รายละเอียด Higanjima (เกาะกระหายเลือด) 2,132
Higanjima (เกาะกระหายเลือด)

สถานะ :
Ongoing
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
Matsumoto Kouji
ผู้แต่ง :
Matsumoto Kouji

Rating :
เฉลี่ย 5/5 จากทั้งหมดการโหวต 1 โหวต

เล่าเรื่อง :
It's all about vampire hunting versus man hunting in the series. Akira's brother, Atsushi, was found missing for 2 years. And recently a mysterious woman appeared and told him that she can bring him to Higanjima (an island's name) where she saw Atsushi. B

ตอนใหม่ๆของ Higanjima (เกาะกระหายเลือด)
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 213 ตอนที่ 213 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 213 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 247
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 212 ตอนที่ 212 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 212 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 440
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 211 ตอนที่ 211 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 211 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 460
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 210 ตอนที่ 210 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 210 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 466
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 209 ตอนที่ 209 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 209 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 424
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 208 ตอนที่ 208 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 208 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 374
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 207 ตอนที่ 207 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 207 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 467
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 206 ตอนที่ 206 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 206 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 519
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 205 ตอนที่ 205 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 205 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 332
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 204 ตอนที่ 204 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 204 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 376
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 203 ตอนที่ 203 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 203 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 445
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 202 ตอนที่ 202 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 202 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 538
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 201 ตอนที่ 201 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 201 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 377
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 200 ตอนที่ 200 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 200 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 427
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 199 ตอนที่ 199 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 199 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 425
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 198 ตอนที่ 198 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 198 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 372
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 197 ตอนที่ 197 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 197 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 358
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 196 ตอนที่ 196 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 196 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 525
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 195 ตอนที่ 195 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 195 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 394
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 194 ตอนที่ 194 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 194 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 247
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 193 ตอนที่ 193 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 193 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 390
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 192 ตอนที่ 192 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 192 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 471
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 191 ตอนที่ 191 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 191 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 358
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 190 ตอนที่ 190 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 190 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 371
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 189 ตอนที่ 189 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 189 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 202
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 188 ตอนที่ 188 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 188 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 197
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 187 ตอนที่ 187 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 187 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 456
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 186 ตอนที่ 186 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 186 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 366
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 185 ตอนที่ 185 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 185 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 325
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 184 ตอนที่ 184 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 184 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 301
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 183 ตอนที่ 183 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 183 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 455
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 182 ตอนที่ 182 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 182 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 280
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 181 ตอนที่ 181 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 181 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 185
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 180 ตอนที่ 180 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 180 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 279
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 179 ตอนที่ 179 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 179 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 579
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 178 ตอนที่ 178 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 178 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 494
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 177 ตอนที่ 177 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 177 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 246
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 176 ตอนที่ 176 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 176 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 290
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 175 ตอนที่ 175 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 175 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 310
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 174 ตอนที่ 174 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 174 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 423
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 173 ตอนที่ 173 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 173 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 209
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 172 ตอนที่ 172 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 172 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 230
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 171 ตอนที่ 171 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 171 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 311
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 170 ตอนที่ 170 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 170 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 594
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 169 ตอนที่ 169 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 169 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 245
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 168 ตอนที่ 168 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 168 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 500
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 167 ตอนที่ 167 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 167 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 585
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 166 ตอนที่ 166 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 166 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 305
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 165 ตอนที่ 165 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 165 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 337
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 164 ตอนที่ 164 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 164 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 515
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 163 ตอนที่ 163 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 163 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 504
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 162 ตอนที่ 162 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 162 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 229
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 161 ตอนที่ 161 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 161 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 464
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 160 ตอนที่ 160 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 160 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 355
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 159 ตอนที่ 159 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 159 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 531
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 158 ตอนที่ 158 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 158 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 410
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 157 ตอนที่ 157 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 157 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 468
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 156 ตอนที่ 156 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 156 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 337
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 155 ตอนที่ 155 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 155 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 508
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 154 ตอนที่ 154 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 154 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 228
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 153 ตอนที่ 153 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 153 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 324
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 152 ตอนที่ 152 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 152 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 398
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 151 ตอนที่ 151 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 151 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 313
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 150 ตอนที่ 150 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 150 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 305
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 149 ตอนที่ 149 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 149 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 235
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 148 ตอนที่ 148 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 148 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 512
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 147 ตอนที่ 147 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 147 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 412
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 146 ตอนที่ 146 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 146 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 460
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 145 ตอนที่ 145 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 145 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 291
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 144 ตอนที่ 144 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 144 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 255
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 143 ตอนที่ 143 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 143 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 284
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 142 ตอนที่ 142 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 142 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 236
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 141 ตอนที่ 141 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 141 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 588
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 140 ตอนที่ 140 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 140 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 429
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 139 ตอนที่ 139 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 139 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 607
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 138 ตอนที่ 138 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 138 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 715
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 137 ตอนที่ 137 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 137 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 341
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 136 ตอนที่ 136 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 136 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 243
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 135 ตอนที่ 135 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 135 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 382
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 134 ตอนที่ 134 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 134 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 293
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 133 ตอนที่ 133 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 133 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 242
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 132 ตอนที่ 132 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 132 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 325
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 131 ตอนที่ 131 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 131 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 313
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 130 ตอนที่ 130 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 130 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 215
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 129 ตอนที่ 129 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 129 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 465
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 128 ตอนที่ 128 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 128 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 338
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 127 ตอนที่ 127 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 127 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 507
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 126 ตอนที่ 126 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 126 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 414
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 125 ตอนที่ 125 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 125 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 209
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 124 ตอนที่ 124 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 124 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 278
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 123 ตอนที่ 123 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 123 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 505
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 122 ตอนที่ 122 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 122 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 213
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 121 ตอนที่ 121 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 121 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 359
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 120 ตอนที่ 120 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 120 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 385
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 119 ตอนที่ 119 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 119 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 447
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 118 ตอนที่ 118 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 118 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 355
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 117 ตอนที่ 117 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 117 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 399
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 116 ตอนที่ 116 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 116 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 354
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 115 ตอนที่ 115 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 115 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 364
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 114 ตอนที่ 114 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 114 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 253
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 113 ตอนที่ 113 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 113 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 257
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 112 ตอนที่ 112 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 112 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 447
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 111 ตอนที่ 111 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 111 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 198
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 110 ตอนที่ 110 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 110 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 211
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 109 ตอนที่ 109 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 109 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 234
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 108 ตอนที่ 108 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 108 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 502
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 107 ตอนที่ 107 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 107 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 309
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 106 ตอนที่ 106 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 106 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 221
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 105 ตอนที่ 105 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 105 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 172
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 104 ตอนที่ 104 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 104 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 228
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 103 ตอนที่ 103 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 103 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 537
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 102 ตอนที่ 102 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 102 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 196
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 101 ตอนที่ 101 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 101 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 435
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 100 ตอนที่ 100 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 100 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 557
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 99 ตอนที่ 99 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 99 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 282
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 98 ตอนที่ 98 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 98 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 214
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 97 ตอนที่ 97 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 97 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 301
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 96 ตอนที่ 96 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 96 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 405
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 95 ตอนที่ 95 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 95 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 487
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 94 ตอนที่ 94 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 94 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 182
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 93 ตอนที่ 93 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 93 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 502
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 92 ตอนที่ 92 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 92 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 301
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 91 ตอนที่ 91 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 91 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 334
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 90 ตอนที่ 90 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 90 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 179
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 89 ตอนที่ 89 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 89 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 555
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 88 ตอนที่ 88 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 88 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 276
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 87 ตอนที่ 87 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 87 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 576
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 86 ตอนที่ 86 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 86 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 336
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 85 ตอนที่ 85 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 85 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 273
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 84 ตอนที่ 84 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 84 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 488
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 83 ตอนที่ 83 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 83 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 214
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 82 ตอนที่ 82 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 82 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 215
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 81 ตอนที่ 81 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 81 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 387
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 80 ตอนที่ 80 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 80 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 279
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 79 ตอนที่ 79 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 79 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 484
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 78 ตอนที่ 78 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 78 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 189
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 77 ตอนที่ 77 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 77 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 506
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 76 ตอนที่ 76 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 76 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 250
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 75 ตอนที่ 75 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 75 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 254
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 74 ตอนที่ 74 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 74 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 562
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 73 ตอนที่ 73 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 73 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 372
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 72 ตอนที่ 72 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 72 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 572
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 71 ตอนที่ 71 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 71 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 503
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 70 ตอนที่ 70 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 70 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 396
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 69 ตอนที่ 69 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 69 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 432
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 68 ตอนที่ 68 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 68 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 461
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 67 ตอนที่ 67 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 67 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 316
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 66 ตอนที่ 66 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 66 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 306
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 65 ตอนที่ 65 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 65 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 495
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 64 ตอนที่ 64 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 64 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 365
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 63 ตอนที่ 63 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 63 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 421
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 62 ตอนที่ 62 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 62 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 517
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 61 ตอนที่ 61 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 61 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 327
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 60 ตอนที่ 60 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 60 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 250
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 59 ตอนที่ 59 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 59 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 185
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 58 ตอนที่ 58 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 58 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 393
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 57 ตอนที่ 57 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 57 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 578
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 56 ตอนที่ 56 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 56 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 266
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 55 ตอนที่ 55 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 55 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 304
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 54 ตอนที่ 54 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 54 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 243
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 53 ตอนที่ 53 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 53 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 284
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 52 ตอนที่ 52 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 52 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 528
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 51 ตอนที่ 51 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 51 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 345
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 50 ตอนที่ 50 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 50 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 380
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 49 ตอนที่ 49 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 49 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 355
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 48 ตอนที่ 48 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 48 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 401
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 47 ตอนที่ 47 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 47 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 518
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 46 ตอนที่ 46 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 46 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 539
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 45 ตอนที่ 45 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 45 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 470
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 44 ตอนที่ 44 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 44 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 277
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 43 ตอนที่ 43 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 43 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 264
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 42 ตอนที่ 42 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 42 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 579
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 41 ตอนที่ 41 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 41 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 333
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 40 ตอนที่ 40 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 40 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 224
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 39 ตอนที่ 39 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 39 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 279
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 38 ตอนที่ 38 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 38 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 313
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 37 ตอนที่ 37 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 37 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 581
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 36 ตอนที่ 36 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 36 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 530
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 35 ตอนที่ 35 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 35 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 476
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 34 ตอนที่ 34 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 34 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 576
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 33 ตอนที่ 33 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 33 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 239
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 32 ตอนที่ 32 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 32 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 373
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 31 ตอนที่ 31 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 31 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 501
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 30 ตอนที่ 30 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 30 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 524
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 29 ตอนที่ 29 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 29 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 243
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 28 ตอนที่ 28 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 28 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 510
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 27 ตอนที่ 27 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 27 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 273
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 26 ตอนที่ 26 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 26 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 525
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 25 ตอนที่ 25 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 25 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 579
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 24 ตอนที่ 24 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 24 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 378
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 23 ตอนที่ 23 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 23 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 552
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 22 ตอนที่ 22 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 22 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 511
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 21 ตอนที่ 21 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 21 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 374
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 20 ตอนที่ 20 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 20 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 533
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 19 ตอนที่ 19 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 19 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 506
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 17 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 421
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 16 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 543
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 15 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 436
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 14 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 479
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 13 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 496
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 12 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 547
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 11 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 238
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 10 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 494
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 9 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 207
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 8 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 236
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 7 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 338
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 6 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 446
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 5 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 624
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 4 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 506
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 3 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 290
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 2 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 290
อ่าน Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : Higanjima (เกาะกระหายเลือด) ตอนที่ 1 แปลไทย
วันที่ 04.07.2017 351

ความคิดเห็นเพื่อนๆ