รายละเอียด ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 36
ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1

สถานะ :
Complete
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
Inoue Satou
ผู้แต่ง :
Inoue Satou

Rating :
เฉลี่ย 0/5 จากทั้งหมดการโหวต 0 โหวต

เล่าเรื่อง :
On the same day two men, each divorced and with a child, moved into the top and bottom of an apartment. Facing the same circumstances, they hit it off right away, and found themselves in a relationship visiting each other’s home often. But one night, due to a situation(?) blamed on alcohol, their friendship took a perilous turn…!?

ตอนใหม่ๆของ ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 45 ตอนที่ 45 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 455
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 44 ตอนที่ 44 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 158
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 43 ตอนที่ 43 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 464
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 42 ตอนที่ 42 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 208
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 41 ตอนที่ 41 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 108
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 40 ตอนที่ 40 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 313
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 39 ตอนที่ 39 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 152
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 38 ตอนที่ 38 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 485
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 37 ตอนที่ 37 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 293
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 36 ตอนที่ 36 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 460
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 35 ตอนที่ 35 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 299
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 34 ตอนที่ 34 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 172
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 33 ตอนที่ 33 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 340
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 32 ตอนที่ 32 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 122
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 31 ตอนที่ 31 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 342
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 30 ตอนที่ 30 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 372
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 29 ตอนที่ 29 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 492
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 28 ตอนที่ 28 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 147
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 27 ตอนที่ 27 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 186
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 26 ตอนที่ 26 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 364
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 25 ตอนที่ 25 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 252
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 24 ตอนที่ 24 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 315
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 23 ตอนที่ 23 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 283
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 22 ตอนที่ 22 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 173
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 21 ตอนที่ 21 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 324
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 20 ตอนที่ 20 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 358
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 19 ตอนที่ 19 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 226
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 443
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 153
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 236
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 204
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 348
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 153
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 255
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 160
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 128
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 131
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 200
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 296
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 226
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 225
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 289
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 336
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 483
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 165

ความคิดเห็นเพื่อนๆ