รายละเอียด Banya 51
Banya

สถานะ :
Ongoing
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
-
ผู้แต่ง :
-

Rating :
เฉลี่ย 0/5 จากทั้งหมดการโหวต 0 โหวต

เล่าเรื่อง :

ตอนใหม่ๆของ Banya
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน Banya ตอนที่ 38 ตอนที่ 38 : Truth of The Dragon (ตอนจบ) แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 298
อ่าน Banya ตอนที่ 37 ตอนที่ 37 : Awakening แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 130
อ่าน Banya ตอนที่ 36 ตอนที่ 36 : Attacker แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 503
อ่าน Banya ตอนที่ 35 ตอนที่ 35 : Reunion แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 490
อ่าน Banya ตอนที่ 34 ตอนที่ 34 : Entrance To The Black Mountain แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 236
อ่าน Banya ตอนที่ 33 ตอนที่ 33 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 201
อ่าน Banya ตอนที่ 32 ตอนที่ 32 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 254
อ่าน Banya ตอนที่ 31 ตอนที่ 31 : Omens แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 191
อ่าน Banya ตอนที่ 30 ตอนที่ 30 : Company แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 192
อ่าน Banya ตอนที่ 29 ตอนที่ 29 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 287
อ่าน Banya ตอนที่ 28 ตอนที่ 28 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 209
อ่าน Banya ตอนที่ 27 ตอนที่ 27 : To Protect แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 408
อ่าน Banya ตอนที่ 26 ตอนที่ 26 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 132
อ่าน Banya ตอนที่ 25 ตอนที่ 25 : Attack (1) แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 130
อ่าน Banya ตอนที่ 24 ตอนที่ 24 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 385
อ่าน Banya ตอนที่ 23 ตอนที่ 23 : ผู้คนที่มาจากอดีต (2) แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 218
อ่าน Banya ตอนที่ 22 ตอนที่ 22 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 500
อ่าน Banya ตอนที่ 21 ตอนที่ 21 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 353
อ่าน Banya ตอนที่ 20 ตอนที่ 20 : Save Mido! แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 454
อ่าน Banya ตอนที่ 19 ตอนที่ 19 : The Road Home แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 245
อ่าน Banya ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 : A Kid Named Mido แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 238
อ่าน Banya ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : Return of the Summoned แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 318
อ่าน Banya ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : The Breaking of The Seal แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 302
อ่าน Banya ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : Battle at Chamhwe Temple แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 351
อ่าน Banya ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : In The Hearth of The Mountains แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 157
อ่าน Banya ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : Indomitable แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 133
อ่าน Banya ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 435
อ่าน Banya ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 223
อ่าน Banya ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 249
อ่าน Banya ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 397
อ่าน Banya ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 376
อ่าน Banya ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 319
อ่าน Banya ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 406
อ่าน Banya ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 408
อ่าน Banya ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 342
อ่าน Banya ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 145
อ่าน Banya ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 119
อ่าน Banya ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 473

ความคิดเห็นเพื่อนๆ