รายละเอียด D.N.A ^2 376
D.N.A ^2

สถานะ :
Complete
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
Katsura Masakazu
ผู้แต่ง :
Katsura Masakazu

Rating :
เฉลี่ย 0/5 จากทั้งหมดการโหวต 0 โหวต

เล่าเรื่อง :
Japan in the future has a massive over-population problem. Scientists have traced the root of this problem to one particular individual, Junta Monamari. According to their records, Junta was a "Mega-Playboy" who had sired children with over a hundred women. Each one of his sons had inherited the Mega-Playboy gene too, so the problem grew exponentially from thereon. Enter Karin Aoi, a "DNA Operator". Karin is sent back to the past with a mission: to alter Junta's DNA and prevent him from ever becoming the Mega-Playboy, thereby eliminating the world's overpopulation problem. Junta's DNA can only be altered by shooting him with a special bullet called DCM which contains the chemical for suppressing the Mega-Playboy DNA. In return, Karin gets a vast sum of money... enough to make all her dreams come true. Will Junta become the playboy he is destined to be, or will his better self prevail? But Karin is falling for the real Junta too... and what of the sweet and kindly Ami who has secretly loved Junta all her life? What will happen to future Japan?

ตอนใหม่ๆของ D.N.A ^2
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน D.N.A ^2 ตอนที่ 28 ตอนที่ 28 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 379
อ่าน D.N.A ^2 ตอนที่ 27 ตอนที่ 27 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 196
อ่าน D.N.A ^2 ตอนที่ 26 ตอนที่ 26 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 176
อ่าน D.N.A ^2 ตอนที่ 25 ตอนที่ 25 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 389
อ่าน D.N.A ^2 ตอนที่ 24 ตอนที่ 24 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 206
อ่าน D.N.A ^2 ตอนที่ 23 ตอนที่ 23 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 161
อ่าน D.N.A ^2 ตอนที่ 22 ตอนที่ 22 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 158
อ่าน D.N.A ^2 ตอนที่ 21 ตอนที่ 21 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 144
อ่าน D.N.A ^2 ตอนที่ 20 ตอนที่ 20 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 415
อ่าน D.N.A ^2 ตอนที่ 19 ตอนที่ 19 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 252
อ่าน D.N.A ^2 ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 247
อ่าน D.N.A ^2 ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 220
อ่าน D.N.A ^2 ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 255
อ่าน D.N.A ^2 ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 201
อ่าน D.N.A ^2 ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 455
อ่าน D.N.A ^2 ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 292
อ่าน D.N.A ^2 ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 468
อ่าน D.N.A ^2 ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 404
อ่าน D.N.A ^2 ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 379
อ่าน D.N.A ^2 ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 248
อ่าน D.N.A ^2 ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 438
อ่าน D.N.A ^2 ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 257
อ่าน D.N.A ^2 ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 159
อ่าน D.N.A ^2 ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 532
อ่าน D.N.A ^2 ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 270
อ่าน D.N.A ^2 ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 411
อ่าน D.N.A ^2 ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 459
อ่าน D.N.A ^2 ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 540

ความคิดเห็นเพื่อนๆ