รายละเอียด คิ้วหนา ซ่าสุดๆ 96
คิ้วหนา ซ่าสุดๆ

สถานะ :
Complete
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
Takahashi Yutaka
ผู้แต่ง :
Takahashi Yutaka

Rating :
เฉลี่ย 0/5 จากทั้งหมดการโหวต 0 โหวต

เล่าเรื่อง :
Junna Shoutarou, who just entered Tokeizaka high school, falls for the school's madonna, Hibino Makoto. Meanwhile, the school's notorious homosexual, Tokudaiji Hiromi, targets Shoutarou as his new victim. Shoutarou, who under Hiromi's threats, joins the drama club and discovers that Makoto is the drama club's vice president. Perfect--except everyone thinks Shoutarou is gay with Hiromi!

ตอนใหม่ๆของ คิ้วหนา ซ่าสุดๆ
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 78 ตอนที่ 78 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 133
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 77 ตอนที่ 77 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 285
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 76 ตอนที่ 76 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 383
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 75 ตอนที่ 75 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 245
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 74 ตอนที่ 74 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 427
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 73 ตอนที่ 73 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 376
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 72 ตอนที่ 72 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 243
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 71 ตอนที่ 71 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 403
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 70 ตอนที่ 70 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 494
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 69 ตอนที่ 69 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 380
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 68 ตอนที่ 68 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 361
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 67 ตอนที่ 67 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 149
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 66 ตอนที่ 66 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 318
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 65 ตอนที่ 65 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 265
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 64 ตอนที่ 64 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 407
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 63 ตอนที่ 63 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 265
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 62 ตอนที่ 62 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 196
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 61 ตอนที่ 61 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 481
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 60 ตอนที่ 60 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 148
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 59 ตอนที่ 59 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 288
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 58 ตอนที่ 58 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 167
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 57 ตอนที่ 57 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 378
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 56 ตอนที่ 56 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 154
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 55 ตอนที่ 55 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 254
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 54 ตอนที่ 54 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 258
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 53 ตอนที่ 53 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 147
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 52 ตอนที่ 52 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 322
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 51 ตอนที่ 51 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 291
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 50 ตอนที่ 50 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 297
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 49 ตอนที่ 49 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 116
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 48 ตอนที่ 48 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 416
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 47 ตอนที่ 47 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 397
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 46 ตอนที่ 46 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 373
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 45 ตอนที่ 45 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 113
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 44 ตอนที่ 44 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 109
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 43 ตอนที่ 43 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 128
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 42 ตอนที่ 42 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 392
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 41 ตอนที่ 41 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 371
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 40 ตอนที่ 40 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 146
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 39 ตอนที่ 39 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 448
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 38 ตอนที่ 38 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 164
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 37 ตอนที่ 37 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 201
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 36 ตอนที่ 36 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 255
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 35 ตอนที่ 35 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 166
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 34 ตอนที่ 34 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 179
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 33 ตอนที่ 33 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 433
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 32 ตอนที่ 32 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 219
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 31 ตอนที่ 31 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 416
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 30 ตอนที่ 30 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 415
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 29 ตอนที่ 29 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 279
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 28 ตอนที่ 28 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 244
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 27 ตอนที่ 27 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 431
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 26 ตอนที่ 26 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 230
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 25 ตอนที่ 25 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 110
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 24 ตอนที่ 24 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 437
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 23 ตอนที่ 23 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 480
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 22 ตอนที่ 22 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 359
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 21 ตอนที่ 21 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 313
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 20 ตอนที่ 20 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 376
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 19 ตอนที่ 19 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 408
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 254
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 416
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 404
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 354
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 231
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 247
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 496
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 452
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 320
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 457
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 310
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 111
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 127
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 326
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 451
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 275
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 132
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 456

ความคิดเห็นเพื่อนๆ