รายละเอียด ผีซ่าส์กับฮานาดะ 142
ผีซ่าส์กับฮานาดะ

สถานะ :
Complete
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
Isshiki Makoto
ผู้แต่ง :
Isshiki Makoto

Rating :
เฉลี่ย 0/5 จากทั้งหมดการโหวต 0 โหวต

เล่าเรื่อง :
A little bumpkin kid by the name of Hanada Ichiro gets into all kinds of mischief until things take a turn for the nasty. Trying to escape the wrath of his enraged mother, he gets in an accident, resulting in nine stitches on the back of his head, and one little side-effect: a knack for the supernatural. Young Ichiro is now able to communicate with ghosts, who just can't get off his back with all kinds of requests.

ตอนใหม่ๆของ ผีซ่าส์กับฮานาดะ
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน ผีซ่าส์กับฮานาดะ ตอนที่ 40 ตอนที่ 40 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 196
อ่าน ผีซ่าส์กับฮานาดะ ตอนที่ 39 ตอนที่ 39 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 367
อ่าน ผีซ่าส์กับฮานาดะ ตอนที่ 38 ตอนที่ 38 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 517
อ่าน ผีซ่าส์กับฮานาดะ ตอนที่ 37 ตอนที่ 37 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 296
อ่าน ผีซ่าส์กับฮานาดะ ตอนที่ 36 ตอนที่ 36 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 366
อ่าน ผีซ่าส์กับฮานาดะ ตอนที่ 35 ตอนที่ 35 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 218
อ่าน ผีซ่าส์กับฮานาดะ ตอนที่ 34 ตอนที่ 34 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 255
อ่าน ผีซ่าส์กับฮานาดะ ตอนที่ 33 ตอนที่ 33 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 142
อ่าน ผีซ่าส์กับฮานาดะ ตอนที่ 32 ตอนที่ 32 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 280
อ่าน ผีซ่าส์กับฮานาดะ ตอนที่ 31 ตอนที่ 31 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 359
อ่าน ผีซ่าส์กับฮานาดะ ตอนที่ 30 ตอนที่ 30 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 398
อ่าน ผีซ่าส์กับฮานาดะ ตอนที่ 29 ตอนที่ 29 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 462
อ่าน ผีซ่าส์กับฮานาดะ ตอนที่ 28 ตอนที่ 28 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 271
อ่าน ผีซ่าส์กับฮานาดะ ตอนที่ 27 ตอนที่ 27 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 484
อ่าน ผีซ่าส์กับฮานาดะ ตอนที่ 26 ตอนที่ 26 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 471
อ่าน ผีซ่าส์กับฮานาดะ ตอนที่ 25 ตอนที่ 25 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 372
อ่าน ผีซ่าส์กับฮานาดะ ตอนที่ 24 ตอนที่ 24 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 302
อ่าน ผีซ่าส์กับฮานาดะ ตอนที่ 23 ตอนที่ 23 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 311
อ่าน ผีซ่าส์กับฮานาดะ ตอนที่ 22 ตอนที่ 22 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 398
อ่าน ผีซ่าส์กับฮานาดะ ตอนที่ 21 ตอนที่ 21 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 214
อ่าน ผีซ่าส์กับฮานาดะ ตอนที่ 20 ตอนที่ 20 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 411
อ่าน ผีซ่าส์กับฮานาดะ ตอนที่ 19 ตอนที่ 19 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 153
อ่าน ผีซ่าส์กับฮานาดะ ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 494
อ่าน ผีซ่าส์กับฮานาดะ ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 459
อ่าน ผีซ่าส์กับฮานาดะ ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 243
อ่าน ผีซ่าส์กับฮานาดะ ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 482
อ่าน ผีซ่าส์กับฮานาดะ ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 242
อ่าน ผีซ่าส์กับฮานาดะ ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 219
อ่าน ผีซ่าส์กับฮานาดะ ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 311
อ่าน ผีซ่าส์กับฮานาดะ ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 360
อ่าน ผีซ่าส์กับฮานาดะ ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 475
อ่าน ผีซ่าส์กับฮานาดะ ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 132
อ่าน ผีซ่าส์กับฮานาดะ ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 518
อ่าน ผีซ่าส์กับฮานาดะ ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 407
อ่าน ผีซ่าส์กับฮานาดะ ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 476
อ่าน ผีซ่าส์กับฮานาดะ ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 352
อ่าน ผีซ่าส์กับฮานาดะ ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 471
อ่าน ผีซ่าส์กับฮานาดะ ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 370
อ่าน ผีซ่าส์กับฮานาดะ ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 282
อ่าน ผีซ่าส์กับฮานาดะ ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 349

ความคิดเห็นเพื่อนๆ