รายละเอียด Bambino 70
Bambino

สถานะ :
Complete
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
Sekiya Tetsuji
ผู้แต่ง :
Sekiya Tetsuji

Rating :
เฉลี่ย 0/5 จากทั้งหมดการโหวต 0 โหวต

เล่าเรื่อง :
Shogo Ban, a college student from Fukuoka, likes to cook. Thanks to the owner of the restaurant where he works part-time, he finds himself working at the line of Roppongi's best Italian restaurant, Trattoria Baccanale, and discovers that the real deal isn

ตอนใหม่ๆของ Bambino
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน Bambino ตอนที่ 103 ตอนที่ 103 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 130
อ่าน Bambino ตอนที่ 102 ตอนที่ 102 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 403
อ่าน Bambino ตอนที่ 101 ตอนที่ 101 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 221
อ่าน Bambino ตอนที่ 100 ตอนที่ 100 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 300
อ่าน Bambino ตอนที่ 99 ตอนที่ 99 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 328
อ่าน Bambino ตอนที่ 98 ตอนที่ 98 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 210
อ่าน Bambino ตอนที่ 97 ตอนที่ 97 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 406
อ่าน Bambino ตอนที่ 96 ตอนที่ 96 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 503
อ่าน Bambino ตอนที่ 95 ตอนที่ 95 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 339
อ่าน Bambino ตอนที่ 94 ตอนที่ 94 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 366
อ่าน Bambino ตอนที่ 93 ตอนที่ 93 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 292
อ่าน Bambino ตอนที่ 92 ตอนที่ 92 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 263
อ่าน Bambino ตอนที่ 91 ตอนที่ 91 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 471
อ่าน Bambino ตอนที่ 90 ตอนที่ 90 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 224
อ่าน Bambino ตอนที่ 89 ตอนที่ 89 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 175
อ่าน Bambino ตอนที่ 88 ตอนที่ 88 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 202
อ่าน Bambino ตอนที่ 87 ตอนที่ 87 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 465
อ่าน Bambino ตอนที่ 86 ตอนที่ 86 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 319
อ่าน Bambino ตอนที่ 85 ตอนที่ 85 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 222
อ่าน Bambino ตอนที่ 84 ตอนที่ 84 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 375
อ่าน Bambino ตอนที่ 83 ตอนที่ 83 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 355
อ่าน Bambino ตอนที่ 82 ตอนที่ 82 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 325
อ่าน Bambino ตอนที่ 81 ตอนที่ 81 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 140
อ่าน Bambino ตอนที่ 80 ตอนที่ 80 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 269
อ่าน Bambino ตอนที่ 79 ตอนที่ 79 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 396
อ่าน Bambino ตอนที่ 78 ตอนที่ 78 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 193
อ่าน Bambino ตอนที่ 77 ตอนที่ 77 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 105
อ่าน Bambino ตอนที่ 76 ตอนที่ 76 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 324
อ่าน Bambino ตอนที่ 75 ตอนที่ 75 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 394
อ่าน Bambino ตอนที่ 74 ตอนที่ 74 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 395
อ่าน Bambino ตอนที่ 73 ตอนที่ 73 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 246
อ่าน Bambino ตอนที่ 72 ตอนที่ 72 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 331
อ่าน Bambino ตอนที่ 71 ตอนที่ 71 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 177
อ่าน Bambino ตอนที่ 70 ตอนที่ 70 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 111
อ่าน Bambino ตอนที่ 69 ตอนที่ 69 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 400
อ่าน Bambino ตอนที่ 68 ตอนที่ 68 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 327
อ่าน Bambino ตอนที่ 67 ตอนที่ 67 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 373
อ่าน Bambino ตอนที่ 66 ตอนที่ 66 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 134
อ่าน Bambino ตอนที่ 65 ตอนที่ 65 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 308
อ่าน Bambino ตอนที่ 64 ตอนที่ 64 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 174
อ่าน Bambino ตอนที่ 63 ตอนที่ 63 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 397
อ่าน Bambino ตอนที่ 62 ตอนที่ 62 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 169
อ่าน Bambino ตอนที่ 61 ตอนที่ 61 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 189
อ่าน Bambino ตอนที่ 60 ตอนที่ 60 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 370
อ่าน Bambino ตอนที่ 59 ตอนที่ 59 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 260
อ่าน Bambino ตอนที่ 58 ตอนที่ 58 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 357
อ่าน Bambino ตอนที่ 57 ตอนที่ 57 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 482
อ่าน Bambino ตอนที่ 56 ตอนที่ 56 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 191
อ่าน Bambino ตอนที่ 55 ตอนที่ 55 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 466
อ่าน Bambino ตอนที่ 54 ตอนที่ 54 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 399
อ่าน Bambino ตอนที่ 53 ตอนที่ 53 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 337
อ่าน Bambino ตอนที่ 52 ตอนที่ 52 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 189
อ่าน Bambino ตอนที่ 51 ตอนที่ 51 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 431
อ่าน Bambino ตอนที่ 50 ตอนที่ 50 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 450
อ่าน Bambino ตอนที่ 49 ตอนที่ 49 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 264
อ่าน Bambino ตอนที่ 48 ตอนที่ 48 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 175
อ่าน Bambino ตอนที่ 47 ตอนที่ 47 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 301
อ่าน Bambino ตอนที่ 46 ตอนที่ 46 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 213
อ่าน Bambino ตอนที่ 45 ตอนที่ 45 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 179
อ่าน Bambino ตอนที่ 44 ตอนที่ 44 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 165
อ่าน Bambino ตอนที่ 43 ตอนที่ 43 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 320
อ่าน Bambino ตอนที่ 42 ตอนที่ 42 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 236
อ่าน Bambino ตอนที่ 41 ตอนที่ 41 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 432
อ่าน Bambino ตอนที่ 40 ตอนที่ 40 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 351
อ่าน Bambino ตอนที่ 39 ตอนที่ 39 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 240
อ่าน Bambino ตอนที่ 38 ตอนที่ 38 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 367
อ่าน Bambino ตอนที่ 37 ตอนที่ 37 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 119
อ่าน Bambino ตอนที่ 36 ตอนที่ 36 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 299
อ่าน Bambino ตอนที่ 35 ตอนที่ 35 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 239
อ่าน Bambino ตอนที่ 34 ตอนที่ 34 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 240
อ่าน Bambino ตอนที่ 33 ตอนที่ 33 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 487
อ่าน Bambino ตอนที่ 32 ตอนที่ 32 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 127
อ่าน Bambino ตอนที่ 31 ตอนที่ 31 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 410
อ่าน Bambino ตอนที่ 30 ตอนที่ 30 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 334
อ่าน Bambino ตอนที่ 29 ตอนที่ 29 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 392
อ่าน Bambino ตอนที่ 28 ตอนที่ 28 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 170
อ่าน Bambino ตอนที่ 27 ตอนที่ 27 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 392
อ่าน Bambino ตอนที่ 26 ตอนที่ 26 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 184
อ่าน Bambino ตอนที่ 25 ตอนที่ 25 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 355
อ่าน Bambino ตอนที่ 24 ตอนที่ 24 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 379
อ่าน Bambino ตอนที่ 23 ตอนที่ 23 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 471
อ่าน Bambino ตอนที่ 22 ตอนที่ 22 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 391
อ่าน Bambino ตอนที่ 21 ตอนที่ 21 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 428
อ่าน Bambino ตอนที่ 20 ตอนที่ 20 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 358
อ่าน Bambino ตอนที่ 19 ตอนที่ 19 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 248
อ่าน Bambino ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 151
อ่าน Bambino ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 495
อ่าน Bambino ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 237
อ่าน Bambino ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 394
อ่าน Bambino ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 446
อ่าน Bambino ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 233
อ่าน Bambino ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 470
อ่าน Bambino ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 496
อ่าน Bambino ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 166
อ่าน Bambino ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 332
อ่าน Bambino ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 442
อ่าน Bambino ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 229
อ่าน Bambino ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 381
อ่าน Bambino ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 314
อ่าน Bambino ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 212
อ่าน Bambino ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 331
อ่าน Bambino ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 254
อ่าน Bambino ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 242

ความคิดเห็นเพื่อนๆ