รายละเอียด จิน หมอทะลุศตวรรษ 845
จิน หมอทะลุศตวรรษ

สถานะ :
Ongoing
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
MURAKAMI Motoka
ผู้แต่ง :
MURAKAMI Motoka

Rating :
เฉลี่ย 5/5 จากทั้งหมดการโหวต 1 โหวต

เล่าเรื่อง :
s a result of a strange encounter with a mysterious carcinogenic fetus he found inside a patient’s skull, brain surgeon MINAKATA Jin has slipped back through time. Equipped with modern medical knowledge, he faces various fatal diseases and injuries. Then,

ตอนใหม่ๆของ จิน หมอทะลุศตวรรษ
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 49 ตอนที่ 49 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 484
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 48 ตอนที่ 48 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 507
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 47 ตอนที่ 47 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 331
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 46 ตอนที่ 46 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 206
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 45 ตอนที่ 45 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 399
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 44 ตอนที่ 44 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 402
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 43 ตอนที่ 43 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 518
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 42 ตอนที่ 42 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 524
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 41 ตอนที่ 41 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 455
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 40 ตอนที่ 40 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 390
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 39 ตอนที่ 39 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 359
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 38 ตอนที่ 38 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 177
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 37 ตอนที่ 37 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 292
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 36 ตอนที่ 36 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 188
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 35 ตอนที่ 35 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 266
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 34 ตอนที่ 34 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 490
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 33 ตอนที่ 33 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 440
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 32 ตอนที่ 32 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 461
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 31 ตอนที่ 31 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 522
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 30 ตอนที่ 30 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 319
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 29 ตอนที่ 29 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 436
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 28 ตอนที่ 28 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 350
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 27 ตอนที่ 27 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 250
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 26 ตอนที่ 26 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 454
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 25 ตอนที่ 25 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 326
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 24 ตอนที่ 24 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 506
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 23 ตอนที่ 23 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 217
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 22 ตอนที่ 22 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 405
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 21 ตอนที่ 21 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 314
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 20 ตอนที่ 20 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 169
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 19 ตอนที่ 19 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 489
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 402
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 260
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 508
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 239
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 434
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 517
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 300
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 329
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 439
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 245
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 317
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 498
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 372
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 309
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 370
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 527
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 305
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 185

ความคิดเห็นเพื่อนๆ