รายละเอียด เทวฤทธิ์พันมือ (Butsu Zone) 152
เทวฤทธิ์พันมือ (Butsu Zone)

สถานะ :
Complete
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
Takei Hiroyuki
ผู้แต่ง :
Takei Hiroyuki

Rating :
เฉลี่ย 0/5 จากทั้งหมดการโหวต 0 โหวต

เล่าเรื่อง :
Of Shaman King fame, here's another series by Hiroyuki Takei about a buddha with the 1,000 arms armor. Sennju, an emissary of the buddha Kannon, appears in the human world to find and protect the reincarnation of the buddha Mirokou. The emissary arrives on Earth just in time to save a young girl from being bullied by some rough looking men. Just who is this girl and will she believe that he's a buddha who was sent by Kannon?

ตอนใหม่ๆของ เทวฤทธิ์พันมือ (Butsu Zone)
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน เทวฤทธิ์พันมือ (Butsu Zone) ตอนที่ 19 ตอนที่ 19 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 310
อ่าน เทวฤทธิ์พันมือ (Butsu Zone) ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 393
อ่าน เทวฤทธิ์พันมือ (Butsu Zone) ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 495
อ่าน เทวฤทธิ์พันมือ (Butsu Zone) ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 272
อ่าน เทวฤทธิ์พันมือ (Butsu Zone) ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 469
อ่าน เทวฤทธิ์พันมือ (Butsu Zone) ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 356
อ่าน เทวฤทธิ์พันมือ (Butsu Zone) ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 485
อ่าน เทวฤทธิ์พันมือ (Butsu Zone) ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 323
อ่าน เทวฤทธิ์พันมือ (Butsu Zone) ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 407
อ่าน เทวฤทธิ์พันมือ (Butsu Zone) ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 245
อ่าน เทวฤทธิ์พันมือ (Butsu Zone) ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 485
อ่าน เทวฤทธิ์พันมือ (Butsu Zone) ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 510
อ่าน เทวฤทธิ์พันมือ (Butsu Zone) ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 222
อ่าน เทวฤทธิ์พันมือ (Butsu Zone) ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 227
อ่าน เทวฤทธิ์พันมือ (Butsu Zone) ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 290
อ่าน เทวฤทธิ์พันมือ (Butsu Zone) ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 542
อ่าน เทวฤทธิ์พันมือ (Butsu Zone) ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 464
อ่าน เทวฤทธิ์พันมือ (Butsu Zone) ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 368
อ่าน เทวฤทธิ์พันมือ (Butsu Zone) ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 542

ความคิดเห็นเพื่อนๆ