รายละเอียด Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) 455
Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน )

สถานะ :
Complete
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
Itagaki Keisuke
ผู้แต่ง :
Itagaki Keisuke

Rating :
เฉลี่ย 0/5 จากทั้งหมดการโหวต 0 โหวต

เล่าเรื่อง :
"To be the strongest in the world!" That is Baki Hanma's dream. The mysterious, young, martial artist aspires to follow in his sinister father's footsteps as the world's strongest creature. But to what lengths will Baki go? We follow the young grappler as he matures in a world full of some of the strongest fighters and how he overcomes all obstacles in order to face his father one day in the fighting ring. From the jungles to and underground martial arts tournament, Baki is put to the test from fighters all over the world.

ตอนใหม่ๆของ Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน )
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 258 ตอนที่ 258 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 520
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 257 ตอนที่ 257 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 294
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 256 ตอนที่ 256 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 400
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 255 ตอนที่ 255 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 276
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 254 ตอนที่ 254 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 253
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 253 ตอนที่ 253 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 444
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 252 ตอนที่ 252 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 137
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 251 ตอนที่ 251 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 225
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 250 ตอนที่ 250 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 476
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 249 ตอนที่ 249 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 188
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 248 ตอนที่ 248 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 256
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 247 ตอนที่ 247 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 365
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 246 ตอนที่ 246 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 378
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 245 ตอนที่ 245 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 422
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 244 ตอนที่ 244 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 143
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 243 ตอนที่ 243 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 192
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 242 ตอนที่ 242 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 349
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 241 ตอนที่ 241 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 405
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 240 ตอนที่ 240 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 458
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 239 ตอนที่ 239 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 354
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 238 ตอนที่ 238 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 266
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 237 ตอนที่ 237 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 195
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 236 ตอนที่ 236 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 464
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 235 ตอนที่ 235 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 432
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 234 ตอนที่ 234 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 446
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 233 ตอนที่ 233 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 254
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 232 ตอนที่ 232 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 385
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 231 ตอนที่ 231 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 399
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 230 ตอนที่ 230 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 496
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 229 ตอนที่ 229 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 526
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 228 ตอนที่ 228 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 161
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 227 ตอนที่ 227 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 365
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 226 ตอนที่ 226 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 175
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 225 ตอนที่ 225 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 482
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 224 ตอนที่ 224 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 281
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 223 ตอนที่ 223 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 166
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 222 ตอนที่ 222 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 520
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 221 ตอนที่ 221 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 488
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 220 ตอนที่ 220 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 518
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 219 ตอนที่ 219 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 247
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 218 ตอนที่ 218 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 350
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 217 ตอนที่ 217 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 367
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 216 ตอนที่ 216 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 381
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 215 ตอนที่ 215 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 323
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 214 ตอนที่ 214 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 218
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 213 ตอนที่ 213 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 273
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 212 ตอนที่ 212 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 276
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 211 ตอนที่ 211 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 537
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 210 ตอนที่ 210 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 285
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 209 ตอนที่ 209 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 397
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 208 ตอนที่ 208 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 431
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 207 ตอนที่ 207 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 366
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 206 ตอนที่ 206 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 286
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 205 ตอนที่ 205 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 350
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 204 ตอนที่ 204 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 192
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 203 ตอนที่ 203 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 186
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 202 ตอนที่ 202 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 304
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 201 ตอนที่ 201 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 401
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 200 ตอนที่ 200 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 391
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 199 ตอนที่ 199 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 277
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 198 ตอนที่ 198 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 499
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 197 ตอนที่ 197 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 222
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 196 ตอนที่ 196 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 249
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 195 ตอนที่ 195 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 267
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 194 ตอนที่ 194 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 505
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 193 ตอนที่ 193 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 339
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 192 ตอนที่ 192 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 184
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 191 ตอนที่ 191 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 396
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 190 ตอนที่ 190 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 277
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 189 ตอนที่ 189 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 276
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 188 ตอนที่ 188 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 415
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 187 ตอนที่ 187 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 155
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 186 ตอนที่ 186 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 307
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 185 ตอนที่ 185 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 221
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 184 ตอนที่ 184 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 178
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 183 ตอนที่ 183 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 211
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 182 ตอนที่ 182 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 516
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 181 ตอนที่ 181 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 411
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 180 ตอนที่ 180 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 247
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 179 ตอนที่ 179 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 453
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 178 ตอนที่ 178 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 252
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 177 ตอนที่ 177 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 216
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 176 ตอนที่ 176 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 312
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 175 ตอนที่ 175 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 229
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 174 ตอนที่ 174 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 174
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 173 ตอนที่ 173 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 309
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 172 ตอนที่ 172 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 335
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 171 ตอนที่ 171 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 159
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 170 ตอนที่ 170 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 446
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 169 ตอนที่ 169 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 298
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 168 ตอนที่ 168 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 176
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 167 ตอนที่ 167 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 469
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 166 ตอนที่ 166 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 234
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 165 ตอนที่ 165 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 414
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 164 ตอนที่ 164 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 485
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 163 ตอนที่ 163 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 242
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 162 ตอนที่ 162 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 189
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 161 ตอนที่ 161 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 435
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 160 ตอนที่ 160 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 507
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 159 ตอนที่ 159 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 239
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 158 ตอนที่ 158 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 506
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 157 ตอนที่ 157 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 319
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 156 ตอนที่ 156 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 499
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 155 ตอนที่ 155 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 216
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 154 ตอนที่ 154 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 228
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 153 ตอนที่ 153 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 306
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 152 ตอนที่ 152 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 493
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 151 ตอนที่ 151 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 201
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 150 ตอนที่ 150 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 297
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 149 ตอนที่ 149 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 165
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 148 ตอนที่ 148 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 266
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 147 ตอนที่ 147 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 144
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 146 ตอนที่ 146 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 162
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 145 ตอนที่ 145 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 137
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 144 ตอนที่ 144 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 432
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 143 ตอนที่ 143 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 145
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 142 ตอนที่ 142 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 397
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 141 ตอนที่ 141 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 169
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 140 ตอนที่ 140 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 512
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 139 ตอนที่ 139 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 497
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 138 ตอนที่ 138 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 188
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 137 ตอนที่ 137 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 295
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 136 ตอนที่ 136 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 519
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 135 ตอนที่ 135 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 526
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 134 ตอนที่ 134 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 353
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 133 ตอนที่ 133 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 181
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 132 ตอนที่ 132 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 259
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 131 ตอนที่ 131 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 474
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 130 ตอนที่ 130 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 468
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 129 ตอนที่ 129 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 314
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 128 ตอนที่ 128 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 275
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 127 ตอนที่ 127 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 431
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 126 ตอนที่ 126 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 235
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 125 ตอนที่ 125 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 332
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 124 ตอนที่ 124 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 261
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 123 ตอนที่ 123 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 164
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 122 ตอนที่ 122 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 151
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 121 ตอนที่ 121 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 468
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 120 ตอนที่ 120 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 466
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 119 ตอนที่ 119 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 277
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 118 ตอนที่ 118 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 527
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 117 ตอนที่ 117 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 261
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 116 ตอนที่ 116 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 246
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 115 ตอนที่ 115 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 140
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 114 ตอนที่ 114 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 267
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 113 ตอนที่ 113 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 382
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 112 ตอนที่ 112 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 165
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 111 ตอนที่ 111 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 428
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 110 ตอนที่ 110 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 516
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 109 ตอนที่ 109 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 341
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 108 ตอนที่ 108 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 518
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 107 ตอนที่ 107 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 192
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 106 ตอนที่ 106 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 476
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 105 ตอนที่ 105 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 467
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 104 ตอนที่ 104 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 391
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 103 ตอนที่ 103 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 405
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 102 ตอนที่ 102 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 254
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 101 ตอนที่ 101 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 484
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 100 ตอนที่ 100 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 339
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 99 ตอนที่ 99 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 171
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 98 ตอนที่ 98 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 227
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 97 ตอนที่ 97 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 481
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 96 ตอนที่ 96 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 294
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 95 ตอนที่ 95 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 194
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 94 ตอนที่ 94 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 308
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 93 ตอนที่ 93 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 330
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 92 ตอนที่ 92 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 227
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 91 ตอนที่ 91 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 406
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 90 ตอนที่ 90 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 476
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 89 ตอนที่ 89 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 340
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 88 ตอนที่ 88 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 160
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 87 ตอนที่ 87 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 523
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 86 ตอนที่ 86 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 524
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 85 ตอนที่ 85 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 395
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 84 ตอนที่ 84 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 513
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 83 ตอนที่ 83 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 366
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 82 ตอนที่ 82 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 402
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 81 ตอนที่ 81 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 353
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 80 ตอนที่ 80 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 445
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 79 ตอนที่ 79 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 455
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 78 ตอนที่ 78 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 402
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 77 ตอนที่ 77 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 184
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 76 ตอนที่ 76 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 335
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 75 ตอนที่ 75 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 203
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 74 ตอนที่ 74 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 354
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 73 ตอนที่ 73 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 449
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 72 ตอนที่ 72 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 202
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 71 ตอนที่ 71 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 214
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 70 ตอนที่ 70 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 390
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 69 ตอนที่ 69 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 384
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 68 ตอนที่ 68 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 401
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 67 ตอนที่ 67 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 156
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 66 ตอนที่ 66 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 303
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 65 ตอนที่ 65 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 499
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 64 ตอนที่ 64 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 497
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 63 ตอนที่ 63 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 449
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 62 ตอนที่ 62 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 396
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 61 ตอนที่ 61 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 427
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 60 ตอนที่ 60 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 375
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 59 ตอนที่ 59 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 484
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 58 ตอนที่ 58 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 352
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 57 ตอนที่ 57 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 294
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 56 ตอนที่ 56 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 135
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 55 ตอนที่ 55 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 292
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 54 ตอนที่ 54 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 535
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 53 ตอนที่ 53 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 296
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 52 ตอนที่ 52 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 473
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 51 ตอนที่ 51 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 488
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 50 ตอนที่ 50 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 501
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 49 ตอนที่ 49 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 402
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 48 ตอนที่ 48 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 255
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 47 ตอนที่ 47 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 342
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 46 ตอนที่ 46 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 368
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 45 ตอนที่ 45 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 428
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 44 ตอนที่ 44 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 532
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 43 ตอนที่ 43 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 279
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 42 ตอนที่ 42 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 205
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 41 ตอนที่ 41 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 361
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 40 ตอนที่ 40 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 356
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 39 ตอนที่ 39 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 375
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 38 ตอนที่ 38 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 230
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 37 ตอนที่ 37 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 444
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 36 ตอนที่ 36 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 201
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 35 ตอนที่ 35 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 402
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 34 ตอนที่ 34 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 252
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 33 ตอนที่ 33 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 217
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 32 ตอนที่ 32 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 211
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 31 ตอนที่ 31 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 449
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 30 ตอนที่ 30 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 217
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 29 ตอนที่ 29 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 224
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 28 ตอนที่ 28 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 487
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 27 ตอนที่ 27 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 206
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 26 ตอนที่ 26 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 300
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 25 ตอนที่ 25 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 392
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 24 ตอนที่ 24 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 367
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 23 ตอนที่ 23 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 195
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 22 ตอนที่ 22 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 345
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 21 ตอนที่ 21 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 212
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 20 ตอนที่ 20 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 380
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 19 ตอนที่ 19 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 292
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 171
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 377
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 353
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 241
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 381
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 318
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 470
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 361
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 282
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 455
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 325
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 371
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 347
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 544
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 350
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 358
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 162
อ่าน Baki 1 The Grappler (บากิ จอมประจัญบาน ) ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 546

ความคิดเห็นเพื่อนๆ