รายละเอียด Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน 226
Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน

สถานะ :
Complete
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
Fumizuki Kou
ผู้แต่ง :
Fumizuki Kou

Rating :
เฉลี่ย 0/5 จากทั้งหมดการโหวต 0 โหวต

เล่าเรื่อง :
Despite her family's protests, Aoi Sakuraba decides that she is going to marry Kaoru Hanabishi, her love of eighteen years. Once he realizes that her intentions are genuine - and that she's not just trying to get him to reconcile with his estranged (and domineering) family - he begins to definitely warm up to the idea, too. What obstacles must the two overcome in order to be together?

ตอนใหม่ๆของ Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 97 ตอนที่ 97 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 163
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 96 ตอนที่ 96 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 304
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 95 ตอนที่ 95 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 460
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 94 ตอนที่ 94 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 203
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 93 ตอนที่ 93 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 351
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 92 ตอนที่ 92 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 258
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 91 ตอนที่ 91 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 138
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 90 ตอนที่ 90 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 472
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 89 ตอนที่ 89 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 284
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 88 ตอนที่ 88 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 120
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 87 ตอนที่ 87 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 278
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 86 ตอนที่ 86 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 186
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 85 ตอนที่ 85 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 408
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 84 ตอนที่ 84 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 293
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 83 ตอนที่ 83 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 221
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 82 ตอนที่ 82 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 157
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 81 ตอนที่ 81 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 169
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 80 ตอนที่ 80 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 409
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 79 ตอนที่ 79 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 504
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 78 ตอนที่ 78 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 508
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 77 ตอนที่ 77 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 231
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 76 ตอนที่ 76 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 298
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 75 ตอนที่ 75 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 166
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 74 ตอนที่ 74 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 227
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 73 ตอนที่ 73 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 436
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 72 ตอนที่ 72 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 303
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 71 ตอนที่ 71 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 277
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 70 ตอนที่ 70 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 494
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 69 ตอนที่ 69 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 250
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 68 ตอนที่ 68 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 147
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 67 ตอนที่ 67 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 324
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 66 ตอนที่ 66 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 455
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 65 ตอนที่ 65 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 465
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 64 ตอนที่ 64 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 306
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 63 ตอนที่ 63 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 177
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 62 ตอนที่ 62 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 393
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 61 ตอนที่ 61 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 485
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 60 ตอนที่ 60 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 124
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 59 ตอนที่ 59 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 304
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 58 ตอนที่ 58 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 210
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 57 ตอนที่ 57 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 226
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 56 ตอนที่ 56 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 494
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 55 ตอนที่ 55 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 480
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 54 ตอนที่ 54 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 370
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 53 ตอนที่ 53 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 243
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 52 ตอนที่ 52 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 330
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 51 ตอนที่ 51 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 171
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 50 ตอนที่ 50 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 177
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 49 ตอนที่ 49 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 291
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 48 ตอนที่ 48 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 325
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 47 ตอนที่ 47 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 458
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 46 ตอนที่ 46 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 120
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 45 ตอนที่ 45 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 383
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 44 ตอนที่ 44 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 383
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 43 ตอนที่ 43 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 469
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 42 ตอนที่ 42 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 452
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 41 ตอนที่ 41 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 163
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 40 ตอนที่ 40 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 245
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 39 ตอนที่ 39 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 288
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 38 ตอนที่ 38 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 307
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 37 ตอนที่ 37 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 197
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 36 ตอนที่ 36 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 132
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 35 ตอนที่ 35 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 398
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 34 ตอนที่ 34 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 190
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 33 ตอนที่ 33 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 342
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 32 ตอนที่ 32 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 177
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 31 ตอนที่ 31 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 202
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 30 ตอนที่ 30 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 387
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 29 ตอนที่ 29 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 416
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 28 ตอนที่ 28 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 328
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 27 ตอนที่ 27 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 251
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 26 ตอนที่ 26 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 375
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 25 ตอนที่ 25 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 371
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 24 ตอนที่ 24 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 269
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 23 ตอนที่ 23 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 315
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 22 ตอนที่ 22 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 180
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 21 ตอนที่ 21 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 156
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 20 ตอนที่ 20 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 366
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 19 ตอนที่ 19 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 243
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 333
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 456
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 189
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 165
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 442
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 325
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 338
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 284
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 375
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 169
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 276
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 435
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 123
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 312
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 345
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 516
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 486
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 304

ความคิดเห็นเพื่อนๆ