รายละเอียด Area D 138
Area D

สถานะ :
Complete
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
Nanatsuki Kyouichi
ผู้แต่ง :
Yang Kyung-il

Rating :
เฉลี่ย 0/5 จากทั้งหมดการโหวต 0 โหวต

เล่าเรื่อง :
The "prison survival action" story is set after the sudden emergence of special powers in certain pockets of humanity. To deal with these so-called "Altered," a mysterious remote island prison named "Area D" was built.

ตอนใหม่ๆของ Area D
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน Area D ตอนที่ 83 ตอนที่ 83 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 477
อ่าน Area D ตอนที่ 82 ตอนที่ 82 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 342
อ่าน Area D ตอนที่ 81 ตอนที่ 81 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 303
อ่าน Area D ตอนที่ 80 ตอนที่ 80 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 396
อ่าน Area D ตอนที่ 79 ตอนที่ 79 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 313
อ่าน Area D ตอนที่ 78 ตอนที่ 78 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 157
อ่าน Area D ตอนที่ 77 ตอนที่ 77 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 506
อ่าน Area D ตอนที่ 76 ตอนที่ 76 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 193
อ่าน Area D ตอนที่ 75 ตอนที่ 75 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 442
อ่าน Area D ตอนที่ 74 ตอนที่ 74 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 481
อ่าน Area D ตอนที่ 73 ตอนที่ 73 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 275
อ่าน Area D ตอนที่ 72 ตอนที่ 72 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 149
อ่าน Area D ตอนที่ 71 ตอนที่ 71 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 443
อ่าน Area D ตอนที่ 70 ตอนที่ 70 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 255
อ่าน Area D ตอนที่ 69 ตอนที่ 69 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 308
อ่าน Area D ตอนที่ 68 ตอนที่ 68 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 431
อ่าน Area D ตอนที่ 67 ตอนที่ 67 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 483
อ่าน Area D ตอนที่ 66 ตอนที่ 66 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 196
อ่าน Area D ตอนที่ 65 ตอนที่ 65 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 366
อ่าน Area D ตอนที่ 64 ตอนที่ 64 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 119
อ่าน Area D ตอนที่ 63 ตอนที่ 63 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 226
อ่าน Area D ตอนที่ 62 ตอนที่ 62 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 347
อ่าน Area D ตอนที่ 61 ตอนที่ 61 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 165
อ่าน Area D ตอนที่ 60 ตอนที่ 60 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 168
อ่าน Area D ตอนที่ 59 ตอนที่ 59 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 340
อ่าน Area D ตอนที่ 58 ตอนที่ 58 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 230
อ่าน Area D ตอนที่ 57 ตอนที่ 57 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 506
อ่าน Area D ตอนที่ 56 ตอนที่ 56 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 186
อ่าน Area D ตอนที่ 55 ตอนที่ 55 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 467
อ่าน Area D ตอนที่ 54 ตอนที่ 54 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 133
อ่าน Area D ตอนที่ 53 ตอนที่ 53 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 236
อ่าน Area D ตอนที่ 52 ตอนที่ 52 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 187
อ่าน Area D ตอนที่ 51 ตอนที่ 51 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 130
อ่าน Area D ตอนที่ 50 ตอนที่ 50 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 256
อ่าน Area D ตอนที่ 49 ตอนที่ 49 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 397
อ่าน Area D ตอนที่ 48 ตอนที่ 48 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 240
อ่าน Area D ตอนที่ 47 ตอนที่ 47 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 230
อ่าน Area D ตอนที่ 46 ตอนที่ 46 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 149
อ่าน Area D ตอนที่ 45 ตอนที่ 45 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 422
อ่าน Area D ตอนที่ 44 ตอนที่ 44 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 398
อ่าน Area D ตอนที่ 43 ตอนที่ 43 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 141
อ่าน Area D ตอนที่ 42 ตอนที่ 42 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 134
อ่าน Area D ตอนที่ 41 ตอนที่ 41 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 358
อ่าน Area D ตอนที่ 40 ตอนที่ 40 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 123
อ่าน Area D ตอนที่ 39 ตอนที่ 39 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 284
อ่าน Area D ตอนที่ 38 ตอนที่ 38 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 225
อ่าน Area D ตอนที่ 37 ตอนที่ 37 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 175
อ่าน Area D ตอนที่ 36 ตอนที่ 36 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 474
อ่าน Area D ตอนที่ 35 ตอนที่ 35 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 479
อ่าน Area D ตอนที่ 34 ตอนที่ 34 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 140
อ่าน Area D ตอนที่ 33 ตอนที่ 33 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 458
อ่าน Area D ตอนที่ 32 ตอนที่ 32 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 164
อ่าน Area D ตอนที่ 31 ตอนที่ 31 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 504
อ่าน Area D ตอนที่ 30 ตอนที่ 30 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 449
อ่าน Area D ตอนที่ 29 ตอนที่ 29 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 179
อ่าน Area D ตอนที่ 28 ตอนที่ 28 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 268
อ่าน Area D ตอนที่ 27 ตอนที่ 27 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 270
อ่าน Area D ตอนที่ 26 ตอนที่ 26 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 470
อ่าน Area D ตอนที่ 25 ตอนที่ 25 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 457
อ่าน Area D ตอนที่ 24 ตอนที่ 24 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 397
อ่าน Area D ตอนที่ 23 ตอนที่ 23 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 120
อ่าน Area D ตอนที่ 22 ตอนที่ 22 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 495
อ่าน Area D ตอนที่ 21 ตอนที่ 21 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 310
อ่าน Area D ตอนที่ 20 ตอนที่ 20 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 408
อ่าน Area D ตอนที่ 19 ตอนที่ 19 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 138
อ่าน Area D ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 359
อ่าน Area D ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 329
อ่าน Area D ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 342
อ่าน Area D ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 112
อ่าน Area D ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 405
อ่าน Area D ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 156
อ่าน Area D ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 128
อ่าน Area D ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 357
อ่าน Area D ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 237
อ่าน Area D ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 458
อ่าน Area D ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 322
อ่าน Area D ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 256
อ่าน Area D ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 144
อ่าน Area D ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 134
อ่าน Area D ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 436
อ่าน Area D ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 165
อ่าน Area D ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 132
อ่าน Area D ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : แปลไทย
วันที่ 20.06.2017 518

ความคิดเห็นเพื่อนๆ