รายละเอียด Area D 98
Area D

สถานะ :
Complete
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
Nanatsuki Kyouichi
ผู้แต่ง :
Yang Kyung-il

Rating :
เฉลี่ย 0/5 จากทั้งหมดการโหวต 0 โหวต

เล่าเรื่อง :
The "prison survival action" story is set after the sudden emergence of special powers in certain pockets of humanity. To deal with these so-called "Altered," a mysterious remote island prison named "Area D" was built.

ตอนใหม่ๆของ Area D
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน Area D ตอนที่ 83 ตอนที่ 83 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 474
อ่าน Area D ตอนที่ 82 ตอนที่ 82 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 334
อ่าน Area D ตอนที่ 81 ตอนที่ 81 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 299
อ่าน Area D ตอนที่ 80 ตอนที่ 80 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 391
อ่าน Area D ตอนที่ 79 ตอนที่ 79 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 310
อ่าน Area D ตอนที่ 78 ตอนที่ 78 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 153
อ่าน Area D ตอนที่ 77 ตอนที่ 77 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 504
อ่าน Area D ตอนที่ 76 ตอนที่ 76 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 189
อ่าน Area D ตอนที่ 75 ตอนที่ 75 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 435
อ่าน Area D ตอนที่ 74 ตอนที่ 74 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 470
อ่าน Area D ตอนที่ 73 ตอนที่ 73 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 271
อ่าน Area D ตอนที่ 72 ตอนที่ 72 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 147
อ่าน Area D ตอนที่ 71 ตอนที่ 71 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 440
อ่าน Area D ตอนที่ 70 ตอนที่ 70 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 251
อ่าน Area D ตอนที่ 69 ตอนที่ 69 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 305
อ่าน Area D ตอนที่ 68 ตอนที่ 68 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 429
อ่าน Area D ตอนที่ 67 ตอนที่ 67 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 480
อ่าน Area D ตอนที่ 66 ตอนที่ 66 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 189
อ่าน Area D ตอนที่ 65 ตอนที่ 65 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 362
อ่าน Area D ตอนที่ 64 ตอนที่ 64 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 112
อ่าน Area D ตอนที่ 63 ตอนที่ 63 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 222
อ่าน Area D ตอนที่ 62 ตอนที่ 62 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 342
อ่าน Area D ตอนที่ 61 ตอนที่ 61 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 163
อ่าน Area D ตอนที่ 60 ตอนที่ 60 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 166
อ่าน Area D ตอนที่ 59 ตอนที่ 59 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 337
อ่าน Area D ตอนที่ 58 ตอนที่ 58 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 225
อ่าน Area D ตอนที่ 57 ตอนที่ 57 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 497
อ่าน Area D ตอนที่ 56 ตอนที่ 56 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 181
อ่าน Area D ตอนที่ 55 ตอนที่ 55 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 465
อ่าน Area D ตอนที่ 54 ตอนที่ 54 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 131
อ่าน Area D ตอนที่ 53 ตอนที่ 53 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 230
อ่าน Area D ตอนที่ 52 ตอนที่ 52 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 185
อ่าน Area D ตอนที่ 51 ตอนที่ 51 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 127
อ่าน Area D ตอนที่ 50 ตอนที่ 50 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 252
อ่าน Area D ตอนที่ 49 ตอนที่ 49 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 391
อ่าน Area D ตอนที่ 48 ตอนที่ 48 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 232
อ่าน Area D ตอนที่ 47 ตอนที่ 47 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 222
อ่าน Area D ตอนที่ 46 ตอนที่ 46 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 139
อ่าน Area D ตอนที่ 45 ตอนที่ 45 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 418
อ่าน Area D ตอนที่ 44 ตอนที่ 44 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 394
อ่าน Area D ตอนที่ 43 ตอนที่ 43 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 136
อ่าน Area D ตอนที่ 42 ตอนที่ 42 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 127
อ่าน Area D ตอนที่ 41 ตอนที่ 41 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 347
อ่าน Area D ตอนที่ 40 ตอนที่ 40 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 116
อ่าน Area D ตอนที่ 39 ตอนที่ 39 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 277
อ่าน Area D ตอนที่ 38 ตอนที่ 38 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 222
อ่าน Area D ตอนที่ 37 ตอนที่ 37 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 169
อ่าน Area D ตอนที่ 36 ตอนที่ 36 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 470
อ่าน Area D ตอนที่ 35 ตอนที่ 35 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 476
อ่าน Area D ตอนที่ 34 ตอนที่ 34 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 137
อ่าน Area D ตอนที่ 33 ตอนที่ 33 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 453
อ่าน Area D ตอนที่ 32 ตอนที่ 32 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 156
อ่าน Area D ตอนที่ 31 ตอนที่ 31 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 498
อ่าน Area D ตอนที่ 30 ตอนที่ 30 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 442
อ่าน Area D ตอนที่ 29 ตอนที่ 29 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 172
อ่าน Area D ตอนที่ 28 ตอนที่ 28 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 262
อ่าน Area D ตอนที่ 27 ตอนที่ 27 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 268
อ่าน Area D ตอนที่ 26 ตอนที่ 26 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 468
อ่าน Area D ตอนที่ 25 ตอนที่ 25 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 455
อ่าน Area D ตอนที่ 24 ตอนที่ 24 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 395
อ่าน Area D ตอนที่ 23 ตอนที่ 23 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 111
อ่าน Area D ตอนที่ 22 ตอนที่ 22 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 484
อ่าน Area D ตอนที่ 21 ตอนที่ 21 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 306
อ่าน Area D ตอนที่ 20 ตอนที่ 20 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 400
อ่าน Area D ตอนที่ 19 ตอนที่ 19 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 134
อ่าน Area D ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 356
อ่าน Area D ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 324
อ่าน Area D ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 337
อ่าน Area D ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 109
อ่าน Area D ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 395
อ่าน Area D ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 147
อ่าน Area D ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 121
อ่าน Area D ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 351
อ่าน Area D ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 232
อ่าน Area D ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 452
อ่าน Area D ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 315
อ่าน Area D ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 251
อ่าน Area D ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 137
อ่าน Area D ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 125
อ่าน Area D ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 428
อ่าน Area D ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 158
อ่าน Area D ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 126
อ่าน Area D ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 513

ความคิดเห็นเพื่อนๆ