รายละเอียด Biomega เชื้อนรกต่างดาวถล่มโลก 48
Biomega เชื้อนรกต่างดาวถล่มโลก

สถานะ :
Complete
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
Nihei Tsutomu
ผู้แต่ง :
Nihei Tsutomu

Rating :
เฉลี่ย 0/5 จากทั้งหมดการโหวต 0 โหวต

เล่าเรื่อง :
Tsutomu Nihei returns with another addictive manga (see BLAME!), set in the not-so-distant future (3005 A.D.). It follows a character by the name of Kanoe Zouichi and the mysterious Kanoe Fuyu whose luminous form is integrated into the system of his bike. They are agents sent by a powerful organization to retrieve the human with the ability to resist and transmute the NS5 infection that is spreading across the world, named Yion/Ion Green.

ตอนใหม่ๆของ Biomega เชื้อนรกต่างดาวถล่มโลก
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน Biomega เชื้อนรกต่างดาวถล่มโลก ตอนที่ 42 ตอนที่ 42 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 106
อ่าน Biomega เชื้อนรกต่างดาวถล่มโลก ตอนที่ 41 ตอนที่ 41 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 478
อ่าน Biomega เชื้อนรกต่างดาวถล่มโลก ตอนที่ 40 ตอนที่ 40 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 452
อ่าน Biomega เชื้อนรกต่างดาวถล่มโลก ตอนที่ 39 ตอนที่ 39 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 308
อ่าน Biomega เชื้อนรกต่างดาวถล่มโลก ตอนที่ 38 ตอนที่ 38 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 381
อ่าน Biomega เชื้อนรกต่างดาวถล่มโลก ตอนที่ 37 ตอนที่ 37 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 173
อ่าน Biomega เชื้อนรกต่างดาวถล่มโลก ตอนที่ 36 ตอนที่ 36 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 160
อ่าน Biomega เชื้อนรกต่างดาวถล่มโลก ตอนที่ 35 ตอนที่ 35 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 465
อ่าน Biomega เชื้อนรกต่างดาวถล่มโลก ตอนที่ 34 ตอนที่ 34 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 491
อ่าน Biomega เชื้อนรกต่างดาวถล่มโลก ตอนที่ 33 ตอนที่ 33 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 452
อ่าน Biomega เชื้อนรกต่างดาวถล่มโลก ตอนที่ 32 ตอนที่ 32 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 407
อ่าน Biomega เชื้อนรกต่างดาวถล่มโลก ตอนที่ 31 ตอนที่ 31 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 268
อ่าน Biomega เชื้อนรกต่างดาวถล่มโลก ตอนที่ 30 ตอนที่ 30 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 255
อ่าน Biomega เชื้อนรกต่างดาวถล่มโลก ตอนที่ 29 ตอนที่ 29 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 164
อ่าน Biomega เชื้อนรกต่างดาวถล่มโลก ตอนที่ 28 ตอนที่ 28 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 111
อ่าน Biomega เชื้อนรกต่างดาวถล่มโลก ตอนที่ 27 ตอนที่ 27 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 195
อ่าน Biomega เชื้อนรกต่างดาวถล่มโลก ตอนที่ 26 ตอนที่ 26 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 321
อ่าน Biomega เชื้อนรกต่างดาวถล่มโลก ตอนที่ 25 ตอนที่ 25 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 211
อ่าน Biomega เชื้อนรกต่างดาวถล่มโลก ตอนที่ 24 ตอนที่ 24 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 450
อ่าน Biomega เชื้อนรกต่างดาวถล่มโลก ตอนที่ 23 ตอนที่ 23 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 304
อ่าน Biomega เชื้อนรกต่างดาวถล่มโลก ตอนที่ 22 ตอนที่ 22 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 429
อ่าน Biomega เชื้อนรกต่างดาวถล่มโลก ตอนที่ 21 ตอนที่ 21 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 438
อ่าน Biomega เชื้อนรกต่างดาวถล่มโลก ตอนที่ 20 ตอนที่ 20 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 329
อ่าน Biomega เชื้อนรกต่างดาวถล่มโลก ตอนที่ 19 ตอนที่ 19 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 413
อ่าน Biomega เชื้อนรกต่างดาวถล่มโลก ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 193
อ่าน Biomega เชื้อนรกต่างดาวถล่มโลก ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 501
อ่าน Biomega เชื้อนรกต่างดาวถล่มโลก ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 351
อ่าน Biomega เชื้อนรกต่างดาวถล่มโลก ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 163
อ่าน Biomega เชื้อนรกต่างดาวถล่มโลก ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 185
อ่าน Biomega เชื้อนรกต่างดาวถล่มโลก ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 239
อ่าน Biomega เชื้อนรกต่างดาวถล่มโลก ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 342
อ่าน Biomega เชื้อนรกต่างดาวถล่มโลก ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 308
อ่าน Biomega เชื้อนรกต่างดาวถล่มโลก ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 203
อ่าน Biomega เชื้อนรกต่างดาวถล่มโลก ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 385
อ่าน Biomega เชื้อนรกต่างดาวถล่มโลก ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 256
อ่าน Biomega เชื้อนรกต่างดาวถล่มโลก ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 431
อ่าน Biomega เชื้อนรกต่างดาวถล่มโลก ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 198
อ่าน Biomega เชื้อนรกต่างดาวถล่มโลก ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 223
อ่าน Biomega เชื้อนรกต่างดาวถล่มโลก ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 177
อ่าน Biomega เชื้อนรกต่างดาวถล่มโลก ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 331
อ่าน Biomega เชื้อนรกต่างดาวถล่มโลก ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 307
อ่าน Biomega เชื้อนรกต่างดาวถล่มโลก ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 352

ความคิดเห็นเพื่อนๆ