รายละเอียด Worst 613
Worst

สถานะ :
Complete
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
Takahashi Hiroshi
ผู้แต่ง :
Takahashi Hiroshi

Rating :
เฉลี่ย 0/5 จากทั้งหมดการโหวต 0 โหวต

เล่าเรื่อง :
Worst is a high impact gang-related title that deals with teenage boys fighting their way through high school in order to gain respect. There is no room for deceit and underhanded tricks at the notorious High School Suzuran. These young men follow a stric

ตอนใหม่ๆของ Worst
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน Worst ตอนที่ 94 ตอนที่ 94 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 94 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 194
อ่าน Worst ตอนที่ 93 ตอนที่ 93 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 93 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 343
อ่าน Worst ตอนที่ 92 ตอนที่ 92 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 92 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 284
อ่าน Worst ตอนที่ 91 ตอนที่ 91 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 91 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 288
อ่าน Worst ตอนที่ 90 ตอนที่ 90 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 90 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 503
อ่าน Worst ตอนที่ 89 ตอนที่ 89 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 89 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 345
อ่าน Worst ตอนที่ 88 ตอนที่ 88 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 88 (จบภาค 2) แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 218
อ่าน Worst ตอนที่ 87 ตอนที่ 87 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 87 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 204
อ่าน Worst ตอนที่ 86 ตอนที่ 86 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 86 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 151
อ่าน Worst ตอนที่ 85 ตอนที่ 85 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 85 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 493
อ่าน Worst ตอนที่ 84 ตอนที่ 84 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 84 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 486
อ่าน Worst ตอนที่ 83 ตอนที่ 83 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 83 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 287
อ่าน Worst ตอนที่ 82 ตอนที่ 82 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 82 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 381
อ่าน Worst ตอนที่ 81 ตอนที่ 81 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 81 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 458
อ่าน Worst ตอนที่ 80 ตอนที่ 80 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 80 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 202
อ่าน Worst ตอนที่ 79 ตอนที่ 79 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 79 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 172
อ่าน Worst ตอนที่ 78 ตอนที่ 78 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 78 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 293
อ่าน Worst ตอนที่ 77 ตอนที่ 77 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 77 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 450
อ่าน Worst ตอนที่ 76 ตอนที่ 76 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 76 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 244
อ่าน Worst ตอนที่ 75 ตอนที่ 75 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 75 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 389
อ่าน Worst ตอนที่ 74 ตอนที่ 74 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 74 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 307
อ่าน Worst ตอนที่ 73 ตอนที่ 73 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 73 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 450
อ่าน Worst ตอนที่ 72 ตอนที่ 72 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 72 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 225
อ่าน Worst ตอนที่ 71 ตอนที่ 71 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 71 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 319
อ่าน Worst ตอนที่ 70 ตอนที่ 70 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 70 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 455
อ่าน Worst ตอนที่ 69 ตอนที่ 69 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 69 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 413
อ่าน Worst ตอนที่ 68 ตอนที่ 68 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 68 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 500
อ่าน Worst ตอนที่ 67 ตอนที่ 67 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 67 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 286
อ่าน Worst ตอนที่ 66 ตอนที่ 66 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 66 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 148
อ่าน Worst ตอนที่ 65 ตอนที่ 65 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 65 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 501
อ่าน Worst ตอนที่ 64 ตอนที่ 64 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 64 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 415
อ่าน Worst ตอนที่ 63 ตอนที่ 63 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 63 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 430
อ่าน Worst ตอนที่ 62 ตอนที่ 62 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 62 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 138
อ่าน Worst ตอนที่ 61 ตอนที่ 61 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 61 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 453
อ่าน Worst ตอนที่ 60 ตอนที่ 60 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 60 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 171
อ่าน Worst ตอนที่ 59 ตอนที่ 59 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 59 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 229
อ่าน Worst ตอนที่ 58 ตอนที่ 58 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 58 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 298
อ่าน Worst ตอนที่ 57 ตอนที่ 57 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 57 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 238
อ่าน Worst ตอนที่ 56 ตอนที่ 56 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 56 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 237
อ่าน Worst ตอนที่ 55 ตอนที่ 55 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 55 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 388
อ่าน Worst ตอนที่ 54 ตอนที่ 54 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 54 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 227
อ่าน Worst ตอนที่ 53 ตอนที่ 53 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 53 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 146
อ่าน Worst ตอนที่ 52 ตอนที่ 52 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 52 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 203
อ่าน Worst ตอนที่ 51 ตอนที่ 51 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 51 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 327
อ่าน Worst ตอนที่ 50 ตอนที่ 50 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 50 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 285
อ่าน Worst ตอนที่ 49 ตอนที่ 49 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 49 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 269
อ่าน Worst ตอนที่ 48 ตอนที่ 48 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 48 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 448
อ่าน Worst ตอนที่ 47 ตอนที่ 47 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 47 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 428
อ่าน Worst ตอนที่ 46 ตอนที่ 46 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 46 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 264
อ่าน Worst ตอนที่ 45 ตอนที่ 45 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 45 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 314
อ่าน Worst ตอนที่ 44 ตอนที่ 44 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 44 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 290
อ่าน Worst ตอนที่ 43 ตอนที่ 43 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 43 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 514
อ่าน Worst ตอนที่ 42 ตอนที่ 42 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 42 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 515
อ่าน Worst ตอนที่ 41 ตอนที่ 41 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 41 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 332
อ่าน Worst ตอนที่ 40 ตอนที่ 40 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 40 (จบภาค 1) แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 349
อ่าน Worst ตอนที่ 39 ตอนที่ 39 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 39 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 290
อ่าน Worst ตอนที่ 38 ตอนที่ 38 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 38 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 384
อ่าน Worst ตอนที่ 37 ตอนที่ 37 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 37 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 517
อ่าน Worst ตอนที่ 36 ตอนที่ 36 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 36 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 393
อ่าน Worst ตอนที่ 35 ตอนที่ 35 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 35 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 235
อ่าน Worst ตอนที่ 34 ตอนที่ 34 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 34 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 487
อ่าน Worst ตอนที่ 33 ตอนที่ 33 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 33 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 497
อ่าน Worst ตอนที่ 32 ตอนที่ 32 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 32 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 394
อ่าน Worst ตอนที่ 31 ตอนที่ 31 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 31 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 444
อ่าน Worst ตอนที่ 30 ตอนที่ 30 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 30 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 281
อ่าน Worst ตอนที่ 29 ตอนที่ 29 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 29 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 479
อ่าน Worst ตอนที่ 28 ตอนที่ 28 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 28 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 506
อ่าน Worst ตอนที่ 27 ตอนที่ 27 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 27 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 427
อ่าน Worst ตอนที่ 26 ตอนที่ 26 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 26 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 128
อ่าน Worst ตอนที่ 25 ตอนที่ 25 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 25 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 216
อ่าน Worst ตอนที่ 24 ตอนที่ 24 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 24 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 307
อ่าน Worst ตอนที่ 23 ตอนที่ 23 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 23 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 429
อ่าน Worst ตอนที่ 22 ตอนที่ 22 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 22 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 390
อ่าน Worst ตอนที่ 21 ตอนที่ 21 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 21 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 467
อ่าน Worst ตอนที่ 20 ตอนที่ 20 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 20 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 402
อ่าน Worst ตอนที่ 19 ตอนที่ 19 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 19 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 386
อ่าน Worst ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 18 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 130
อ่าน Worst ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 17 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 256
อ่าน Worst ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 16 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 268
อ่าน Worst ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 15 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 276
อ่าน Worst ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 14 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 333
อ่าน Worst ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 13 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 483
อ่าน Worst ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 12 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 294
อ่าน Worst ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 11 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 359
อ่าน Worst ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 10 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 471
อ่าน Worst ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 9 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 352
อ่าน Worst ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 8 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 422
อ่าน Worst ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 7 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 271
อ่าน Worst ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 6 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 155
อ่าน Worst ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 5 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 424
อ่าน Worst ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 4 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 383
อ่าน Worst ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 3 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 171
อ่าน Worst ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 2 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 349
อ่าน Worst ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : Worst (เวอร์ส) ตอนที่ 1 แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 462

ความคิดเห็นเพื่อนๆ