รายละเอียด Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน 326
Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน

สถานะ :
Complete
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
Fumizuki Kou
ผู้แต่ง :
Fumizuki Kou

Rating :
เฉลี่ย 0/5 จากทั้งหมดการโหวต 0 โหวต

เล่าเรื่อง :
Despite her family's protests, Aoi Sakuraba decides that she is going to marry Kaoru Hanabishi, her love of eighteen years. Once he realizes that her intentions are genuine - and that she's not just trying to get him to reconcile with his estranged (and domineering) family - he begins to definitely warm up to the idea, too. What obstacles must the two overcome in order to be together?

ตอนใหม่ๆของ Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 97 ตอนที่ 97 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 180
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 96 ตอนที่ 96 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 312
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 95 ตอนที่ 95 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 469
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 94 ตอนที่ 94 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 210
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 93 ตอนที่ 93 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 357
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 92 ตอนที่ 92 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 263
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 91 ตอนที่ 91 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 145
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 90 ตอนที่ 90 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 479
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 89 ตอนที่ 89 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 286
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 88 ตอนที่ 88 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 125
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 87 ตอนที่ 87 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 283
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 86 ตอนที่ 86 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 198
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 85 ตอนที่ 85 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 414
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 84 ตอนที่ 84 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 307
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 83 ตอนที่ 83 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 224
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 82 ตอนที่ 82 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 159
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 81 ตอนที่ 81 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 175
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 80 ตอนที่ 80 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 413
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 79 ตอนที่ 79 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 507
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 78 ตอนที่ 78 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 511
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 77 ตอนที่ 77 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 238
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 76 ตอนที่ 76 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 301
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 75 ตอนที่ 75 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 173
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 74 ตอนที่ 74 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 231
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 73 ตอนที่ 73 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 439
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 72 ตอนที่ 72 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 305
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 71 ตอนที่ 71 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 280
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 70 ตอนที่ 70 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 497
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 69 ตอนที่ 69 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 253
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 68 ตอนที่ 68 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 149
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 67 ตอนที่ 67 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 328
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 66 ตอนที่ 66 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 460
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 65 ตอนที่ 65 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 479
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 64 ตอนที่ 64 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 318
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 63 ตอนที่ 63 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 185
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 62 ตอนที่ 62 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 397
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 61 ตอนที่ 61 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 489
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 60 ตอนที่ 60 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 135
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 59 ตอนที่ 59 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 310
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 58 ตอนที่ 58 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 213
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 57 ตอนที่ 57 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 230
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 56 ตอนที่ 56 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 498
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 55 ตอนที่ 55 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 482
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 54 ตอนที่ 54 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 373
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 53 ตอนที่ 53 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 246
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 52 ตอนที่ 52 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 332
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 51 ตอนที่ 51 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 175
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 50 ตอนที่ 50 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 185
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 49 ตอนที่ 49 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 294
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 48 ตอนที่ 48 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 329
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 47 ตอนที่ 47 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 467
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 46 ตอนที่ 46 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 125
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 45 ตอนที่ 45 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 392
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 44 ตอนที่ 44 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 388
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 43 ตอนที่ 43 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 473
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 42 ตอนที่ 42 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 454
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 41 ตอนที่ 41 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 165
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 40 ตอนที่ 40 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 246
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 39 ตอนที่ 39 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 290
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 38 ตอนที่ 38 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 310
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 37 ตอนที่ 37 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 199
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 36 ตอนที่ 36 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 133
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 35 ตอนที่ 35 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 401
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 34 ตอนที่ 34 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 196
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 33 ตอนที่ 33 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 345
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 32 ตอนที่ 32 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 191
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 31 ตอนที่ 31 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 203
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 30 ตอนที่ 30 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 390
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 29 ตอนที่ 29 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 419
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 28 ตอนที่ 28 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 330
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 27 ตอนที่ 27 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 253
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 26 ตอนที่ 26 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 380
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 25 ตอนที่ 25 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 377
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 24 ตอนที่ 24 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 274
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 23 ตอนที่ 23 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 320
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 22 ตอนที่ 22 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 189
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 21 ตอนที่ 21 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 159
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 20 ตอนที่ 20 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 374
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 19 ตอนที่ 19 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 247
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 375
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 459
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 198
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 172
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 447
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 333
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 348
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 292
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 386
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 176
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 280
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 444
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 131
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 326
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 351
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 524
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 494
อ่าน Ai Yori Aoshi คู่แท้แต่มาป่วน ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 326

ความคิดเห็นเพื่อนๆ