รายละเอียด โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน 28
โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน

สถานะ :
Complete
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
Katsu Aki
ผู้แต่ง :
Katsu Aki

Rating :
เฉลี่ย 0/5 จากทั้งหมดการโหวต 0 โหวต

เล่าเรื่อง :
Zerodaimu Kyupura Pa Azalraku Vairu Rua Darogu (a.k.a. Zero) once stopped the evil demon lord with his incredible psychic ability, and in the process saved the world from destruction and earned the honorable and highly imaginative title 'The Man Who Stopped the Evil Lord.' Now, he has accepted a position as a teacher at Psychic Academy, a school for gifted psychokinetic youngsters who have demonstrated incredible raw powers and want to learn how to hone their abilities. Among the student body is young Ai Shiomi, Zero's little brother, a somewhat meek boy who, despite parental prodding and his fraternal reputation, feels that his limited skills hardly justify his presence at the prestigious academy. However, everyone else is convinced that he, like his celebrated brother, is destined for greatness. A lot of pressure for a boy just entering adolescence!

ตอนใหม่ๆของ โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 69 ตอนที่ 69 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 186
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 68 ตอนที่ 68 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 420
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 67 ตอนที่ 67 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 354
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 66 ตอนที่ 66 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 440
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 65 ตอนที่ 65 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 153
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 64 ตอนที่ 64 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 431
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 63 ตอนที่ 63 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 288
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 62 ตอนที่ 62 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 148
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 61 ตอนที่ 61 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 449
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 60 ตอนที่ 60 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 315
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 59 ตอนที่ 59 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 339
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 58 ตอนที่ 58 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 337
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 57 ตอนที่ 57 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 147
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 56 ตอนที่ 56 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 378
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 55 ตอนที่ 55 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 105
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 54 ตอนที่ 54 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 255
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 53 ตอนที่ 53 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 386
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 52 ตอนที่ 52 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 170
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 51 ตอนที่ 51 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 256
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 50 ตอนที่ 50 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 238
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 49 ตอนที่ 49 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 367
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 48 ตอนที่ 48 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 350
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 47 ตอนที่ 47 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 336
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 46 ตอนที่ 46 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 128
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 45 ตอนที่ 45 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 143
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 44 ตอนที่ 44 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 343
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 43 ตอนที่ 43 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 432
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 42 ตอนที่ 42 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 380
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 41 ตอนที่ 41 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 467
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 40 ตอนที่ 40 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 102
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 39 ตอนที่ 39 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 294
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 38 ตอนที่ 38 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 247
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 37 ตอนที่ 37 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 368
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 36 ตอนที่ 36 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 427
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 35 ตอนที่ 35 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 252
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 34 ตอนที่ 34 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 103
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 33 ตอนที่ 33 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 480
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 32 ตอนที่ 32 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 474
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 31 ตอนที่ 31 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 311
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 30 ตอนที่ 30 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 218
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 29 ตอนที่ 29 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 273
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 28 ตอนที่ 28 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 464
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 27 ตอนที่ 27 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 335
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 26 ตอนที่ 26 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 395
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 25 ตอนที่ 25 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 491
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 24 ตอนที่ 24 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 436
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 23 ตอนที่ 23 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 499
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 22 ตอนที่ 22 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 249
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 21 ตอนที่ 21 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 308
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 20 ตอนที่ 20 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 408
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 19 ตอนที่ 19 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 406
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 341
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 306
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 494
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 194
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 265
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 380
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 432
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 187
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 319
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 235
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 367
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 497
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 362
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 446
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 279
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 295
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 364
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 310

ความคิดเห็นเพื่อนๆ