รายละเอียด กัปตันซึบาสะ 77
กัปตันซึบาสะ

สถานะ :
Complete
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
Takahashi Yoichi
ผู้แต่ง :
Takahashi Yoichi

Rating :
เฉลี่ย 0/5 จากทั้งหมดการโหวต 0 โหวต

เล่าเรื่อง :
11-year-old Tsubasa Ohzora transfers to his new school where he quickly becomes the star of the school's soccer team. His Brazilian coach, Roberto Hongo, notices the potential of the young athlete and soon offers him a chance to come with him to Brazil. Young Tsubasa trains more and more and is with each passing game more confident in his abilities. Old enemies become his friends and the World Cup seems closer and closer for him.

ตอนใหม่ๆของ กัปตันซึบาสะ
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 239 ตอนที่ 239 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 405
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 238 ตอนที่ 238 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 327
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 237 ตอนที่ 237 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 199
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 236 ตอนที่ 236 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 265
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 235 ตอนที่ 235 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 117
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 234 ตอนที่ 234 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 505
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 233 ตอนที่ 233 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 224
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 232 ตอนที่ 232 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 413
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 231 ตอนที่ 231 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 370
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 230 ตอนที่ 230 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 153
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 229 ตอนที่ 229 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 111
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 228 ตอนที่ 228 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 112
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 227 ตอนที่ 227 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 346
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 226 ตอนที่ 226 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 270
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 225 ตอนที่ 225 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 211
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 224 ตอนที่ 224 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 438
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 223 ตอนที่ 223 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 359
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 222 ตอนที่ 222 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 478
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 221 ตอนที่ 221 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 261
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 220 ตอนที่ 220 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 405
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 219 ตอนที่ 219 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 362
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 218 ตอนที่ 218 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 333
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 217 ตอนที่ 217 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 504
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 216 ตอนที่ 216 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 227
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 215 ตอนที่ 215 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 455
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 214 ตอนที่ 214 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 317
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 213 ตอนที่ 213 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 418
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 212 ตอนที่ 212 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 161
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 211 ตอนที่ 211 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 302
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 210 ตอนที่ 210 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 281
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 209 ตอนที่ 209 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 408
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 208 ตอนที่ 208 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 246
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 207 ตอนที่ 207 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 311
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 206 ตอนที่ 206 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 205
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 205 ตอนที่ 205 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 164
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 204 ตอนที่ 204 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 214
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 203 ตอนที่ 203 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 241
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 202 ตอนที่ 202 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 168
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 201 ตอนที่ 201 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 417
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 200 ตอนที่ 200 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 365
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 199 ตอนที่ 199 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 314
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 198 ตอนที่ 198 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 357
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 197 ตอนที่ 197 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 408
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 196 ตอนที่ 196 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 422
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 195 ตอนที่ 195 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 413
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 194 ตอนที่ 194 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 248
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 193 ตอนที่ 193 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 287
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 192 ตอนที่ 192 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 465
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 191 ตอนที่ 191 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 223
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 190 ตอนที่ 190 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 434
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 189 ตอนที่ 189 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 404
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 188 ตอนที่ 188 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 240
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 187 ตอนที่ 187 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 383
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 186 ตอนที่ 186 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 294
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 185 ตอนที่ 185 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 314
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 184 ตอนที่ 184 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 400
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 183 ตอนที่ 183 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 124
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 182 ตอนที่ 182 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 260
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 181 ตอนที่ 181 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 263
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 180 ตอนที่ 180 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 165
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 179 ตอนที่ 179 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 464
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 178 ตอนที่ 178 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 305
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 177 ตอนที่ 177 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 188
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 176 ตอนที่ 176 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 211
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 175 ตอนที่ 175 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 473
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 174 ตอนที่ 174 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 500
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 173 ตอนที่ 173 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 314
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 172 ตอนที่ 172 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 384
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 171 ตอนที่ 171 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 362
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 170 ตอนที่ 170 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 169
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 169 ตอนที่ 169 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 470
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 168 ตอนที่ 168 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 406
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 167 ตอนที่ 167 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 448
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 166 ตอนที่ 166 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 273
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 165 ตอนที่ 165 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 238
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 164 ตอนที่ 164 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 456
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 163 ตอนที่ 163 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 122
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 162 ตอนที่ 162 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 370
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 161 ตอนที่ 161 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 167
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 160 ตอนที่ 160 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 504
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 159 ตอนที่ 159 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 157
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 158 ตอนที่ 158 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 226
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 157 ตอนที่ 157 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 434
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 156 ตอนที่ 156 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 491
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 155 ตอนที่ 155 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 274
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 154 ตอนที่ 154 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 169
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 153 ตอนที่ 153 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 239
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 152 ตอนที่ 152 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 462
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 151 ตอนที่ 151 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 290
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 150 ตอนที่ 150 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 462
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 149 ตอนที่ 149 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 482
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 148 ตอนที่ 148 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 363
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 147 ตอนที่ 147 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 343
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 146 ตอนที่ 146 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 193
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 145 ตอนที่ 145 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 395
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 144 ตอนที่ 144 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 191
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 143 ตอนที่ 143 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 239
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 142 ตอนที่ 142 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 254
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 141 ตอนที่ 141 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 430
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 140 ตอนที่ 140 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 464
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 139 ตอนที่ 139 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 220
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 138 ตอนที่ 138 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 295
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 137 ตอนที่ 137 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 275
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 136 ตอนที่ 136 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 494
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 135 ตอนที่ 135 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 254
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 134 ตอนที่ 134 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 375
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 133 ตอนที่ 133 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 392
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 132 ตอนที่ 132 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 140
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 131 ตอนที่ 131 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 312
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 130 ตอนที่ 130 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 460
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 129 ตอนที่ 129 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 160
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 128 ตอนที่ 128 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 176
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 127 ตอนที่ 127 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 449
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 126 ตอนที่ 126 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 365
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 125 ตอนที่ 125 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 351
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 124 ตอนที่ 124 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 317
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 123 ตอนที่ 123 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 381
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 122 ตอนที่ 122 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 284
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 121 ตอนที่ 121 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 486
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 120 ตอนที่ 120 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 431
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 119 ตอนที่ 119 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 226
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 118 ตอนที่ 118 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 399
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 117 ตอนที่ 117 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 472
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 116 ตอนที่ 116 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 251
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 115 ตอนที่ 115 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 467
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 114 ตอนที่ 114 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 249
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 113 ตอนที่ 113 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 274
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 112 ตอนที่ 112 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 284
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 111 ตอนที่ 111 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 146
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 110 ตอนที่ 110 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 233
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 109 ตอนที่ 109 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 298
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 108 ตอนที่ 108 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 235
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 107 ตอนที่ 107 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 151
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 106 ตอนที่ 106 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 407
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 105 ตอนที่ 105 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 206
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 104 ตอนที่ 104 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 217
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 103 ตอนที่ 103 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 168
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 102 ตอนที่ 102 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 448
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 101 ตอนที่ 101 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 484
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 100 ตอนที่ 100 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 258
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 99 ตอนที่ 99 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 109
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 98 ตอนที่ 98 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 299
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 97 ตอนที่ 97 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 317
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 96 ตอนที่ 96 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 237
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 95 ตอนที่ 95 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 492
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 94 ตอนที่ 94 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 183
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 93 ตอนที่ 93 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 344
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 92 ตอนที่ 92 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 453
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 91 ตอนที่ 91 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 164
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 90 ตอนที่ 90 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 196
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 89 ตอนที่ 89 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 465
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 88 ตอนที่ 88 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 480
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 87 ตอนที่ 87 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 439
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 86 ตอนที่ 86 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 331
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 85 ตอนที่ 85 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 484
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 84 ตอนที่ 84 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 278
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 83 ตอนที่ 83 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 217
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 82 ตอนที่ 82 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 145
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 81 ตอนที่ 81 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 502
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 80 ตอนที่ 80 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 409
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 79 ตอนที่ 79 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 188
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 78 ตอนที่ 78 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 388
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 77 ตอนที่ 77 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 130
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 76 ตอนที่ 76 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 446
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 75 ตอนที่ 75 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 343
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 74 ตอนที่ 74 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 264
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 73 ตอนที่ 73 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 246
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 72 ตอนที่ 72 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 426
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 71 ตอนที่ 71 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 445
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 70 ตอนที่ 70 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 290
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 69 ตอนที่ 69 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 440
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 68 ตอนที่ 68 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 377
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 67 ตอนที่ 67 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 311
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 66 ตอนที่ 66 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 258
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 65 ตอนที่ 65 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 407
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 64 ตอนที่ 64 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 153
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 63 ตอนที่ 63 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 116
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 62 ตอนที่ 62 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 246
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 61 ตอนที่ 61 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 513
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 60 ตอนที่ 60 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 190
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 59 ตอนที่ 59 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 263
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 58 ตอนที่ 58 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 242
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 57 ตอนที่ 57 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 500
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 56 ตอนที่ 56 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 262
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 55 ตอนที่ 55 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 227
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 54 ตอนที่ 54 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 449
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 53 ตอนที่ 53 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 282
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 52 ตอนที่ 52 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 311
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 51 ตอนที่ 51 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 470
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 50 ตอนที่ 50 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 221
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 49 ตอนที่ 49 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 399
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 48 ตอนที่ 48 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 266
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 47 ตอนที่ 47 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 158
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 46 ตอนที่ 46 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 369
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 45 ตอนที่ 45 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 309
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 44 ตอนที่ 44 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 427
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 43 ตอนที่ 43 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 327
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 42 ตอนที่ 42 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 454
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 41 ตอนที่ 41 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 494
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 40 ตอนที่ 40 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 174
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 39 ตอนที่ 39 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 493
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 38 ตอนที่ 38 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 298
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 37 ตอนที่ 37 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 483
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 36 ตอนที่ 36 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 273
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 35 ตอนที่ 35 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 238
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 34 ตอนที่ 34 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 263
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 33 ตอนที่ 33 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 154
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 32 ตอนที่ 32 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 432
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 31 ตอนที่ 31 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 495
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 30 ตอนที่ 30 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 377
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 29 ตอนที่ 29 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 197
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 28 ตอนที่ 28 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 504
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 27 ตอนที่ 27 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 123
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 26 ตอนที่ 26 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 159
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 25 ตอนที่ 25 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 486
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 24 ตอนที่ 24 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 414
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 23 ตอนที่ 23 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 502
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 22 ตอนที่ 22 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 193
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 21 ตอนที่ 21 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 432
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 20 ตอนที่ 20 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 316
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 19 ตอนที่ 19 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 173
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 121
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 471
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 236
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 164
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 355
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 445
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 264
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 475
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 300
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 200
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 318
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 165
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 320
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 225
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 316
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 291
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 301
อ่าน กัปตันซึบาสะ ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : แปลไทย
วันที่ 01.07.2017 348

ความคิดเห็นเพื่อนๆ