รายละเอียด Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) 113
Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน)

สถานะ :
Complete
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
Itagaki Keisuke
ผู้แต่ง :
Itagaki Keisuke

Rating :
เฉลี่ย 0/5 จากทั้งหมดการโหวต 0 โหวต

เล่าเรื่อง :
"To be the strongest in the world!" That is Baki Hanma's dream. The mysterious, young, martial artist aspires to follow in his sinister father's footsteps as the world's strongest creature. But to what lengths will Baki go? We follow the young grappler as he matures in a world full of some of the strongest fighters and how he overcomes all obstacles in order to face his father one day in the fighting ring. From the jungles to and underground martial arts tournament, Baki is put to the test from fighters all over the world.

ตอนใหม่ๆของ Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน)
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 31 ตอนที่ 31 : เล่มที่ 31 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 326
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 30 ตอนที่ 30 : เล่มที่ 30 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 474
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 29 ตอนที่ 29 : เล่มที่ 29 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 490
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 28 ตอนที่ 28 : เล่มที่ 28 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 485
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 27 ตอนที่ 27 : เล่มที่ 27 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 159
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 26 ตอนที่ 26 : เล่มที่ 26 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 353
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 25 ตอนที่ 25 : เล่มที่ 25 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 148
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 24 ตอนที่ 24 : เล่มที่ 24 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 381
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 23 ตอนที่ 23 : เล่มที่ 23 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 154
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 22 ตอนที่ 22 : เล่มที่ 22 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 486
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 21 ตอนที่ 21 : เล่มที่ 21 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 196
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 20 ตอนที่ 20 : เล่มที่ 20 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 145
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 19 ตอนที่ 19 : เล่มที่ 19 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 505
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 : เล่มที่ 18 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 492
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : เล่มที่ 17 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 239
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : เล่มที่ 16 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 354
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : เล่มที่ 15 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 467
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : เล่มที่ 14 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 437
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : เล่มที่ 13 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 155
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 : เล่มที่ 12 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 462
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 : เล่มที่ 11 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 301
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 : เล่มที่ 10 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 120
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 : เล่มที่ 9 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 433
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 : เล่มที่ 8 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 262
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : เล่มที่ 7 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 181
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : เล่มที่ 6 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 442
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : เล่มที่ 5 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 288
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : เล่มที่ 4 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 259
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : เล่มที่ 3 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 298
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : เล่มที่ 2 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 412
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : เล่มที่ 1 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 225

ความคิดเห็นเพื่อนๆ