รายละเอียด Bloody Monday 71
Bloody Monday

สถานะ :
Complete
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
Ryuumon Ryou
ผู้แต่ง :
Megumi Kouji

Rating :
เฉลี่ย 0/5 จากทั้งหมดการโหวต 0 โหวต

เล่าเรื่อง :
A virus deal clinched in Russia on the Christmas eve. Purpose: unknown. Two clues: a mysterious lady "Maya", one of the reasons it happened, and "Bloody Monday", the keyword for the project. Then an incident happened in far-distant city of Tokyo. Fujimaru Takagi, a second year student at Mishiro Gakuin high school, is commissioned to find out the truth by the Public Security Intelligence Agency, for his great ability as a super hacker. Now, Maya approaching to Fujimaru as his high school teacher...

ตอนใหม่ๆของ Bloody Monday
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 96 ตอนที่ 96 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 171
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 95 ตอนที่ 95 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 412
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 94 ตอนที่ 94 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 145
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 93 ตอนที่ 93 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 169
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 92 ตอนที่ 92 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 408
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 91 ตอนที่ 91 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 169
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 90 ตอนที่ 90 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 341
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 89 ตอนที่ 89 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 229
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 88 ตอนที่ 88 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 210
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 87 ตอนที่ 87 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 468
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 86 ตอนที่ 86 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 405
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 85 ตอนที่ 85 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 108
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 84 ตอนที่ 84 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 393
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 83 ตอนที่ 83 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 398
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 82 ตอนที่ 82 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 369
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 81 ตอนที่ 81 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 159
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 80 ตอนที่ 80 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 313
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 79 ตอนที่ 79 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 493
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 78 ตอนที่ 78 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 393
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 77 ตอนที่ 77 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 273
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 76 ตอนที่ 76 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 258
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 75 ตอนที่ 75 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 425
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 74 ตอนที่ 74 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 376
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 73 ตอนที่ 73 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 406
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 72 ตอนที่ 72 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 229
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 71 ตอนที่ 71 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 457
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 70 ตอนที่ 70 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 372
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 69 ตอนที่ 69 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 337
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 68 ตอนที่ 68 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 381
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 67 ตอนที่ 67 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 234
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 66 ตอนที่ 66 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 448
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 65 ตอนที่ 65 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 110
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 64 ตอนที่ 64 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 108
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 63 ตอนที่ 63 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 484
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 62 ตอนที่ 62 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 337
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 61 ตอนที่ 61 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 282
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 60 ตอนที่ 60 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 471
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 59 ตอนที่ 59 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 377
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 58 ตอนที่ 58 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 329
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 57 ตอนที่ 57 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 207
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 56 ตอนที่ 56 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 181
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 55 ตอนที่ 55 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 108
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 54 ตอนที่ 54 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 240
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 53 ตอนที่ 53 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 333
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 52 ตอนที่ 52 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 188
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 51 ตอนที่ 51 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 378
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 50 ตอนที่ 50 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 271
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 49 ตอนที่ 49 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 149
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 48 ตอนที่ 48 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 345
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 47 ตอนที่ 47 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 477
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 46 ตอนที่ 46 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 397
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 45 ตอนที่ 45 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 355
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 44 ตอนที่ 44 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 297
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 43 ตอนที่ 43 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 422
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 42 ตอนที่ 42 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 135
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 41 ตอนที่ 41 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 394
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 40 ตอนที่ 40 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 185
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 39 ตอนที่ 39 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 241
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 38 ตอนที่ 38 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 390
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 37 ตอนที่ 37 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 374
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 36 ตอนที่ 36 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 228
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 35 ตอนที่ 35 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 473
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 34 ตอนที่ 34 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 278
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 33 ตอนที่ 33 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 330
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 32 ตอนที่ 32 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 126
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 31 ตอนที่ 31 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 465
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 30 ตอนที่ 30 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 458
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 29 ตอนที่ 29 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 359
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 28 ตอนที่ 28 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 296
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 27 ตอนที่ 27 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 325
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 26 ตอนที่ 26 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 474
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 25 ตอนที่ 25 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 354
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 24 ตอนที่ 24 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 426
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 23 ตอนที่ 23 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 368
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 22 ตอนที่ 22 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 163
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 21 ตอนที่ 21 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 144
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 20 ตอนที่ 20 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 140
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 19 ตอนที่ 19 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 299
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 254
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 491
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 284
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 481
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 325
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 408
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 345
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 400
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 107
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 312
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 126
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 431
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 214
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 406
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 449
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 315
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 380
อ่าน Bloody Monday ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 278

ความคิดเห็นเพื่อนๆ