รายละเอียด คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) 183
คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง  (Kinnikuman)

สถานะ :
Complete
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
Yudetamago
ผู้แต่ง :
Yudetamago

Rating :
เฉลี่ย 0/5 จากทั้งหมดการโหวต 0 โหวต

เล่าเรื่อง :
What do you do when a team of evil superpowered wrestlers from another planet threatens the health and safety of the Earth? Organize a team of GOOD superpowered wrestlers, of course! Kid Muscle, the son of legendary wrestler King Muscle, rockets to Earth and finds an evil wrestling gang called the DMP tearing the place apart. The punks on the DMP are the weirdest, nastiest, most outlandishly powerful musclebound freaks the galaxy has ever known. Kid Muscle's only hope: form a team that's even wilder. Lazy and cowardly, the Kid sure doesn't look like the universe's last great hope, but when something upsets him -like, say, EVIL - he busts out in muscles just like his old man! The only possible result is earthshaking, bodyslamming, ultimate-powered action that sends our entire planet sailing over the top rope!

ตอนใหม่ๆของ คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman)
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 68 ตอนที่ 68 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 469
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 67 ตอนที่ 67 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 276
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 66 ตอนที่ 66 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 439
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 65 ตอนที่ 65 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 486
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 64 ตอนที่ 64 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 315
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 63 ตอนที่ 63 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 370
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 62 ตอนที่ 62 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 167
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 61 ตอนที่ 61 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 163
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 60 ตอนที่ 60 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 174
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 59 ตอนที่ 59 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 289
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 58 ตอนที่ 58 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 221
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 57 ตอนที่ 57 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 288
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 56 ตอนที่ 56 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 375
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 55 ตอนที่ 55 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 462
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 54 ตอนที่ 54 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 391
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 53 ตอนที่ 53 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 490
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 52 ตอนที่ 52 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 496
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 51 ตอนที่ 51 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 246
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 50 ตอนที่ 50 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 384
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 49 ตอนที่ 49 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 448
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 48 ตอนที่ 48 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 332
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 47 ตอนที่ 47 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 505
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 46 ตอนที่ 46 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 283
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 45 ตอนที่ 45 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 244
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 44 ตอนที่ 44 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 449
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 43 ตอนที่ 43 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 255
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 42 ตอนที่ 42 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 508
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 41 ตอนที่ 41 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 215
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 40 ตอนที่ 40 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 232
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 39 ตอนที่ 39 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 173
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 38 ตอนที่ 38 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 249
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 37 ตอนที่ 37 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 479
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 36 ตอนที่ 36 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 469
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 35 ตอนที่ 35 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 177
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 34 ตอนที่ 34 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 429
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 33 ตอนที่ 33 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 264
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 32 ตอนที่ 32 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 306
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 31 ตอนที่ 31 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 386
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 30 ตอนที่ 30 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 454
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 29 ตอนที่ 29 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 417
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 28 ตอนที่ 28 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 427
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 27 ตอนที่ 27 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 269
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 26 ตอนที่ 26 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 413
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 25 ตอนที่ 25 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 396
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 24 ตอนที่ 24 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 482
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 23 ตอนที่ 23 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 269
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 22 ตอนที่ 22 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 212
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 21 ตอนที่ 21 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 161
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 20 ตอนที่ 20 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 407
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 19 ตอนที่ 19 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 389
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 280
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 199
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 164
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 139
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 247
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 341
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 130
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 443
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 479
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 271
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 211
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 181
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 157
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 323
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 387
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 157
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 330
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 425

ความคิดเห็นเพื่อนๆ