รายละเอียด ใครว่าข้า ไม่เก่ง 123
ใครว่าข้า ไม่เก่ง

สถานะ :
Complete
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
Saruwatari Tetsuya
ผู้แต่ง :
Saruwatari Tetsuya

Rating :
เฉลี่ย 0/5 จากทั้งหมดการโหวต 0 โหวต

เล่าเรื่อง :
Nobody enjoys a good fight more than "Kiibo" Miyazawa, a high school student whose father is training him in the family's secret martial art. Kiibo dreams of becoming the next Bruce Lee, but his awesome fighting skills may soon surpass his idol's!

ตอนใหม่ๆของ ใครว่าข้า ไม่เก่ง
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 42 ตอนที่ 42 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 448
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 41 ตอนที่ 41 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 405
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 40 ตอนที่ 40 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 372
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 39 ตอนที่ 39 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 198
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 38 ตอนที่ 38 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 241
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 37 ตอนที่ 37 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 435
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 36 ตอนที่ 36 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 281
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 35 ตอนที่ 35 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 465
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 34 ตอนที่ 34 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 399
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 33 ตอนที่ 33 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 314
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 32 ตอนที่ 32 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 251
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 31 ตอนที่ 31 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 408
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 30 ตอนที่ 30 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 124
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 29 ตอนที่ 29 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 344
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 28 ตอนที่ 28 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 214
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 27 ตอนที่ 27 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 400
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 26 ตอนที่ 26 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 176
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 25 ตอนที่ 25 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 297
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 24 ตอนที่ 24 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 307
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 23 ตอนที่ 23 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 383
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 22 ตอนที่ 22 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 222
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 21 ตอนที่ 21 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 418
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 20 ตอนที่ 20 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 253
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 19 ตอนที่ 19 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 147
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 443
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 431
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 135
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 114
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 303
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 170
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 490
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 360
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 272
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 458
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 431
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 293
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 143
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 483
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 326
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 510
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 309
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 442

ความคิดเห็นเพื่อนๆ