รายละเอียด คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) 347
คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง  (Kinnikuman)

สถานะ :
Complete
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
Yudetamago
ผู้แต่ง :
Yudetamago

Rating :
เฉลี่ย 0/5 จากทั้งหมดการโหวต 0 โหวต

เล่าเรื่อง :
What do you do when a team of evil superpowered wrestlers from another planet threatens the health and safety of the Earth? Organize a team of GOOD superpowered wrestlers, of course! Kid Muscle, the son of legendary wrestler King Muscle, rockets to Earth and finds an evil wrestling gang called the DMP tearing the place apart. The punks on the DMP are the weirdest, nastiest, most outlandishly powerful musclebound freaks the galaxy has ever known. Kid Muscle's only hope: form a team that's even wilder. Lazy and cowardly, the Kid sure doesn't look like the universe's last great hope, but when something upsets him -like, say, EVIL - he busts out in muscles just like his old man! The only possible result is earthshaking, bodyslamming, ultimate-powered action that sends our entire planet sailing over the top rope!

ตอนใหม่ๆของ คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman)
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 68 ตอนที่ 68 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 486
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 67 ตอนที่ 67 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 286
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 66 ตอนที่ 66 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 452
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 65 ตอนที่ 65 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 496
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 64 ตอนที่ 64 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 321
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 63 ตอนที่ 63 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 387
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 62 ตอนที่ 62 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 177
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 61 ตอนที่ 61 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 175
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 60 ตอนที่ 60 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 182
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 59 ตอนที่ 59 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 297
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 58 ตอนที่ 58 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 236
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 57 ตอนที่ 57 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 301
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 56 ตอนที่ 56 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 393
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 55 ตอนที่ 55 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 468
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 54 ตอนที่ 54 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 405
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 53 ตอนที่ 53 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 500
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 52 ตอนที่ 52 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 503
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 51 ตอนที่ 51 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 285
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 50 ตอนที่ 50 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 403
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 49 ตอนที่ 49 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 465
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 48 ตอนที่ 48 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 344
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 47 ตอนที่ 47 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 516
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 46 ตอนที่ 46 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 294
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 45 ตอนที่ 45 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 253
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 44 ตอนที่ 44 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 466
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 43 ตอนที่ 43 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 270
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 42 ตอนที่ 42 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 515
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 41 ตอนที่ 41 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 230
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 40 ตอนที่ 40 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 242
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 39 ตอนที่ 39 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 180
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 38 ตอนที่ 38 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 266
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 37 ตอนที่ 37 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 486
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 36 ตอนที่ 36 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 479
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 35 ตอนที่ 35 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 187
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 34 ตอนที่ 34 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 435
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 33 ตอนที่ 33 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 280
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 32 ตอนที่ 32 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 319
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 31 ตอนที่ 31 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 395
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 30 ตอนที่ 30 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 471
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 29 ตอนที่ 29 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 458
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 28 ตอนที่ 28 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 446
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 27 ตอนที่ 27 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 287
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 26 ตอนที่ 26 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 436
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 25 ตอนที่ 25 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 415
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 24 ตอนที่ 24 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 501
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 23 ตอนที่ 23 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 286
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 22 ตอนที่ 22 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 216
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 21 ตอนที่ 21 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 171
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 20 ตอนที่ 20 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 412
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 19 ตอนที่ 19 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 403
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 291
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 214
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 182
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 161
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 260
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 366
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 145
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 457
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 491
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 289
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 221
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 193
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 169
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 342
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 404
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 176
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 372
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : แปลไทย
วันที่ 08.07.2017 481

ความคิดเห็นเพื่อนๆ