รายละเอียด ยอดกุ๊ก แดนมังกร 431
ยอดกุ๊ก แดนมังกร

สถานะ :
Complete
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
Ogawa Etsushi
ผู้แต่ง :
Ogawa Etsushi

Rating :
เฉลี่ย 5/5 จากทั้งหมดการโหวต 1 โหวต

เล่าเรื่อง :
After the death of Mao's mother, who was called the "Fairy of Cuisine", Mao must strive to become a legendary chef himself, in order to take the title as head chef at his mother's restaurant. To do this, he must travel to China to learn the many ways of c

ตอนใหม่ๆของ ยอดกุ๊ก แดนมังกร
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน ยอดกุ๊ก แดนมังกร ตอนที่ 35 ตอนที่ 35 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 232
อ่าน ยอดกุ๊ก แดนมังกร ตอนที่ 34 ตอนที่ 34 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 250
อ่าน ยอดกุ๊ก แดนมังกร ตอนที่ 33 ตอนที่ 33 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 501
อ่าน ยอดกุ๊ก แดนมังกร ตอนที่ 32 ตอนที่ 32 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 521
อ่าน ยอดกุ๊ก แดนมังกร ตอนที่ 31 ตอนที่ 31 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 156
อ่าน ยอดกุ๊ก แดนมังกร ตอนที่ 30 ตอนที่ 30 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 352
อ่าน ยอดกุ๊ก แดนมังกร ตอนที่ 29 ตอนที่ 29 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 432
อ่าน ยอดกุ๊ก แดนมังกร ตอนที่ 28 ตอนที่ 28 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 281
อ่าน ยอดกุ๊ก แดนมังกร ตอนที่ 27 ตอนที่ 27 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 191
อ่าน ยอดกุ๊ก แดนมังกร ตอนที่ 26 ตอนที่ 26 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 360
อ่าน ยอดกุ๊ก แดนมังกร ตอนที่ 25 ตอนที่ 25 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 295
อ่าน ยอดกุ๊ก แดนมังกร ตอนที่ 24 ตอนที่ 24 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 457
อ่าน ยอดกุ๊ก แดนมังกร ตอนที่ 23 ตอนที่ 23 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 399
อ่าน ยอดกุ๊ก แดนมังกร ตอนที่ 22 ตอนที่ 22 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 206
อ่าน ยอดกุ๊ก แดนมังกร ตอนที่ 21 ตอนที่ 21 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 390
อ่าน ยอดกุ๊ก แดนมังกร ตอนที่ 20 ตอนที่ 20 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 377
อ่าน ยอดกุ๊ก แดนมังกร ตอนที่ 19 ตอนที่ 19 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 205
อ่าน ยอดกุ๊ก แดนมังกร ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 430
อ่าน ยอดกุ๊ก แดนมังกร ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 257
อ่าน ยอดกุ๊ก แดนมังกร ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 490
อ่าน ยอดกุ๊ก แดนมังกร ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 342
อ่าน ยอดกุ๊ก แดนมังกร ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 289
อ่าน ยอดกุ๊ก แดนมังกร ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 280
อ่าน ยอดกุ๊ก แดนมังกร ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 258
อ่าน ยอดกุ๊ก แดนมังกร ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 327
อ่าน ยอดกุ๊ก แดนมังกร ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 260
อ่าน ยอดกุ๊ก แดนมังกร ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 408
อ่าน ยอดกุ๊ก แดนมังกร ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 350
อ่าน ยอดกุ๊ก แดนมังกร ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 303
อ่าน ยอดกุ๊ก แดนมังกร ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 383
อ่าน ยอดกุ๊ก แดนมังกร ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 428
อ่าน ยอดกุ๊ก แดนมังกร ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 202
อ่าน ยอดกุ๊ก แดนมังกร ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 226
อ่าน ยอดกุ๊ก แดนมังกร ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 310
อ่าน ยอดกุ๊ก แดนมังกร ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 289

ความคิดเห็นเพื่อนๆ