รายละเอียด Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน 407
Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน

สถานะ :
Ongoing
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
Aoyama Gosho
ผู้แต่ง :
Aoyama Gosho

Rating :
เฉลี่ย 0/5 จากทั้งหมดการโหวต 0 โหวต

เล่าเรื่อง :
Shinichi Kudo is a high-school student who, by using observation and deduction, is good at solving mysteries. While investigating one, he is caught by the criminals that he was watching and forced to take an experimental drug. Leaving him for dead, the cr

ตอนใหม่ๆของ Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 68 ตอนที่ 68 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 524
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 67 ตอนที่ 67 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 259
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 66 ตอนที่ 66 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 169
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 65 ตอนที่ 65 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 316
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 64 ตอนที่ 64 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 233
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 63 ตอนที่ 63 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 335
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 62 ตอนที่ 62 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 337
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 61 ตอนที่ 61 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 372
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 60 ตอนที่ 60 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 520
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 59 ตอนที่ 59 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 199
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 58 ตอนที่ 58 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 357
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 57 ตอนที่ 57 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 500
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 56 ตอนที่ 56 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 347
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 55 ตอนที่ 55 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 495
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 54 ตอนที่ 54 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 138
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 53 ตอนที่ 53 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 256
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 52 ตอนที่ 52 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 342
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 51 ตอนที่ 51 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 170
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 50 ตอนที่ 50 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 279
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 49 ตอนที่ 49 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 437
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 48 ตอนที่ 48 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 476
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 47 ตอนที่ 47 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 233
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 46 ตอนที่ 46 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 379
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 45 ตอนที่ 45 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 419
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 44 ตอนที่ 44 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 179
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 43 ตอนที่ 43 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 130
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 42 ตอนที่ 42 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 401
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 41 ตอนที่ 41 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 262
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 40 ตอนที่ 40 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 314
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 39 ตอนที่ 39 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 358
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 38 ตอนที่ 38 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 386
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 37 ตอนที่ 37 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 309
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 36 ตอนที่ 36 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 144
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 35 ตอนที่ 35 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 357
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 34 ตอนที่ 34 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 501
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 33 ตอนที่ 33 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 374
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 32 ตอนที่ 32 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 335
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 31 ตอนที่ 31 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 246
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 30 ตอนที่ 30 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 138
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 29 ตอนที่ 29 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 130
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 28 ตอนที่ 28 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 404
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 27 ตอนที่ 27 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 382
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 26 ตอนที่ 26 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 584
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 25 ตอนที่ 25 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 178
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 24 ตอนที่ 24 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 260
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 23 ตอนที่ 23 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 488
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 22 ตอนที่ 22 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 495
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 21 ตอนที่ 21 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 430
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 20 ตอนที่ 20 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 209
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 19 ตอนที่ 19 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 164
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 168
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 179
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 169
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 380
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 140
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 429
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 325
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 152
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 400
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 532
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 327
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 131
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 326
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 295
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 150
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 375
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 357
อ่าน Detective Conan นักสืบจิ๋วโคนัน ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 323

ความคิดเห็นเพื่อนๆ