รายละเอียด Zetman 218
Zetman

สถานะ :
Complete
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
Katsura Masakazu
ผู้แต่ง :
Katsura Masakazu

Rating :
เฉลี่ย 0/5 จากทั้งหมดการโหวต 0 โหวต

เล่าเรื่อง :
It follows the life of a homeless boy living with his "grandpa". The story starts to kick off when they encounter a man trying to commit suicide mumbling something along the lines of "before it is too late". Of course from then on the action begins and the dark plot begins to unfold with each volume.

ตอนใหม่ๆของ Zetman
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน Zetman ตอนที่ 113 ตอนที่ 113 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 337
อ่าน Zetman ตอนที่ 112 ตอนที่ 112 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 216
อ่าน Zetman ตอนที่ 111 ตอนที่ 111 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 415
อ่าน Zetman ตอนที่ 110 ตอนที่ 110 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 170
อ่าน Zetman ตอนที่ 109 ตอนที่ 109 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 326
อ่าน Zetman ตอนที่ 108 ตอนที่ 108 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 381
อ่าน Zetman ตอนที่ 107 ตอนที่ 107 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 147
อ่าน Zetman ตอนที่ 106 ตอนที่ 106 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 281
อ่าน Zetman ตอนที่ 105 ตอนที่ 105 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 362
อ่าน Zetman ตอนที่ 104 ตอนที่ 104 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 471
อ่าน Zetman ตอนที่ 103 ตอนที่ 103 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 149
อ่าน Zetman ตอนที่ 102 ตอนที่ 102 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 344
อ่าน Zetman ตอนที่ 101 ตอนที่ 101 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 389
อ่าน Zetman ตอนที่ 100 ตอนที่ 100 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 200
อ่าน Zetman ตอนที่ 99 ตอนที่ 99 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 181
อ่าน Zetman ตอนที่ 98 ตอนที่ 98 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 389
อ่าน Zetman ตอนที่ 97 ตอนที่ 97 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 150
อ่าน Zetman ตอนที่ 96 ตอนที่ 96 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 153
อ่าน Zetman ตอนที่ 95 ตอนที่ 95 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 343
อ่าน Zetman ตอนที่ 94 ตอนที่ 94 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 233
อ่าน Zetman ตอนที่ 93 ตอนที่ 93 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 443
อ่าน Zetman ตอนที่ 92 ตอนที่ 92 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 375
อ่าน Zetman ตอนที่ 91 ตอนที่ 91 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 282
อ่าน Zetman ตอนที่ 90 ตอนที่ 90 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 388
อ่าน Zetman ตอนที่ 89 ตอนที่ 89 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 286
อ่าน Zetman ตอนที่ 88 ตอนที่ 88 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 134
อ่าน Zetman ตอนที่ 87 ตอนที่ 87 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 241
อ่าน Zetman ตอนที่ 86 ตอนที่ 86 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 294
อ่าน Zetman ตอนที่ 85 ตอนที่ 85 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 327
อ่าน Zetman ตอนที่ 84 ตอนที่ 84 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 219
อ่าน Zetman ตอนที่ 83 ตอนที่ 83 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 427
อ่าน Zetman ตอนที่ 82 ตอนที่ 82 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 258
อ่าน Zetman ตอนที่ 81 ตอนที่ 81 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 397
อ่าน Zetman ตอนที่ 80 ตอนที่ 80 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 141
อ่าน Zetman ตอนที่ 79 ตอนที่ 79 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 131
อ่าน Zetman ตอนที่ 78 ตอนที่ 78 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 164
อ่าน Zetman ตอนที่ 77 ตอนที่ 77 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 142
อ่าน Zetman ตอนที่ 76 ตอนที่ 76 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 191
อ่าน Zetman ตอนที่ 75 ตอนที่ 75 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 234
อ่าน Zetman ตอนที่ 74 ตอนที่ 74 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 118
อ่าน Zetman ตอนที่ 73 ตอนที่ 73 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 187
อ่าน Zetman ตอนที่ 72 ตอนที่ 72 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 460
อ่าน Zetman ตอนที่ 71 ตอนที่ 71 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 269
อ่าน Zetman ตอนที่ 70 ตอนที่ 70 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 110
อ่าน Zetman ตอนที่ 69 ตอนที่ 69 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 159
อ่าน Zetman ตอนที่ 68 ตอนที่ 68 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 142
อ่าน Zetman ตอนที่ 67 ตอนที่ 67 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 151
อ่าน Zetman ตอนที่ 66 ตอนที่ 66 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 424
อ่าน Zetman ตอนที่ 65 ตอนที่ 65 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 219
อ่าน Zetman ตอนที่ 64 ตอนที่ 64 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 485
อ่าน Zetman ตอนที่ 63 ตอนที่ 63 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 467
อ่าน Zetman ตอนที่ 62 ตอนที่ 62 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 161
อ่าน Zetman ตอนที่ 61 ตอนที่ 61 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 200
อ่าน Zetman ตอนที่ 60 ตอนที่ 60 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 255
อ่าน Zetman ตอนที่ 59 ตอนที่ 59 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 258
อ่าน Zetman ตอนที่ 58 ตอนที่ 58 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 496
อ่าน Zetman ตอนที่ 57 ตอนที่ 57 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 313
อ่าน Zetman ตอนที่ 56 ตอนที่ 56 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 130
อ่าน Zetman ตอนที่ 55 ตอนที่ 55 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 382
อ่าน Zetman ตอนที่ 54 ตอนที่ 54 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 185
อ่าน Zetman ตอนที่ 53 ตอนที่ 53 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 334
อ่าน Zetman ตอนที่ 52 ตอนที่ 52 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 395
อ่าน Zetman ตอนที่ 51 ตอนที่ 51 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 237
อ่าน Zetman ตอนที่ 50 ตอนที่ 50 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 344
อ่าน Zetman ตอนที่ 49 ตอนที่ 49 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 114
อ่าน Zetman ตอนที่ 48 ตอนที่ 48 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 450
อ่าน Zetman ตอนที่ 47 ตอนที่ 47 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 440
อ่าน Zetman ตอนที่ 46 ตอนที่ 46 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 135
อ่าน Zetman ตอนที่ 45 ตอนที่ 45 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 115
อ่าน Zetman ตอนที่ 44 ตอนที่ 44 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 289
อ่าน Zetman ตอนที่ 43 ตอนที่ 43 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 357
อ่าน Zetman ตอนที่ 42 ตอนที่ 42 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 191
อ่าน Zetman ตอนที่ 41 ตอนที่ 41 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 408
อ่าน Zetman ตอนที่ 40 ตอนที่ 40 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 240
อ่าน Zetman ตอนที่ 39 ตอนที่ 39 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 467
อ่าน Zetman ตอนที่ 38 ตอนที่ 38 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 245
อ่าน Zetman ตอนที่ 37 ตอนที่ 37 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 436
อ่าน Zetman ตอนที่ 36 ตอนที่ 36 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 186
อ่าน Zetman ตอนที่ 35 ตอนที่ 35 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 475
อ่าน Zetman ตอนที่ 34 ตอนที่ 34 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 170
อ่าน Zetman ตอนที่ 33 ตอนที่ 33 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 388
อ่าน Zetman ตอนที่ 32 ตอนที่ 32 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 319
อ่าน Zetman ตอนที่ 31 ตอนที่ 31 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 414
อ่าน Zetman ตอนที่ 30 ตอนที่ 30 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 219
อ่าน Zetman ตอนที่ 29 ตอนที่ 29 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 458
อ่าน Zetman ตอนที่ 28 ตอนที่ 28 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 242
อ่าน Zetman ตอนที่ 27 ตอนที่ 27 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 228
อ่าน Zetman ตอนที่ 26 ตอนที่ 26 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 246
อ่าน Zetman ตอนที่ 25 ตอนที่ 25 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 307
อ่าน Zetman ตอนที่ 24 ตอนที่ 24 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 501
อ่าน Zetman ตอนที่ 23 ตอนที่ 23 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 462
อ่าน Zetman ตอนที่ 22 ตอนที่ 22 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 507
อ่าน Zetman ตอนที่ 21 ตอนที่ 21 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 397
อ่าน Zetman ตอนที่ 20 ตอนที่ 20 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 301
อ่าน Zetman ตอนที่ 19 ตอนที่ 19 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 426
อ่าน Zetman ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 494
อ่าน Zetman ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 452
อ่าน Zetman ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 267
อ่าน Zetman ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 287
อ่าน Zetman ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 441
อ่าน Zetman ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 395
อ่าน Zetman ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 232
อ่าน Zetman ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 240
อ่าน Zetman ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 279
อ่าน Zetman ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 318
อ่าน Zetman ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 395
อ่าน Zetman ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 284
อ่าน Zetman ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 380
อ่าน Zetman ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 315
อ่าน Zetman ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 269
อ่าน Zetman ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 270
อ่าน Zetman ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 287
อ่าน Zetman ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 388

ความคิดเห็นเพื่อนๆ