รายละเอียด คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) 237
คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง  (Kinnikuman)

สถานะ :
Complete
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
Yudetamago
ผู้แต่ง :
Yudetamago

Rating :
เฉลี่ย 0/5 จากทั้งหมดการโหวต 0 โหวต

เล่าเรื่อง :
What do you do when a team of evil superpowered wrestlers from another planet threatens the health and safety of the Earth? Organize a team of GOOD superpowered wrestlers, of course! Kid Muscle, the son of legendary wrestler King Muscle, rockets to Earth and finds an evil wrestling gang called the DMP tearing the place apart. The punks on the DMP are the weirdest, nastiest, most outlandishly powerful musclebound freaks the galaxy has ever known. Kid Muscle's only hope: form a team that's even wilder. Lazy and cowardly, the Kid sure doesn't look like the universe's last great hope, but when something upsets him -like, say, EVIL - he busts out in muscles just like his old man! The only possible result is earthshaking, bodyslamming, ultimate-powered action that sends our entire planet sailing over the top rope!

ตอนใหม่ๆของ คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman)
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 68 ตอนที่ 68 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 477
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 67 ตอนที่ 67 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 280
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 66 ตอนที่ 66 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 443
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 65 ตอนที่ 65 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 489
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 64 ตอนที่ 64 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 318
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 63 ตอนที่ 63 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 375
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 62 ตอนที่ 62 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 171
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 61 ตอนที่ 61 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 166
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 60 ตอนที่ 60 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 178
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 59 ตอนที่ 59 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 292
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 58 ตอนที่ 58 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 226
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 57 ตอนที่ 57 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 294
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 56 ตอนที่ 56 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 382
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 55 ตอนที่ 55 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 463
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 54 ตอนที่ 54 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 397
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 53 ตอนที่ 53 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 493
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 52 ตอนที่ 52 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 499
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 51 ตอนที่ 51 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 255
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 50 ตอนที่ 50 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 389
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 49 ตอนที่ 49 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 455
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 48 ตอนที่ 48 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 336
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 47 ตอนที่ 47 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 508
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 46 ตอนที่ 46 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 286
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 45 ตอนที่ 45 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 248
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 44 ตอนที่ 44 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 457
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 43 ตอนที่ 43 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 260
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 42 ตอนที่ 42 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 511
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 41 ตอนที่ 41 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 221
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 40 ตอนที่ 40 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 236
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 39 ตอนที่ 39 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 177
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 38 ตอนที่ 38 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 255
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 37 ตอนที่ 37 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 482
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 36 ตอนที่ 36 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 474
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 35 ตอนที่ 35 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 181
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 34 ตอนที่ 34 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 431
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 33 ตอนที่ 33 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 270
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 32 ตอนที่ 32 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 310
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 31 ตอนที่ 31 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 391
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 30 ตอนที่ 30 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 463
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 29 ตอนที่ 29 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 436
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 28 ตอนที่ 28 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 434
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 27 ตอนที่ 27 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 276
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 26 ตอนที่ 26 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 419
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 25 ตอนที่ 25 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 404
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 24 ตอนที่ 24 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 492
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 23 ตอนที่ 23 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 275
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 22 ตอนที่ 22 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 212
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 21 ตอนที่ 21 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 164
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 20 ตอนที่ 20 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 408
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 19 ตอนที่ 19 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 393
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 282
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 208
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 173
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 148
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 252
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 352
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 136
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 449
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 483
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 278
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 216
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 185
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 163
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 328
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 394
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 164
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 347
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 441

ความคิดเห็นเพื่อนๆ