รายละเอียด BLOODY MONDAY 2 38
BLOODY MONDAY 2

สถานะ :
Complete
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
Ryuumon Ryou
ผู้แต่ง :
Megumi Kouji

Rating :
เฉลี่ย 0/5 จากทั้งหมดการโหวต 0 โหวต

เล่าเรื่อง :
Two years after the end of Bloody Monday, a new threat emerges intent on destroying Japan. But what will happen now that "Falcon" has since disappeared? Who will face the deadly "Shooter of the Magic Bullet?" Tune in to Bloody Monday Second Season and find out!

ตอนใหม่ๆของ BLOODY MONDAY 2
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 49 ตอนที่ 49 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 204
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 48 ตอนที่ 48 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 497
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 47 ตอนที่ 47 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 404
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 46 ตอนที่ 46 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 352
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 45 ตอนที่ 45 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 105
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 44 ตอนที่ 44 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 311
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 43 ตอนที่ 43 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 290
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 42 ตอนที่ 42 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 322
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 41 ตอนที่ 41 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 443
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 40 ตอนที่ 40 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 265
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 39 ตอนที่ 39 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 152
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 38 ตอนที่ 38 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 411
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 37 ตอนที่ 37 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 460
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 36 ตอนที่ 36 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 363
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 35 ตอนที่ 35 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 268
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 34 ตอนที่ 34 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 378
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 33 ตอนที่ 33 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 193
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 32 ตอนที่ 32 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 499
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 31 ตอนที่ 31 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 104
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 30 ตอนที่ 30 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 288
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 29 ตอนที่ 29 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 471
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 28 ตอนที่ 28 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 129
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 27 ตอนที่ 27 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 334
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 26 ตอนที่ 26 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 469
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 25 ตอนที่ 25 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 157
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 24 ตอนที่ 24 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 194
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 23 ตอนที่ 23 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 343
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 22 ตอนที่ 22 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 477
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 21 ตอนที่ 21 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 119
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 20 ตอนที่ 20 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 414
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 19 ตอนที่ 19 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 359
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 354
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 490
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 191
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 163
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 285
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 370
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 125
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 272
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 135
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 308
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 292
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 241
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 185
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 274
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 272
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 377
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 408
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 136

ความคิดเห็นเพื่อนๆ