รายละเอียด BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ 138
BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้

สถานะ :
Complete
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
TAKAO SAITO
ผู้แต่ง :
TAKAO SAITO

Rating :
เฉลี่ย 0/5 จากทั้งหมดการโหวต 0 โหวต

เล่าเรื่อง :
It tells about the drama of those who survived the fall of a meteorite on the Pacific Ocean after a failed attempt of destroying it with a missile. Cities are destroyed by big earthquakes, food runs short, illness spread quickly. In the midst of this scenario, Otomo, the main character of this series, will do whatever in order to survive.

ตอนใหม่ๆของ BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 47 ตอนที่ 47 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 132
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 46 ตอนที่ 46 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 434
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 45 ตอนที่ 45 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 188
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 44 ตอนที่ 44 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 519
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 43 ตอนที่ 43 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 514
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 42 ตอนที่ 42 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 417
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 41 ตอนที่ 41 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 164
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 40 ตอนที่ 40 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 300
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 39 ตอนที่ 39 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 200
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 38 ตอนที่ 38 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 293
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 37 ตอนที่ 37 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 345
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 36 ตอนที่ 36 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 464
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 35 ตอนที่ 35 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 443
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 34 ตอนที่ 34 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 488
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 33 ตอนที่ 33 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 481
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 32 ตอนที่ 32 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 196
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 31 ตอนที่ 31 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 275
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 30 ตอนที่ 30 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 267
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 29 ตอนที่ 29 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 218
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 28 ตอนที่ 28 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 171
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 27 ตอนที่ 27 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 153
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 26 ตอนที่ 26 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 277
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 25 ตอนที่ 25 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 252
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 24 ตอนที่ 24 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 277
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 23 ตอนที่ 23 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 199
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 22 ตอนที่ 22 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 259
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 21 ตอนที่ 21 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 408
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 20 ตอนที่ 20 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 304
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 19 ตอนที่ 19 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 267
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 207
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 216
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 136
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 433
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 279
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 465
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 327
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 333
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 383
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 468
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 257
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 367
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 372
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 496
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 358
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 324
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 334
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 508

ความคิดเห็นเพื่อนๆ