รายละเอียด จิน หมอทะลุศตวรรษ 1,493
จิน หมอทะลุศตวรรษ

สถานะ :
Ongoing
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
MURAKAMI Motoka
ผู้แต่ง :
MURAKAMI Motoka

Rating :
เฉลี่ย 5/5 จากทั้งหมดการโหวต 1 โหวต

เล่าเรื่อง :
s a result of a strange encounter with a mysterious carcinogenic fetus he found inside a patient’s skull, brain surgeon MINAKATA Jin has slipped back through time. Equipped with modern medical knowledge, he faces various fatal diseases and injuries. Then,

ตอนใหม่ๆของ จิน หมอทะลุศตวรรษ
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 49 ตอนที่ 49 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 532
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 48 ตอนที่ 48 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 529
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 47 ตอนที่ 47 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 345
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 46 ตอนที่ 46 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 220
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 45 ตอนที่ 45 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 411
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 44 ตอนที่ 44 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 420
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 43 ตอนที่ 43 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 537
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 42 ตอนที่ 42 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 539
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 41 ตอนที่ 41 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 469
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 40 ตอนที่ 40 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 438
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 39 ตอนที่ 39 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 400
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 38 ตอนที่ 38 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 194
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 37 ตอนที่ 37 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 312
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 36 ตอนที่ 36 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 205
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 35 ตอนที่ 35 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 290
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 34 ตอนที่ 34 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 507
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 33 ตอนที่ 33 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 487
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 32 ตอนที่ 32 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 485
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 31 ตอนที่ 31 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 539
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 30 ตอนที่ 30 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 335
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 29 ตอนที่ 29 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 461
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 28 ตอนที่ 28 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 370
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 27 ตอนที่ 27 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 271
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 26 ตอนที่ 26 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 480
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 25 ตอนที่ 25 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 349
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 24 ตอนที่ 24 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 539
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 23 ตอนที่ 23 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 242
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 22 ตอนที่ 22 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 424
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 21 ตอนที่ 21 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 336
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 20 ตอนที่ 20 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 209
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 19 ตอนที่ 19 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 511
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 425
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 279
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 551
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 261
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 479
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 539
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 322
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 353
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 480
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 267
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 339
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 550
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 400
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 323
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 389
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 550
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 333
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : แปลไทย
วันที่ 30.06.2017 232

ความคิดเห็นเพื่อนๆ