 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 477
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 60 ตอนที่ 60 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 499
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 59 ตอนที่ 59 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 422
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 58 ตอนที่ 58 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 480
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 57 ตอนที่ 57 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 118
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 56 ตอนที่ 56 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 295
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 55 ตอนที่ 55 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 344
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 54 ตอนที่ 54 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 331
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 53 ตอนที่ 53 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 395
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 52 ตอนที่ 52 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 312
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 51 ตอนที่ 51 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 495
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 50 ตอนที่ 50 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 176
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 49 ตอนที่ 49 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 456
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 48 ตอนที่ 48 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 167
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 47 ตอนที่ 47 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 139
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 46 ตอนที่ 46 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 257
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 45 ตอนที่ 45 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 427
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 44 ตอนที่ 44 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 300
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 43 ตอนที่ 43 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 392
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 42 ตอนที่ 42 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 244
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 41 ตอนที่ 41 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 105
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 40 ตอนที่ 40 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 291
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 39 ตอนที่ 39 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 388
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 38 ตอนที่ 38 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 231
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 37 ตอนที่ 37 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 374
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 36 ตอนที่ 36 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 472
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 35 ตอนที่ 35 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 200
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 34 ตอนที่ 34 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 249
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 33 ตอนที่ 33 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 311
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 32 ตอนที่ 32 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 299
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 31 ตอนที่ 31 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 268
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 30 ตอนที่ 30 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 500
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 29 ตอนที่ 29 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 482
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 28 ตอนที่ 28 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 226
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 27 ตอนที่ 27 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 235
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 26 ตอนที่ 26 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 293
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 25 ตอนที่ 25 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 403
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 24 ตอนที่ 24 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 134
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 23 ตอนที่ 23 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 336
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 22 ตอนที่ 22 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 320
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 21 ตอนที่ 21 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 360
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 20 ตอนที่ 20 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 428
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 19 ตอนที่ 19 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 138
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 299
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 243
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 340
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 365
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 282
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 298
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 203
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 359
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 376
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 417
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 422
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 134
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 230
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 262
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 411
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 521
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 373
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 335

ความคิดเห็นเพื่อนๆ