รายละเอียด คิ้วหนา ซ่าสุดๆ 38
คิ้วหนา ซ่าสุดๆ

สถานะ :
Complete
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
Takahashi Yutaka
ผู้แต่ง :
Takahashi Yutaka

Rating :
เฉลี่ย 0/5 จากทั้งหมดการโหวต 0 โหวต

เล่าเรื่อง :
Junna Shoutarou, who just entered Tokeizaka high school, falls for the school's madonna, Hibino Makoto. Meanwhile, the school's notorious homosexual, Tokudaiji Hiromi, targets Shoutarou as his new victim. Shoutarou, who under Hiromi's threats, joins the drama club and discovers that Makoto is the drama club's vice president. Perfect--except everyone thinks Shoutarou is gay with Hiromi!

ตอนใหม่ๆของ คิ้วหนา ซ่าสุดๆ
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 78 ตอนที่ 78 : แปลไทย
วันที่ 06.07.2017 127
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 77 ตอนที่ 77 : แปลไทย
วันที่ 06.07.2017 279
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 76 ตอนที่ 76 : แปลไทย
วันที่ 06.07.2017 375
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 75 ตอนที่ 75 : แปลไทย
วันที่ 06.07.2017 237
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 74 ตอนที่ 74 : แปลไทย
วันที่ 06.07.2017 417
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 73 ตอนที่ 73 : แปลไทย
วันที่ 06.07.2017 370
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 72 ตอนที่ 72 : แปลไทย
วันที่ 06.07.2017 236
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 71 ตอนที่ 71 : แปลไทย
วันที่ 06.07.2017 394
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 70 ตอนที่ 70 : แปลไทย
วันที่ 06.07.2017 485
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 69 ตอนที่ 69 : แปลไทย
วันที่ 06.07.2017 371
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 68 ตอนที่ 68 : แปลไทย
วันที่ 06.07.2017 353
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 67 ตอนที่ 67 : แปลไทย
วันที่ 06.07.2017 141
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 66 ตอนที่ 66 : แปลไทย
วันที่ 06.07.2017 312
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 65 ตอนที่ 65 : แปลไทย
วันที่ 06.07.2017 259
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 64 ตอนที่ 64 : แปลไทย
วันที่ 06.07.2017 396
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 63 ตอนที่ 63 : แปลไทย
วันที่ 06.07.2017 257
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 62 ตอนที่ 62 : แปลไทย
วันที่ 06.07.2017 185
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 61 ตอนที่ 61 : แปลไทย
วันที่ 06.07.2017 470
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 60 ตอนที่ 60 : แปลไทย
วันที่ 06.07.2017 143
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 59 ตอนที่ 59 : แปลไทย
วันที่ 06.07.2017 278
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 58 ตอนที่ 58 : แปลไทย
วันที่ 06.07.2017 162
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 57 ตอนที่ 57 : แปลไทย
วันที่ 06.07.2017 373
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 56 ตอนที่ 56 : แปลไทย
วันที่ 06.07.2017 146
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 55 ตอนที่ 55 : แปลไทย
วันที่ 06.07.2017 243
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 54 ตอนที่ 54 : แปลไทย
วันที่ 06.07.2017 251
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 53 ตอนที่ 53 : แปลไทย
วันที่ 06.07.2017 141
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 52 ตอนที่ 52 : แปลไทย
วันที่ 06.07.2017 315
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 51 ตอนที่ 51 : แปลไทย
วันที่ 06.07.2017 283
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 50 ตอนที่ 50 : แปลไทย
วันที่ 06.07.2017 291
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 49 ตอนที่ 49 : แปลไทย
วันที่ 06.07.2017 112
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 48 ตอนที่ 48 : แปลไทย
วันที่ 06.07.2017 411
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 47 ตอนที่ 47 : แปลไทย
วันที่ 06.07.2017 390
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 46 ตอนที่ 46 : แปลไทย
วันที่ 06.07.2017 364
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 45 ตอนที่ 45 : แปลไทย
วันที่ 06.07.2017 105
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 44 ตอนที่ 44 : แปลไทย
วันที่ 06.07.2017 102
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 43 ตอนที่ 43 : แปลไทย
วันที่ 06.07.2017 122
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 42 ตอนที่ 42 : แปลไทย
วันที่ 06.07.2017 385
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 41 ตอนที่ 41 : แปลไทย
วันที่ 06.07.2017 364
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 40 ตอนที่ 40 : แปลไทย
วันที่ 06.07.2017 141
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 39 ตอนที่ 39 : แปลไทย
วันที่ 06.07.2017 443
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 38 ตอนที่ 38 : แปลไทย
วันที่ 06.07.2017 159
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 37 ตอนที่ 37 : แปลไทย
วันที่ 06.07.2017 192
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 36 ตอนที่ 36 : แปลไทย
วันที่ 06.07.2017 247
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 35 ตอนที่ 35 : แปลไทย
วันที่ 06.07.2017 155
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 34 ตอนที่ 34 : แปลไทย
วันที่ 06.07.2017 175
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 33 ตอนที่ 33 : แปลไทย
วันที่ 06.07.2017 428
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 32 ตอนที่ 32 : แปลไทย
วันที่ 06.07.2017 212
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 31 ตอนที่ 31 : แปลไทย
วันที่ 06.07.2017 408
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 30 ตอนที่ 30 : แปลไทย
วันที่ 06.07.2017 406
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 29 ตอนที่ 29 : แปลไทย
วันที่ 06.07.2017 271
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 28 ตอนที่ 28 : แปลไทย
วันที่ 06.07.2017 233
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 27 ตอนที่ 27 : แปลไทย
วันที่ 06.07.2017 421
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 26 ตอนที่ 26 : แปลไทย
วันที่ 06.07.2017 222
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 25 ตอนที่ 25 : แปลไทย
วันที่ 06.07.2017 104
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 24 ตอนที่ 24 : แปลไทย
วันที่ 06.07.2017 428
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 23 ตอนที่ 23 : แปลไทย
วันที่ 06.07.2017 470
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 22 ตอนที่ 22 : แปลไทย
วันที่ 06.07.2017 350
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 21 ตอนที่ 21 : แปลไทย
วันที่ 06.07.2017 303
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 20 ตอนที่ 20 : แปลไทย
วันที่ 06.07.2017 372
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 19 ตอนที่ 19 : แปลไทย
วันที่ 06.07.2017 402
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 : แปลไทย
วันที่ 06.07.2017 249
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : แปลไทย
วันที่ 06.07.2017 406
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : แปลไทย
วันที่ 06.07.2017 391
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : แปลไทย
วันที่ 06.07.2017 343
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : แปลไทย
วันที่ 06.07.2017 222
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : แปลไทย
วันที่ 06.07.2017 240
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 : แปลไทย
วันที่ 06.07.2017 485
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 : แปลไทย
วันที่ 06.07.2017 446
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 : แปลไทย
วันที่ 06.07.2017 309
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 : แปลไทย
วันที่ 06.07.2017 451
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 : แปลไทย
วันที่ 06.07.2017 298
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : แปลไทย
วันที่ 06.07.2017 104
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : แปลไทย
วันที่ 06.07.2017 118
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : แปลไทย
วันที่ 06.07.2017 319
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : แปลไทย
วันที่ 06.07.2017 444
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : แปลไทย
วันที่ 06.07.2017 269
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : แปลไทย
วันที่ 06.07.2017 123
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : แปลไทย
วันที่ 06.07.2017 445

ความคิดเห็นเพื่อนๆ