รายละเอียด คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) 275
คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman)

สถานะ :
Complete
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
Yudetamago
ผู้แต่ง :
Yudetamago

Rating :
เฉลี่ย 0/5 จากทั้งหมดการโหวต 0 โหวต

เล่าเรื่อง :
Kinnukuman, a weak and clumsy super hero, constantly getting into wacky situations. As the series progressed, the story began changing from comedy to action as Kinnukuman battles stronger and stronger foes in the wrestling ring. The series continually introduced new Super Human characters, known as Choujins, who would challenge Kinnikuman and his friends for various purposes

ตอนใหม่ๆของ คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman)
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 76 ตอนที่ 76 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 232
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 75 ตอนที่ 75 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 329
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 74 ตอนที่ 74 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 291
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 73 ตอนที่ 73 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 292
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 72 ตอนที่ 72 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 134
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 71 ตอนที่ 71 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 400
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 70 ตอนที่ 70 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 158
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 69 ตอนที่ 69 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 130
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 68 ตอนที่ 68 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 214
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 67 ตอนที่ 67 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 262
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 66 ตอนที่ 66 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 399
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 65 ตอนที่ 65 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 341
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 64 ตอนที่ 64 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 293
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 63 ตอนที่ 63 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 305
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 62 ตอนที่ 62 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 188
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 61 ตอนที่ 61 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 485
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 60 ตอนที่ 60 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 505
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 59 ตอนที่ 59 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 428
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 58 ตอนที่ 58 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 487
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 57 ตอนที่ 57 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 124
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 56 ตอนที่ 56 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 299
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 55 ตอนที่ 55 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 347
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 54 ตอนที่ 54 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 345
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 53 ตอนที่ 53 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 398
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 52 ตอนที่ 52 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 315
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 51 ตอนที่ 51 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 499
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 50 ตอนที่ 50 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 179
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 49 ตอนที่ 49 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 468
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 48 ตอนที่ 48 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 172
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 47 ตอนที่ 47 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 143
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 46 ตอนที่ 46 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 261
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 45 ตอนที่ 45 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 432
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 44 ตอนที่ 44 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 306
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 43 ตอนที่ 43 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 395
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 42 ตอนที่ 42 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 250
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 41 ตอนที่ 41 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 111
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 40 ตอนที่ 40 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 295
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 39 ตอนที่ 39 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 392
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 38 ตอนที่ 38 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 240
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 37 ตอนที่ 37 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 395
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 36 ตอนที่ 36 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 476
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 35 ตอนที่ 35 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 205
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 34 ตอนที่ 34 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 254
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 33 ตอนที่ 33 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 314
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 32 ตอนที่ 32 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 302
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 31 ตอนที่ 31 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 272
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 30 ตอนที่ 30 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 505
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 29 ตอนที่ 29 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 487
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 28 ตอนที่ 28 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 231
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 27 ตอนที่ 27 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 240
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 26 ตอนที่ 26 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 301
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 25 ตอนที่ 25 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 418
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 24 ตอนที่ 24 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 139
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 23 ตอนที่ 23 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 343
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 22 ตอนที่ 22 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 327
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 21 ตอนที่ 21 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 364
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 20 ตอนที่ 20 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 433
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 19 ตอนที่ 19 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 145
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 307
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 250
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 355
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 374
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 287
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 301
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 210
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 376
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 383
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 424
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 452
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 143
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 238
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 269
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 423
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 551
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 428
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 375

ความคิดเห็นเพื่อนๆ