รายละเอียด Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) 336
Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน)

สถานะ :
Complete
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
Itagaki Keisuke
ผู้แต่ง :
Itagaki Keisuke

Rating :
เฉลี่ย 0/5 จากทั้งหมดการโหวต 0 โหวต

เล่าเรื่อง :
"To be the strongest in the world!" That is Baki Hanma's dream. The mysterious, young, martial artist aspires to follow in his sinister father's footsteps as the world's strongest creature. But to what lengths will Baki go? We follow the young grappler as he matures in a world full of some of the strongest fighters and how he overcomes all obstacles in order to face his father one day in the fighting ring. From the jungles to and underground martial arts tournament, Baki is put to the test from fighters all over the world.

ตอนใหม่ๆของ Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน)
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 31 ตอนที่ 31 : เล่มที่ 31 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 358
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 30 ตอนที่ 30 : เล่มที่ 30 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 490
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 29 ตอนที่ 29 : เล่มที่ 29 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 515
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 28 ตอนที่ 28 : เล่มที่ 28 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 517
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 27 ตอนที่ 27 : เล่มที่ 27 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 174
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 26 ตอนที่ 26 : เล่มที่ 26 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 365
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 25 ตอนที่ 25 : เล่มที่ 25 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 154
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 24 ตอนที่ 24 : เล่มที่ 24 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 393
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 23 ตอนที่ 23 : เล่มที่ 23 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 170
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 22 ตอนที่ 22 : เล่มที่ 22 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 500
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 21 ตอนที่ 21 : เล่มที่ 21 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 206
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 20 ตอนที่ 20 : เล่มที่ 20 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 158
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 19 ตอนที่ 19 : เล่มที่ 19 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 515
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 : เล่มที่ 18 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 503
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : เล่มที่ 17 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 249
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : เล่มที่ 16 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 370
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : เล่มที่ 15 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 481
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : เล่มที่ 14 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 448
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : เล่มที่ 13 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 170
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 : เล่มที่ 12 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 484
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 : เล่มที่ 11 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 316
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 : เล่มที่ 10 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 138
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 : เล่มที่ 9 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 453
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 : เล่มที่ 8 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 281
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : เล่มที่ 7 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 199
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : เล่มที่ 6 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 461
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : เล่มที่ 5 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 314
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : เล่มที่ 4 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 290
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : เล่มที่ 3 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 325
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : เล่มที่ 2 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 435
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : เล่มที่ 1 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 254

ความคิดเห็นเพื่อนๆ