รายละเอียด โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน 68
โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน

สถานะ :
Complete
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
Katsu Aki
ผู้แต่ง :
Katsu Aki

Rating :
เฉลี่ย 0/5 จากทั้งหมดการโหวต 0 โหวต

เล่าเรื่อง :
Zerodaimu Kyupura Pa Azalraku Vairu Rua Darogu (a.k.a. Zero) once stopped the evil demon lord with his incredible psychic ability, and in the process saved the world from destruction and earned the honorable and highly imaginative title 'The Man Who Stopped the Evil Lord.' Now, he has accepted a position as a teacher at Psychic Academy, a school for gifted psychokinetic youngsters who have demonstrated incredible raw powers and want to learn how to hone their abilities. Among the student body is young Ai Shiomi, Zero's little brother, a somewhat meek boy who, despite parental prodding and his fraternal reputation, feels that his limited skills hardly justify his presence at the prestigious academy. However, everyone else is convinced that he, like his celebrated brother, is destined for greatness. A lot of pressure for a boy just entering adolescence!

ตอนใหม่ๆของ โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 69 ตอนที่ 69 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 192
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 68 ตอนที่ 68 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 427
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 67 ตอนที่ 67 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 358
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 66 ตอนที่ 66 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 445
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 65 ตอนที่ 65 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 160
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 64 ตอนที่ 64 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 435
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 63 ตอนที่ 63 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 293
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 62 ตอนที่ 62 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 152
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 61 ตอนที่ 61 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 454
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 60 ตอนที่ 60 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 324
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 59 ตอนที่ 59 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 346
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 58 ตอนที่ 58 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 344
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 57 ตอนที่ 57 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 151
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 56 ตอนที่ 56 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 387
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 55 ตอนที่ 55 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 112
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 54 ตอนที่ 54 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 260
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 53 ตอนที่ 53 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 391
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 52 ตอนที่ 52 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 172
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 51 ตอนที่ 51 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 258
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 50 ตอนที่ 50 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 240
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 49 ตอนที่ 49 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 372
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 48 ตอนที่ 48 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 354
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 47 ตอนที่ 47 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 341
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 46 ตอนที่ 46 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 135
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 45 ตอนที่ 45 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 148
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 44 ตอนที่ 44 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 345
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 43 ตอนที่ 43 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 434
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 42 ตอนที่ 42 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 386
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 41 ตอนที่ 41 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 475
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 40 ตอนที่ 40 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 108
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 39 ตอนที่ 39 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 301
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 38 ตอนที่ 38 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 250
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 37 ตอนที่ 37 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 375
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 36 ตอนที่ 36 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 437
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 35 ตอนที่ 35 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 258
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 34 ตอนที่ 34 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 105
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 33 ตอนที่ 33 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 482
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 32 ตอนที่ 32 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 476
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 31 ตอนที่ 31 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 313
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 30 ตอนที่ 30 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 228
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 29 ตอนที่ 29 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 297
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 28 ตอนที่ 28 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 474
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 27 ตอนที่ 27 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 342
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 26 ตอนที่ 26 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 401
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 25 ตอนที่ 25 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 495
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 24 ตอนที่ 24 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 446
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 23 ตอนที่ 23 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 503
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 22 ตอนที่ 22 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 253
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 21 ตอนที่ 21 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 321
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 20 ตอนที่ 20 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 410
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 19 ตอนที่ 19 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 413
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 345
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 310
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 502
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 200
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 269
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 383
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 435
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 194
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 329
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 241
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 376
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 507
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 365
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 449
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 282
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 299
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 371
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 317

ความคิดเห็นเพื่อนๆ