รายละเอียด D.N.A ^2 217
D.N.A ^2

สถานะ :
Complete
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
Katsura Masakazu
ผู้แต่ง :
Katsura Masakazu

Rating :
เฉลี่ย 0/5 จากทั้งหมดการโหวต 0 โหวต

เล่าเรื่อง :
Japan in the future has a massive over-population problem. Scientists have traced the root of this problem to one particular individual, Junta Monamari. According to their records, Junta was a "Mega-Playboy" who had sired children with over a hundred women. Each one of his sons had inherited the Mega-Playboy gene too, so the problem grew exponentially from thereon. Enter Karin Aoi, a "DNA Operator". Karin is sent back to the past with a mission: to alter Junta's DNA and prevent him from ever becoming the Mega-Playboy, thereby eliminating the world's overpopulation problem. Junta's DNA can only be altered by shooting him with a special bullet called DCM which contains the chemical for suppressing the Mega-Playboy DNA. In return, Karin gets a vast sum of money... enough to make all her dreams come true. Will Junta become the playboy he is destined to be, or will his better self prevail? But Karin is falling for the real Junta too... and what of the sweet and kindly Ami who has secretly loved Junta all her life? What will happen to future Japan?

ตอนใหม่ๆของ D.N.A ^2
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน D.N.A ^2 ตอนที่ 28 ตอนที่ 28 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 352
อ่าน D.N.A ^2 ตอนที่ 27 ตอนที่ 27 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 186
อ่าน D.N.A ^2 ตอนที่ 26 ตอนที่ 26 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 164
อ่าน D.N.A ^2 ตอนที่ 25 ตอนที่ 25 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 363
อ่าน D.N.A ^2 ตอนที่ 24 ตอนที่ 24 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 182
อ่าน D.N.A ^2 ตอนที่ 23 ตอนที่ 23 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 149
อ่าน D.N.A ^2 ตอนที่ 22 ตอนที่ 22 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 148
อ่าน D.N.A ^2 ตอนที่ 21 ตอนที่ 21 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 132
อ่าน D.N.A ^2 ตอนที่ 20 ตอนที่ 20 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 401
อ่าน D.N.A ^2 ตอนที่ 19 ตอนที่ 19 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 243
อ่าน D.N.A ^2 ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 232
อ่าน D.N.A ^2 ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 210
อ่าน D.N.A ^2 ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 245
อ่าน D.N.A ^2 ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 189
อ่าน D.N.A ^2 ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 446
อ่าน D.N.A ^2 ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 278
อ่าน D.N.A ^2 ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 454
อ่าน D.N.A ^2 ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 393
อ่าน D.N.A ^2 ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 365
อ่าน D.N.A ^2 ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 236
อ่าน D.N.A ^2 ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 424
อ่าน D.N.A ^2 ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 243
อ่าน D.N.A ^2 ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 142
อ่าน D.N.A ^2 ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 517
อ่าน D.N.A ^2 ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 253
อ่าน D.N.A ^2 ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 388
อ่าน D.N.A ^2 ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 435
อ่าน D.N.A ^2 ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 506

ความคิดเห็นเพื่อนๆ