รายละเอียด BLOODY MONDAY 2 64
BLOODY MONDAY 2

สถานะ :
Complete
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
Ryuumon Ryou
ผู้แต่ง :
Megumi Kouji

Rating :
เฉลี่ย 0/5 จากทั้งหมดการโหวต 0 โหวต

เล่าเรื่อง :
Two years after the end of Bloody Monday, a new threat emerges intent on destroying Japan. But what will happen now that "Falcon" has since disappeared? Who will face the deadly "Shooter of the Magic Bullet?" Tune in to Bloody Monday Second Season and find out!

ตอนใหม่ๆของ BLOODY MONDAY 2
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 49 ตอนที่ 49 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 205
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 48 ตอนที่ 48 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 498
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 47 ตอนที่ 47 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 405
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 46 ตอนที่ 46 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 354
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 45 ตอนที่ 45 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 107
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 44 ตอนที่ 44 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 313
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 43 ตอนที่ 43 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 291
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 42 ตอนที่ 42 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 323
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 41 ตอนที่ 41 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 444
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 40 ตอนที่ 40 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 266
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 39 ตอนที่ 39 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 153
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 38 ตอนที่ 38 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 413
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 37 ตอนที่ 37 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 462
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 36 ตอนที่ 36 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 364
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 35 ตอนที่ 35 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 269
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 34 ตอนที่ 34 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 379
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 33 ตอนที่ 33 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 195
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 32 ตอนที่ 32 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 501
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 31 ตอนที่ 31 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 107
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 30 ตอนที่ 30 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 290
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 29 ตอนที่ 29 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 473
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 28 ตอนที่ 28 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 130
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 27 ตอนที่ 27 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 336
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 26 ตอนที่ 26 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 470
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 25 ตอนที่ 25 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 159
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 24 ตอนที่ 24 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 196
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 23 ตอนที่ 23 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 345
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 22 ตอนที่ 22 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 478
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 21 ตอนที่ 21 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 121
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 20 ตอนที่ 20 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 416
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 19 ตอนที่ 19 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 362
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 358
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 493
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 193
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 165
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 289
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 374
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 129
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 275
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 139
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 311
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 294
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 243
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 188
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 276
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 275
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 379
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 409
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 139

ความคิดเห็นเพื่อนๆ