รายละเอียด แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก 100
แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก

สถานะ :
Complete
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
Hashiguchi Takashi
ผู้แต่ง :
Hashiguchi Takashi

Rating :
เฉลี่ย 0/5 จากทั้งหมดการโหวต 0 โหวต

เล่าเรื่อง :
England. France. Germany. Denmark. What common thread binds these four nations together? Answer: each is famous for producing unique, distinctive, delicious bread. But what of the island nation of Japan, home to rice and delicacies of the sea? Is there not a doughy, gastronomic delight they can claim as their own? The answer is no...until now! Kazuma Azuma, a 16-year-old-boy blessed with otherworldly baking powers, has taken it upon himself to create Ja-pan, the national bread of the land of the rising sun!

ตอนใหม่ๆของ แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 94 ตอนที่ 94 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 216
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 93 ตอนที่ 93 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 385
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 92 ตอนที่ 92 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 409
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 91 ตอนที่ 91 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 148
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 90 ตอนที่ 90 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 460
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 89 ตอนที่ 89 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 490
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 88 ตอนที่ 88 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 224
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 87 ตอนที่ 87 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 342
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 86 ตอนที่ 86 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 414
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 85 ตอนที่ 85 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 449
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 84 ตอนที่ 84 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 184
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 83 ตอนที่ 83 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 425
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 82 ตอนที่ 82 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 112
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 81 ตอนที่ 81 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 379
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 80 ตอนที่ 80 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 420
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 79 ตอนที่ 79 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 149
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 78 ตอนที่ 78 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 443
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 77 ตอนที่ 77 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 356
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 76 ตอนที่ 76 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 442
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 75 ตอนที่ 75 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 219
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 74 ตอนที่ 74 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 331
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 73 ตอนที่ 73 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 318
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 72 ตอนที่ 72 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 110
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 71 ตอนที่ 71 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 329
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 70 ตอนที่ 70 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 254
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 69 ตอนที่ 69 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 252
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 68 ตอนที่ 68 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 147
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 67 ตอนที่ 67 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 503
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 66 ตอนที่ 66 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 124
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 65 ตอนที่ 65 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 308
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 64 ตอนที่ 64 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 183
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 63 ตอนที่ 63 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 167
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 62 ตอนที่ 62 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 438
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 61 ตอนที่ 61 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 428
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 60 ตอนที่ 60 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 438
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 59 ตอนที่ 59 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 221
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 58 ตอนที่ 58 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 191
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 57 ตอนที่ 57 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 282
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 56 ตอนที่ 56 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 276
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 55 ตอนที่ 55 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 500
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 54 ตอนที่ 54 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 447
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 53 ตอนที่ 53 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 315
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 52 ตอนที่ 52 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 115
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 51 ตอนที่ 51 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 476
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 50 ตอนที่ 50 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 464
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 49 ตอนที่ 49 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 170
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 48 ตอนที่ 48 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 218
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 47 ตอนที่ 47 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 332
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 46 ตอนที่ 46 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 133
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 45 ตอนที่ 45 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 240
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 44 ตอนที่ 44 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 214
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 43 ตอนที่ 43 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 112
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 42 ตอนที่ 42 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 180
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 41 ตอนที่ 41 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 372
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 40 ตอนที่ 40 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 289
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 39 ตอนที่ 39 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 250
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 38 ตอนที่ 38 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 228
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 37 ตอนที่ 37 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 347
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 36 ตอนที่ 36 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 428
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 35 ตอนที่ 35 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 469
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 34 ตอนที่ 34 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 379
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 33 ตอนที่ 33 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 269
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 32 ตอนที่ 32 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 257
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 31 ตอนที่ 31 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 329
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 30 ตอนที่ 30 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 365
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 29 ตอนที่ 29 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 258
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 28 ตอนที่ 28 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 464
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 27 ตอนที่ 27 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 196
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 26 ตอนที่ 26 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 358
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 25 ตอนที่ 25 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 472
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 24 ตอนที่ 24 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 494
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 23 ตอนที่ 23 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 482
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 22 ตอนที่ 22 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 374
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 21 ตอนที่ 21 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 459
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 20 ตอนที่ 20 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 368
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 19 ตอนที่ 19 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 227
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 146
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 492
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 227
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 133
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 164
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 353
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 330
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 440
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 251
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 448
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 333
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 276
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 481
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 269
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 327
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 167
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 425
อ่าน แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : แปลไทย
วันที่ 17.06.2017 503

ความคิดเห็นเพื่อนๆ