รายละเอียด Blue Dragon - Ral Ω Grado 88
 Blue Dragon - Ral Ω Grado

สถานะ :
Ongoing
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
TAKANO Tsuneo
ผู้แต่ง :
Obata Takeshi

Rating :
เฉลี่ย 0/5 จากทั้งหมดการโหวต 0 โหวต

เล่าเรื่อง :
In the days of war, a baby fused together with a "shadow" called Blue Dragon, a legend among the "shadows". Because of that, he was locked in darkness from birth until recently, 15 years later, to prevent his shadow from activating. From the beginning, the only person he knew was his tutor who would come see him everyday. But "shadows" have begun to run rampant as they escape from "Noir" through living beings. Humnas call for the release of Blue Dragon in order to help mankind; thus their journey begins to seal the "shadows" along with the strongest: their queen.

ตอนใหม่ๆของ Blue Dragon - Ral Ω Grado
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน Blue Dragon - Ral Ω Grado ตอนที่ 25 ตอนที่ 25 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 200
อ่าน Blue Dragon - Ral Ω Grado ตอนที่ 24 ตอนที่ 24 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 292
อ่าน Blue Dragon - Ral Ω Grado ตอนที่ 23 ตอนที่ 23 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 518
อ่าน Blue Dragon - Ral Ω Grado ตอนที่ 22 ตอนที่ 22 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 439
อ่าน Blue Dragon - Ral Ω Grado ตอนที่ 21 ตอนที่ 21 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 132
อ่าน Blue Dragon - Ral Ω Grado ตอนที่ 20 ตอนที่ 20 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 286
อ่าน Blue Dragon - Ral Ω Grado ตอนที่ 19 ตอนที่ 19 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 443
อ่าน Blue Dragon - Ral Ω Grado ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 448
อ่าน Blue Dragon - Ral Ω Grado ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 496
อ่าน Blue Dragon - Ral Ω Grado ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 463
อ่าน Blue Dragon - Ral Ω Grado ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 335
อ่าน Blue Dragon - Ral Ω Grado ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 148
อ่าน Blue Dragon - Ral Ω Grado ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 351
อ่าน Blue Dragon - Ral Ω Grado ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 152
อ่าน Blue Dragon - Ral Ω Grado ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 270
อ่าน Blue Dragon - Ral Ω Grado ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 492
อ่าน Blue Dragon - Ral Ω Grado ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 200
อ่าน Blue Dragon - Ral Ω Grado ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 316
อ่าน Blue Dragon - Ral Ω Grado ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 203
อ่าน Blue Dragon - Ral Ω Grado ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 280
อ่าน Blue Dragon - Ral Ω Grado ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 526
อ่าน Blue Dragon - Ral Ω Grado ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 413
อ่าน Blue Dragon - Ral Ω Grado ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 161
อ่าน Blue Dragon - Ral Ω Grado ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 437
อ่าน Blue Dragon - Ral Ω Grado ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 280

ความคิดเห็นเพื่อนๆ