รายละเอียด ข้าชื่อโคทาโร่! 166
ข้าชื่อโคทาโร่!

สถานะ :
Complete
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
Hiruta Tatsuya
ผู้แต่ง :
Hiruta Tatsuya

Rating :
เฉลี่ย 0/5 จากทั้งหมดการโหวต 0 โหวต

เล่าเรื่อง :
The original Kotaro Makaritoru contained 7 Major Archs and 1 side series. Initially the comic was filled with slapstick comedy and small sexual humor, but as the story progressed, the comic became more mature and serious. However, some of the classic humor remained. Koutarou Shindou - A high school aged karate expert who is descended from a long line of ninja. While he may be a fighting genius, he lacks common sense and any inhibitions whatsoever. He spends most of his time getting into trouble with school officials, and trying to steal girls' panties; especially Mayumi's. He is very protective of three things: his long hair, his panty collection, and Mayumi.

ตอนใหม่ๆของ ข้าชื่อโคทาโร่!
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 59 ตอนที่ 59 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 212
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 58 ตอนที่ 58 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 144
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 57 ตอนที่ 57 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 504
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 56 ตอนที่ 56 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 362
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 55 ตอนที่ 55 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 322
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 54 ตอนที่ 54 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 285
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 53 ตอนที่ 53 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 489
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 52 ตอนที่ 52 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 331
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 51 ตอนที่ 51 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 434
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 50 ตอนที่ 50 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 233
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 49 ตอนที่ 49 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 312
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 48 ตอนที่ 48 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 404
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 47 ตอนที่ 47 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 388
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 46 ตอนที่ 46 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 228
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 45 ตอนที่ 45 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 158
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 44 ตอนที่ 44 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 448
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 43 ตอนที่ 43 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 257
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 42 ตอนที่ 42 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 313
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 41 ตอนที่ 41 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 293
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 40 ตอนที่ 40 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 272
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 39 ตอนที่ 39 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 262
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 38 ตอนที่ 38 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 225
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 37 ตอนที่ 37 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 229
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 36 ตอนที่ 36 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 272
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 35 ตอนที่ 35 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 165
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 34 ตอนที่ 34 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 458
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 33 ตอนที่ 33 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 448
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 32 ตอนที่ 32 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 151
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 31 ตอนที่ 31 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 265
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 30 ตอนที่ 30 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 351
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 29 ตอนที่ 29 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 162
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 28 ตอนที่ 28 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 351
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 27 ตอนที่ 27 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 331
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 26 ตอนที่ 26 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 347
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 25 ตอนที่ 25 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 379
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 24 ตอนที่ 24 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 502
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 23 ตอนที่ 23 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 359
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 22 ตอนที่ 22 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 367
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 21 ตอนที่ 21 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 134
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 20 ตอนที่ 20 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 139
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 19 ตอนที่ 19 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 356
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 201
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 360
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 453
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 473
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 361
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 275
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 506
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 183
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 200
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 156
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 512
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 175
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 291
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 344
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 126
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 307
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 222
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 529

ความคิดเห็นเพื่อนๆ