รายละเอียด ใครว่าข้า ไม่เก่ง 189
ใครว่าข้า ไม่เก่ง

สถานะ :
Complete
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
Saruwatari Tetsuya
ผู้แต่ง :
Saruwatari Tetsuya

Rating :
เฉลี่ย 0/5 จากทั้งหมดการโหวต 0 โหวต

เล่าเรื่อง :
Nobody enjoys a good fight more than "Kiibo" Miyazawa, a high school student whose father is training him in the family's secret martial art. Kiibo dreams of becoming the next Bruce Lee, but his awesome fighting skills may soon surpass his idol's!

ตอนใหม่ๆของ ใครว่าข้า ไม่เก่ง
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 42 ตอนที่ 42 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 453
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 41 ตอนที่ 41 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 411
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 40 ตอนที่ 40 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 379
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 39 ตอนที่ 39 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 201
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 38 ตอนที่ 38 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 244
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 37 ตอนที่ 37 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 439
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 36 ตอนที่ 36 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 285
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 35 ตอนที่ 35 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 472
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 34 ตอนที่ 34 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 403
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 33 ตอนที่ 33 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 318
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 32 ตอนที่ 32 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 256
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 31 ตอนที่ 31 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 412
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 30 ตอนที่ 30 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 131
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 29 ตอนที่ 29 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 347
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 28 ตอนที่ 28 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 219
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 27 ตอนที่ 27 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 404
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 26 ตอนที่ 26 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 178
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 25 ตอนที่ 25 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 305
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 24 ตอนที่ 24 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 311
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 23 ตอนที่ 23 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 387
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 22 ตอนที่ 22 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 224
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 21 ตอนที่ 21 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 421
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 20 ตอนที่ 20 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 259
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 19 ตอนที่ 19 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 152
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 451
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 437
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 139
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 119
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 310
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 174
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 498
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 369
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 277
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 463
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 438
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 298
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 147
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 490
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 333
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 518
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 317
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 455

ความคิดเห็นเพื่อนๆ