รายละเอียด จอมเก บลูส์  Blues 55
จอมเก บลูส์  Blues

สถานะ :
Complete
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
Morita Masanori
ผู้แต่ง :
Morita Masanori

Rating :
เฉลี่ย 0/5 จากทั้งหมดการโหวต 0 โหวต

เล่าเรื่อง :
Maeda is a new student in the Teiken High School. He stutters when he's nervous and he's rather clumsy. He gets noted immediately because he hits a teacher during the entrance ceremony. Some clubs search to enlist him as they see in him a force they can use to get even with other clubs. But Maeda is a loner and has only one dream: becoming boxing champion. His first objective is to beat the leader of the boxing club. "Rokudenashi" translates as "good for nothing".

ตอนใหม่ๆของ จอมเก บลูส์  Blues
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน จอมเก บลูส์  Blues ตอนที่ 42 ตอนที่ 42 : แปลไทย
วันที่ 21.06.2017 442
อ่าน จอมเก บลูส์  Blues ตอนที่ 41 ตอนที่ 41 : แปลไทย
วันที่ 21.06.2017 477
อ่าน จอมเก บลูส์  Blues ตอนที่ 40 ตอนที่ 40 : แปลไทย
วันที่ 21.06.2017 116
อ่าน จอมเก บลูส์  Blues ตอนที่ 39 ตอนที่ 39 : แปลไทย
วันที่ 21.06.2017 193
อ่าน จอมเก บลูส์  Blues ตอนที่ 38 ตอนที่ 38 : แปลไทย
วันที่ 21.06.2017 117
อ่าน จอมเก บลูส์  Blues ตอนที่ 37 ตอนที่ 37 : แปลไทย
วันที่ 21.06.2017 330
อ่าน จอมเก บลูส์  Blues ตอนที่ 36 ตอนที่ 36 : แปลไทย
วันที่ 21.06.2017 372
อ่าน จอมเก บลูส์  Blues ตอนที่ 35 ตอนที่ 35 : แปลไทย
วันที่ 21.06.2017 113
อ่าน จอมเก บลูส์  Blues ตอนที่ 34 ตอนที่ 34 : แปลไทย
วันที่ 21.06.2017 268
อ่าน จอมเก บลูส์  Blues ตอนที่ 33 ตอนที่ 33 : แปลไทย
วันที่ 21.06.2017 441
อ่าน จอมเก บลูส์  Blues ตอนที่ 32 ตอนที่ 32 : แปลไทย
วันที่ 21.06.2017 286
อ่าน จอมเก บลูส์  Blues ตอนที่ 31 ตอนที่ 31 : แปลไทย
วันที่ 21.06.2017 269
อ่าน จอมเก บลูส์  Blues ตอนที่ 30 ตอนที่ 30 : แปลไทย
วันที่ 21.06.2017 146
อ่าน จอมเก บลูส์  Blues ตอนที่ 29 ตอนที่ 29 : แปลไทย
วันที่ 21.06.2017 408
อ่าน จอมเก บลูส์  Blues ตอนที่ 28 ตอนที่ 28 : แปลไทย
วันที่ 21.06.2017 252
อ่าน จอมเก บลูส์  Blues ตอนที่ 27 ตอนที่ 27 : แปลไทย
วันที่ 21.06.2017 390
อ่าน จอมเก บลูส์  Blues ตอนที่ 26 ตอนที่ 26 : แปลไทย
วันที่ 21.06.2017 133
อ่าน จอมเก บลูส์  Blues ตอนที่ 25 ตอนที่ 25 : แปลไทย
วันที่ 21.06.2017 448
อ่าน จอมเก บลูส์  Blues ตอนที่ 24 ตอนที่ 24 : แปลไทย
วันที่ 21.06.2017 473
อ่าน จอมเก บลูส์  Blues ตอนที่ 23 ตอนที่ 23 : แปลไทย
วันที่ 21.06.2017 184
อ่าน จอมเก บลูส์  Blues ตอนที่ 22 ตอนที่ 22 : แปลไทย
วันที่ 21.06.2017 212
อ่าน จอมเก บลูส์  Blues ตอนที่ 21 ตอนที่ 21 : แปลไทย
วันที่ 21.06.2017 359
อ่าน จอมเก บลูส์  Blues ตอนที่ 20 ตอนที่ 20 : แปลไทย
วันที่ 21.06.2017 343
อ่าน จอมเก บลูส์  Blues ตอนที่ 19 ตอนที่ 19 : แปลไทย
วันที่ 21.06.2017 457
อ่าน จอมเก บลูส์  Blues ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 : แปลไทย
วันที่ 21.06.2017 309
อ่าน จอมเก บลูส์  Blues ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : แปลไทย
วันที่ 21.06.2017 378
อ่าน จอมเก บลูส์  Blues ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : แปลไทย
วันที่ 21.06.2017 439
อ่าน จอมเก บลูส์  Blues ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : แปลไทย
วันที่ 21.06.2017 392
อ่าน จอมเก บลูส์  Blues ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : แปลไทย
วันที่ 21.06.2017 184
อ่าน จอมเก บลูส์  Blues ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : แปลไทย
วันที่ 21.06.2017 293
อ่าน จอมเก บลูส์  Blues ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 : แปลไทย
วันที่ 21.06.2017 363
อ่าน จอมเก บลูส์  Blues ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 : แปลไทย
วันที่ 21.06.2017 353
อ่าน จอมเก บลูส์  Blues ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 : แปลไทย
วันที่ 21.06.2017 474
อ่าน จอมเก บลูส์  Blues ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 : แปลไทย
วันที่ 21.06.2017 293
อ่าน จอมเก บลูส์  Blues ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 : แปลไทย
วันที่ 21.06.2017 328
อ่าน จอมเก บลูส์  Blues ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : แปลไทย
วันที่ 21.06.2017 111
อ่าน จอมเก บลูส์  Blues ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : แปลไทย
วันที่ 21.06.2017 176
อ่าน จอมเก บลูส์  Blues ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : แปลไทย
วันที่ 21.06.2017 436
อ่าน จอมเก บลูส์  Blues ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : แปลไทย
วันที่ 21.06.2017 335
อ่าน จอมเก บลูส์  Blues ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : แปลไทย
วันที่ 21.06.2017 499
อ่าน จอมเก บลูส์  Blues ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : แปลไทย
วันที่ 21.06.2017 401
อ่าน จอมเก บลูส์  Blues ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : แปลไทย
วันที่ 21.06.2017 404

ความคิดเห็นเพื่อนๆ