รายละเอียด ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 1,237
ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1

สถานะ :
Complete
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
Sawada Hirofumi
ผู้แต่ง :
Sawada Hirofumi

Rating :
เฉลี่ย 0/5 จากทั้งหมดการโหวต 0 โหวต

เล่าเรื่อง :
This is naturally a shounen manga and deals with the orphaned boy Hyouta who's in a group of traveling entertainers and one day he encounters a fine noble woman named Tokiwa who requests the group to perform at her home. But her intentions are not what they seem to be... Read the rest for yourself ^^ The first chapter will probably remind you guys of the story of "The Prince and the Pauper".

ตอนใหม่ๆของ ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 140 ตอนที่ 140 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 549
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 139 ตอนที่ 139 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 605
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 138 ตอนที่ 138 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 223
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 137 ตอนที่ 137 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 590
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 136 ตอนที่ 136 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 432
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 135 ตอนที่ 135 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 539
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 134 ตอนที่ 134 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 332
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 133 ตอนที่ 133 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 577
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 132 ตอนที่ 132 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 569
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 131 ตอนที่ 131 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 500
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 130 ตอนที่ 130 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 497
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 129 ตอนที่ 129 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 329
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 128 ตอนที่ 128 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 288
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 127 ตอนที่ 127 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 384
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 126 ตอนที่ 126 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 493
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 125 ตอนที่ 125 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 429
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 124 ตอนที่ 124 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 428
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 123 ตอนที่ 123 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 507
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 122 ตอนที่ 122 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 275
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 121 ตอนที่ 121 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 266
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 120 ตอนที่ 120 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 273
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 119 ตอนที่ 119 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 487
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 118 ตอนที่ 118 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 345
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 117 ตอนที่ 117 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 554
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 116 ตอนที่ 116 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 308
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 115 ตอนที่ 115 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 308
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 114 ตอนที่ 114 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 520
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 113 ตอนที่ 113 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 326
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 112 ตอนที่ 112 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 391
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 111 ตอนที่ 111 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 417
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 110 ตอนที่ 110 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 430
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 109 ตอนที่ 109 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 541
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 108 ตอนที่ 108 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 380
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 107 ตอนที่ 107 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 325
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 106 ตอนที่ 106 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 501
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 105 ตอนที่ 105 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 476
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 104 ตอนที่ 104 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 586
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 103 ตอนที่ 103 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 455
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 102 ตอนที่ 102 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 302
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 101 ตอนที่ 101 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 452
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 100 ตอนที่ 100 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 453
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 99 ตอนที่ 99 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 334
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 98 ตอนที่ 98 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 446
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 97 ตอนที่ 97 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 460
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 96 ตอนที่ 96 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 570
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 95 ตอนที่ 95 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 602
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 94 ตอนที่ 94 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 384
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 93 ตอนที่ 93 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 470
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 92 ตอนที่ 92 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 456
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 91 ตอนที่ 91 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 400
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 90 ตอนที่ 90 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 550
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 89 ตอนที่ 89 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 334
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 88 ตอนที่ 88 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 397
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 87 ตอนที่ 87 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 264
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 86 ตอนที่ 86 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 249
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 85 ตอนที่ 85 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 605
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 84 ตอนที่ 84 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 564
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 83 ตอนที่ 83 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 326
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 82 ตอนที่ 82 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 547
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 81 ตอนที่ 81 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 464
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 80 ตอนที่ 80 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 269
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 79 ตอนที่ 79 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 327
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 78 ตอนที่ 78 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 283
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 77 ตอนที่ 77 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 527
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 76 ตอนที่ 76 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 357
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 75 ตอนที่ 75 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 275
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 74 ตอนที่ 74 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 404
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 73 ตอนที่ 73 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 359
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 72 ตอนที่ 72 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 226
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 71 ตอนที่ 71 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 595
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 70 ตอนที่ 70 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 622
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 69 ตอนที่ 69 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 611
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 68 ตอนที่ 68 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 392
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 67 ตอนที่ 67 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 479
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 66 ตอนที่ 66 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 319
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 65 ตอนที่ 65 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 424
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 64 ตอนที่ 64 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 373
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 63 ตอนที่ 63 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 602
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 62 ตอนที่ 62 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 449
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 61 ตอนที่ 61 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 346
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 60 ตอนที่ 60 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 242
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 59 ตอนที่ 59 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 521
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 58 ตอนที่ 58 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 294
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 57 ตอนที่ 57 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 423
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 56 ตอนที่ 56 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 380
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 55 ตอนที่ 55 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 549
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 54 ตอนที่ 54 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 294
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 53 ตอนที่ 53 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 314
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 52 ตอนที่ 52 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 301
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 51 ตอนที่ 51 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 452
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 50 ตอนที่ 50 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 420
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 49 ตอนที่ 49 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 349
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 48 ตอนที่ 48 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 587
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 47 ตอนที่ 47 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 225
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 46 ตอนที่ 46 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 345
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 45 ตอนที่ 45 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 637
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 44 ตอนที่ 44 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 260
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 43 ตอนที่ 43 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 435
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 42 ตอนที่ 42 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 360
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 41 ตอนที่ 41 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 252
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 40 ตอนที่ 40 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 445
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 39 ตอนที่ 39 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 367
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 38 ตอนที่ 38 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 512
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 37 ตอนที่ 37 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 590
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 36 ตอนที่ 36 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 336
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 35 ตอนที่ 35 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 345
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 34 ตอนที่ 34 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 585
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 33 ตอนที่ 33 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 250
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 32 ตอนที่ 32 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 601
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 31 ตอนที่ 31 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 560
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 30 ตอนที่ 30 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 266
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 29 ตอนที่ 29 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 449
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 28 ตอนที่ 28 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 430
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 27 ตอนที่ 27 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 374
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 26 ตอนที่ 26 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 373
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 25 ตอนที่ 25 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 630
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 24 ตอนที่ 24 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 446
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 23 ตอนที่ 23 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 444
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 22 ตอนที่ 22 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 537
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 21 ตอนที่ 21 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 569
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 20 ตอนที่ 20 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 468
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 19 ตอนที่ 19 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 381
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 208
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 580
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 578
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 538
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 476
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 235
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 608
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 611
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 359
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 482
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 250
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 398
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 616
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 303
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 356
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 258
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 615
อ่าน ขุนศึกสะท้านปฐพี ภาค 1 ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 446

ความคิดเห็นเพื่อนๆ