รายละเอียด แวมไพร์พันธุ์อมตะ (Showa Furo Fushi Densetsu Vampire) 56
แวมไพร์พันธุ์อมตะ (Showa Furo Fushi Densetsu Vampire)

สถานะ :
Complete
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
TokuhiroMasaya
ผู้แต่ง :
Tokuhiro, Masaya

Rating :
เฉลี่ย 0/5 จากทั้งหมดการโหวต 0 โหวต

เล่าเรื่อง :
ผลงานใหม่ล่าสุดของ MASAYA TAKUHIRO ผู้เขียน จ้าวป่าจอมฮา ทาร์จัง สิ่งมีชีวิตที่ถูกอุปโลกขึ้นเป็นพระเจ้า เพียงเพื่อหวังชีวิตที่เป็นอมตะ

ตอนใหม่ๆของ แวมไพร์พันธุ์อมตะ (Showa Furo Fushi Densetsu Vampire)
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน แวมไพร์พันธุ์อมตะ (Showa Furo Fushi Densetsu Vampire) ตอนที่ 67 ตอนที่ 67 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 112
อ่าน แวมไพร์พันธุ์อมตะ (Showa Furo Fushi Densetsu Vampire) ตอนที่ 66 ตอนที่ 66 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 119
อ่าน แวมไพร์พันธุ์อมตะ (Showa Furo Fushi Densetsu Vampire) ตอนที่ 65 ตอนที่ 65 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 368
อ่าน แวมไพร์พันธุ์อมตะ (Showa Furo Fushi Densetsu Vampire) ตอนที่ 64 ตอนที่ 64 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 194
อ่าน แวมไพร์พันธุ์อมตะ (Showa Furo Fushi Densetsu Vampire) ตอนที่ 63 ตอนที่ 63 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 282
อ่าน แวมไพร์พันธุ์อมตะ (Showa Furo Fushi Densetsu Vampire) ตอนที่ 62 ตอนที่ 62 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 172
อ่าน แวมไพร์พันธุ์อมตะ (Showa Furo Fushi Densetsu Vampire) ตอนที่ 61 ตอนที่ 61 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 352
อ่าน แวมไพร์พันธุ์อมตะ (Showa Furo Fushi Densetsu Vampire) ตอนที่ 60 ตอนที่ 60 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 255
อ่าน แวมไพร์พันธุ์อมตะ (Showa Furo Fushi Densetsu Vampire) ตอนที่ 59 ตอนที่ 59 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 250
อ่าน แวมไพร์พันธุ์อมตะ (Showa Furo Fushi Densetsu Vampire) ตอนที่ 58 ตอนที่ 58 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 144
อ่าน แวมไพร์พันธุ์อมตะ (Showa Furo Fushi Densetsu Vampire) ตอนที่ 57 ตอนที่ 57 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 176
อ่าน แวมไพร์พันธุ์อมตะ (Showa Furo Fushi Densetsu Vampire) ตอนที่ 56 ตอนที่ 56 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 226
อ่าน แวมไพร์พันธุ์อมตะ (Showa Furo Fushi Densetsu Vampire) ตอนที่ 55 ตอนที่ 55 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 391
อ่าน แวมไพร์พันธุ์อมตะ (Showa Furo Fushi Densetsu Vampire) ตอนที่ 54 ตอนที่ 54 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 434
อ่าน แวมไพร์พันธุ์อมตะ (Showa Furo Fushi Densetsu Vampire) ตอนที่ 53 ตอนที่ 53 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 390
อ่าน แวมไพร์พันธุ์อมตะ (Showa Furo Fushi Densetsu Vampire) ตอนที่ 52 ตอนที่ 52 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 154
อ่าน แวมไพร์พันธุ์อมตะ (Showa Furo Fushi Densetsu Vampire) ตอนที่ 51 ตอนที่ 51 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 351
อ่าน แวมไพร์พันธุ์อมตะ (Showa Furo Fushi Densetsu Vampire) ตอนที่ 50 ตอนที่ 50 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 373
อ่าน แวมไพร์พันธุ์อมตะ (Showa Furo Fushi Densetsu Vampire) ตอนที่ 49 ตอนที่ 49 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 136
อ่าน แวมไพร์พันธุ์อมตะ (Showa Furo Fushi Densetsu Vampire) ตอนที่ 48 ตอนที่ 48 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 227
อ่าน แวมไพร์พันธุ์อมตะ (Showa Furo Fushi Densetsu Vampire) ตอนที่ 47 ตอนที่ 47 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 306
อ่าน แวมไพร์พันธุ์อมตะ (Showa Furo Fushi Densetsu Vampire) ตอนที่ 46 ตอนที่ 46 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 416
อ่าน แวมไพร์พันธุ์อมตะ (Showa Furo Fushi Densetsu Vampire) ตอนที่ 45 ตอนที่ 45 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 148
อ่าน แวมไพร์พันธุ์อมตะ (Showa Furo Fushi Densetsu Vampire) ตอนที่ 44 ตอนที่ 44 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 296
อ่าน แวมไพร์พันธุ์อมตะ (Showa Furo Fushi Densetsu Vampire) ตอนที่ 43 ตอนที่ 43 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 454
อ่าน แวมไพร์พันธุ์อมตะ (Showa Furo Fushi Densetsu Vampire) ตอนที่ 42 ตอนที่ 42 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 153
อ่าน แวมไพร์พันธุ์อมตะ (Showa Furo Fushi Densetsu Vampire) ตอนที่ 41 ตอนที่ 41 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 146
อ่าน แวมไพร์พันธุ์อมตะ (Showa Furo Fushi Densetsu Vampire) ตอนที่ 40 ตอนที่ 40 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 173
อ่าน แวมไพร์พันธุ์อมตะ (Showa Furo Fushi Densetsu Vampire) ตอนที่ 39 ตอนที่ 39 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 370
อ่าน แวมไพร์พันธุ์อมตะ (Showa Furo Fushi Densetsu Vampire) ตอนที่ 38 ตอนที่ 38 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 488
อ่าน แวมไพร์พันธุ์อมตะ (Showa Furo Fushi Densetsu Vampire) ตอนที่ 37 ตอนที่ 37 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 185
อ่าน แวมไพร์พันธุ์อมตะ (Showa Furo Fushi Densetsu Vampire) ตอนที่ 36 ตอนที่ 36 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 424
อ่าน แวมไพร์พันธุ์อมตะ (Showa Furo Fushi Densetsu Vampire) ตอนที่ 35 ตอนที่ 35 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 347
อ่าน แวมไพร์พันธุ์อมตะ (Showa Furo Fushi Densetsu Vampire) ตอนที่ 34 ตอนที่ 34 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 302
อ่าน แวมไพร์พันธุ์อมตะ (Showa Furo Fushi Densetsu Vampire) ตอนที่ 33 ตอนที่ 33 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 347
อ่าน แวมไพร์พันธุ์อมตะ (Showa Furo Fushi Densetsu Vampire) ตอนที่ 32 ตอนที่ 32 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 134
อ่าน แวมไพร์พันธุ์อมตะ (Showa Furo Fushi Densetsu Vampire) ตอนที่ 31 ตอนที่ 31 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 425
อ่าน แวมไพร์พันธุ์อมตะ (Showa Furo Fushi Densetsu Vampire) ตอนที่ 30 ตอนที่ 30 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 313
อ่าน แวมไพร์พันธุ์อมตะ (Showa Furo Fushi Densetsu Vampire) ตอนที่ 29 ตอนที่ 29 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 180
อ่าน แวมไพร์พันธุ์อมตะ (Showa Furo Fushi Densetsu Vampire) ตอนที่ 28 ตอนที่ 28 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 129
อ่าน แวมไพร์พันธุ์อมตะ (Showa Furo Fushi Densetsu Vampire) ตอนที่ 27 ตอนที่ 27 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 260
อ่าน แวมไพร์พันธุ์อมตะ (Showa Furo Fushi Densetsu Vampire) ตอนที่ 26 ตอนที่ 26 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 248
อ่าน แวมไพร์พันธุ์อมตะ (Showa Furo Fushi Densetsu Vampire) ตอนที่ 25 ตอนที่ 25 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 342
อ่าน แวมไพร์พันธุ์อมตะ (Showa Furo Fushi Densetsu Vampire) ตอนที่ 24 ตอนที่ 24 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 341
อ่าน แวมไพร์พันธุ์อมตะ (Showa Furo Fushi Densetsu Vampire) ตอนที่ 23 ตอนที่ 23 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 187
อ่าน แวมไพร์พันธุ์อมตะ (Showa Furo Fushi Densetsu Vampire) ตอนที่ 22 ตอนที่ 22 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 123
อ่าน แวมไพร์พันธุ์อมตะ (Showa Furo Fushi Densetsu Vampire) ตอนที่ 21 ตอนที่ 21 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 123
อ่าน แวมไพร์พันธุ์อมตะ (Showa Furo Fushi Densetsu Vampire) ตอนที่ 20 ตอนที่ 20 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 230
อ่าน แวมไพร์พันธุ์อมตะ (Showa Furo Fushi Densetsu Vampire) ตอนที่ 19 ตอนที่ 19 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 173
อ่าน แวมไพร์พันธุ์อมตะ (Showa Furo Fushi Densetsu Vampire) ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 229
อ่าน แวมไพร์พันธุ์อมตะ (Showa Furo Fushi Densetsu Vampire) ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 183
อ่าน แวมไพร์พันธุ์อมตะ (Showa Furo Fushi Densetsu Vampire) ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 116
อ่าน แวมไพร์พันธุ์อมตะ (Showa Furo Fushi Densetsu Vampire) ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 467
อ่าน แวมไพร์พันธุ์อมตะ (Showa Furo Fushi Densetsu Vampire) ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 505
อ่าน แวมไพร์พันธุ์อมตะ (Showa Furo Fushi Densetsu Vampire) ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 258
อ่าน แวมไพร์พันธุ์อมตะ (Showa Furo Fushi Densetsu Vampire) ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 387
อ่าน แวมไพร์พันธุ์อมตะ (Showa Furo Fushi Densetsu Vampire) ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 291
อ่าน แวมไพร์พันธุ์อมตะ (Showa Furo Fushi Densetsu Vampire) ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 163
อ่าน แวมไพร์พันธุ์อมตะ (Showa Furo Fushi Densetsu Vampire) ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 497
อ่าน แวมไพร์พันธุ์อมตะ (Showa Furo Fushi Densetsu Vampire) ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 452
อ่าน แวมไพร์พันธุ์อมตะ (Showa Furo Fushi Densetsu Vampire) ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 248
อ่าน แวมไพร์พันธุ์อมตะ (Showa Furo Fushi Densetsu Vampire) ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 390
อ่าน แวมไพร์พันธุ์อมตะ (Showa Furo Fushi Densetsu Vampire) ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 186
อ่าน แวมไพร์พันธุ์อมตะ (Showa Furo Fushi Densetsu Vampire) ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 322
อ่าน แวมไพร์พันธุ์อมตะ (Showa Furo Fushi Densetsu Vampire) ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 385
อ่าน แวมไพร์พันธุ์อมตะ (Showa Furo Fushi Densetsu Vampire) ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 144
อ่าน แวมไพร์พันธุ์อมตะ (Showa Furo Fushi Densetsu Vampire) ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 463

ความคิดเห็นเพื่อนๆ