รายละเอียด ยอดกุ๊ก แดนมังกร 152
ยอดกุ๊ก แดนมังกร

สถานะ :
Complete
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
Ogawa Etsushi
ผู้แต่ง :
Ogawa Etsushi

Rating :
เฉลี่ย 5/5 จากทั้งหมดการโหวต 1 โหวต

เล่าเรื่อง :
After the death of Mao's mother, who was called the "Fairy of Cuisine", Mao must strive to become a legendary chef himself, in order to take the title as head chef at his mother's restaurant. To do this, he must travel to China to learn the many ways of c

ตอนใหม่ๆของ ยอดกุ๊ก แดนมังกร
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน ยอดกุ๊ก แดนมังกร ตอนที่ 35 ตอนที่ 35 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 185
อ่าน ยอดกุ๊ก แดนมังกร ตอนที่ 34 ตอนที่ 34 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 226
อ่าน ยอดกุ๊ก แดนมังกร ตอนที่ 33 ตอนที่ 33 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 478
อ่าน ยอดกุ๊ก แดนมังกร ตอนที่ 32 ตอนที่ 32 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 496
อ่าน ยอดกุ๊ก แดนมังกร ตอนที่ 31 ตอนที่ 31 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 138
อ่าน ยอดกุ๊ก แดนมังกร ตอนที่ 30 ตอนที่ 30 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 331
อ่าน ยอดกุ๊ก แดนมังกร ตอนที่ 29 ตอนที่ 29 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 411
อ่าน ยอดกุ๊ก แดนมังกร ตอนที่ 28 ตอนที่ 28 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 261
อ่าน ยอดกุ๊ก แดนมังกร ตอนที่ 27 ตอนที่ 27 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 175
อ่าน ยอดกุ๊ก แดนมังกร ตอนที่ 26 ตอนที่ 26 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 337
อ่าน ยอดกุ๊ก แดนมังกร ตอนที่ 25 ตอนที่ 25 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 270
อ่าน ยอดกุ๊ก แดนมังกร ตอนที่ 24 ตอนที่ 24 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 436
อ่าน ยอดกุ๊ก แดนมังกร ตอนที่ 23 ตอนที่ 23 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 366
อ่าน ยอดกุ๊ก แดนมังกร ตอนที่ 22 ตอนที่ 22 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 189
อ่าน ยอดกุ๊ก แดนมังกร ตอนที่ 21 ตอนที่ 21 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 355
อ่าน ยอดกุ๊ก แดนมังกร ตอนที่ 20 ตอนที่ 20 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 350
อ่าน ยอดกุ๊ก แดนมังกร ตอนที่ 19 ตอนที่ 19 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 180
อ่าน ยอดกุ๊ก แดนมังกร ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 408
อ่าน ยอดกุ๊ก แดนมังกร ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 226
อ่าน ยอดกุ๊ก แดนมังกร ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 464
อ่าน ยอดกุ๊ก แดนมังกร ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 309
อ่าน ยอดกุ๊ก แดนมังกร ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 253
อ่าน ยอดกุ๊ก แดนมังกร ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 249
อ่าน ยอดกุ๊ก แดนมังกร ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 220
อ่าน ยอดกุ๊ก แดนมังกร ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 295
อ่าน ยอดกุ๊ก แดนมังกร ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 240
อ่าน ยอดกุ๊ก แดนมังกร ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 392
อ่าน ยอดกุ๊ก แดนมังกร ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 324
อ่าน ยอดกุ๊ก แดนมังกร ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 282
อ่าน ยอดกุ๊ก แดนมังกร ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 363
อ่าน ยอดกุ๊ก แดนมังกร ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 408
อ่าน ยอดกุ๊ก แดนมังกร ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 176
อ่าน ยอดกุ๊ก แดนมังกร ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 197
อ่าน ยอดกุ๊ก แดนมังกร ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 269
อ่าน ยอดกุ๊ก แดนมังกร ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 224

ความคิดเห็นเพื่อนๆ