รายละเอียด BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ 220
BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้

สถานะ :
Complete
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
TAKAO SAITO
ผู้แต่ง :
TAKAO SAITO

Rating :
เฉลี่ย 0/5 จากทั้งหมดการโหวต 0 โหวต

เล่าเรื่อง :
It tells about the drama of those who survived the fall of a meteorite on the Pacific Ocean after a failed attempt of destroying it with a missile. Cities are destroyed by big earthquakes, food runs short, illness spread quickly. In the midst of this scenario, Otomo, the main character of this series, will do whatever in order to survive.

ตอนใหม่ๆของ BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 47 ตอนที่ 47 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 151
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 46 ตอนที่ 46 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 447
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 45 ตอนที่ 45 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 196
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 44 ตอนที่ 44 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 531
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 43 ตอนที่ 43 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 528
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 42 ตอนที่ 42 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 427
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 41 ตอนที่ 41 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 178
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 40 ตอนที่ 40 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 309
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 39 ตอนที่ 39 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 207
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 38 ตอนที่ 38 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 303
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 37 ตอนที่ 37 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 354
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 36 ตอนที่ 36 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 475
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 35 ตอนที่ 35 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 453
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 34 ตอนที่ 34 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 500
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 33 ตอนที่ 33 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 490
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 32 ตอนที่ 32 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 209
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 31 ตอนที่ 31 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 284
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 30 ตอนที่ 30 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 278
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 29 ตอนที่ 29 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 227
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 28 ตอนที่ 28 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 182
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 27 ตอนที่ 27 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 165
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 26 ตอนที่ 26 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 286
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 25 ตอนที่ 25 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 263
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 24 ตอนที่ 24 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 287
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 23 ตอนที่ 23 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 209
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 22 ตอนที่ 22 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 271
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 21 ตอนที่ 21 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 414
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 20 ตอนที่ 20 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 313
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 19 ตอนที่ 19 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 277
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 219
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 226
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 147
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 448
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 289
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 474
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 338
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 343
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 391
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 476
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 267
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 378
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 384
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 514
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 368
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 338
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 345
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 528

ความคิดเห็นเพื่อนๆ