รายละเอียด Blue Dragon - Ral Ω Grado 55
 Blue Dragon - Ral Ω Grado

สถานะ :
Ongoing
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
TAKANO Tsuneo
ผู้แต่ง :
Obata Takeshi

Rating :
เฉลี่ย 0/5 จากทั้งหมดการโหวต 0 โหวต

เล่าเรื่อง :
In the days of war, a baby fused together with a "shadow" called Blue Dragon, a legend among the "shadows". Because of that, he was locked in darkness from birth until recently, 15 years later, to prevent his shadow from activating. From the beginning, the only person he knew was his tutor who would come see him everyday. But "shadows" have begun to run rampant as they escape from "Noir" through living beings. Humnas call for the release of Blue Dragon in order to help mankind; thus their journey begins to seal the "shadows" along with the strongest: their queen.

ตอนใหม่ๆของ Blue Dragon - Ral Ω Grado
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน Blue Dragon - Ral Ω Grado ตอนที่ 25 ตอนที่ 25 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 190
อ่าน Blue Dragon - Ral Ω Grado ตอนที่ 24 ตอนที่ 24 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 282
อ่าน Blue Dragon - Ral Ω Grado ตอนที่ 23 ตอนที่ 23 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 509
อ่าน Blue Dragon - Ral Ω Grado ตอนที่ 22 ตอนที่ 22 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 431
อ่าน Blue Dragon - Ral Ω Grado ตอนที่ 21 ตอนที่ 21 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 124
อ่าน Blue Dragon - Ral Ω Grado ตอนที่ 20 ตอนที่ 20 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 276
อ่าน Blue Dragon - Ral Ω Grado ตอนที่ 19 ตอนที่ 19 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 435
อ่าน Blue Dragon - Ral Ω Grado ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 440
อ่าน Blue Dragon - Ral Ω Grado ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 486
อ่าน Blue Dragon - Ral Ω Grado ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 455
อ่าน Blue Dragon - Ral Ω Grado ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 327
อ่าน Blue Dragon - Ral Ω Grado ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 139
อ่าน Blue Dragon - Ral Ω Grado ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 340
อ่าน Blue Dragon - Ral Ω Grado ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 136
อ่าน Blue Dragon - Ral Ω Grado ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 260
อ่าน Blue Dragon - Ral Ω Grado ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 482
อ่าน Blue Dragon - Ral Ω Grado ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 189
อ่าน Blue Dragon - Ral Ω Grado ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 304
อ่าน Blue Dragon - Ral Ω Grado ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 191
อ่าน Blue Dragon - Ral Ω Grado ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 267
อ่าน Blue Dragon - Ral Ω Grado ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 513
อ่าน Blue Dragon - Ral Ω Grado ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 397
อ่าน Blue Dragon - Ral Ω Grado ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 142
อ่าน Blue Dragon - Ral Ω Grado ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 418
อ่าน Blue Dragon - Ral Ω Grado ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 252

ความคิดเห็นเพื่อนๆ