รายละเอียด ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 68
ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1

สถานะ :
Complete
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
Inoue Satou
ผู้แต่ง :
Inoue Satou

Rating :
เฉลี่ย 0/5 จากทั้งหมดการโหวต 0 โหวต

เล่าเรื่อง :
On the same day two men, each divorced and with a child, moved into the top and bottom of an apartment. Facing the same circumstances, they hit it off right away, and found themselves in a relationship visiting each other’s home often. But one night, due to a situation(?) blamed on alcohol, their friendship took a perilous turn…!?

ตอนใหม่ๆของ ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 45 ตอนที่ 45 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 463
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 44 ตอนที่ 44 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 163
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 43 ตอนที่ 43 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 466
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 42 ตอนที่ 42 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 210
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 41 ตอนที่ 41 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 110
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 40 ตอนที่ 40 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 317
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 39 ตอนที่ 39 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 154
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 38 ตอนที่ 38 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 486
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 37 ตอนที่ 37 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 296
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 36 ตอนที่ 36 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 464
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 35 ตอนที่ 35 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 301
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 34 ตอนที่ 34 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 176
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 33 ตอนที่ 33 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 342
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 32 ตอนที่ 32 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 125
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 31 ตอนที่ 31 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 345
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 30 ตอนที่ 30 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 376
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 29 ตอนที่ 29 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 496
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 28 ตอนที่ 28 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 152
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 27 ตอนที่ 27 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 189
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 26 ตอนที่ 26 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 367
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 25 ตอนที่ 25 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 256
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 24 ตอนที่ 24 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 321
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 23 ตอนที่ 23 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 285
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 22 ตอนที่ 22 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 176
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 21 ตอนที่ 21 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 328
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 20 ตอนที่ 20 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 362
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 19 ตอนที่ 19 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 231
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 450
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 157
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 239
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 208
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 352
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 159
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 258
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 166
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 135
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 136
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 204
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 301
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 237
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 231
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 312
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 338
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 490
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 196

ความคิดเห็นเพื่อนๆ