รายละเอียด Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) 1,971
Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน)

สถานะ :
Complete
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
Itagaki Keisuke
ผู้แต่ง :
Itagaki Keisuke

Rating :
เฉลี่ย 0/5 จากทั้งหมดการโหวต 0 โหวต

เล่าเรื่อง :
"To be the strongest in the world!" That is Baki Hanma's dream. The mysterious, young, martial artist aspires to follow in his sinister father's footsteps as the world's strongest creature. But to what lengths will Baki go? We follow the young grappler as he matures in a world full of some of the strongest fighters and how he overcomes all obstacles in order to face his father one day in the fighting ring. From the jungles to and underground martial arts tournament, Baki is put to the test from fighters all over the world.

ตอนใหม่ๆของ Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน)
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 31 ตอนที่ 31 : เล่มที่ 31 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 402
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 30 ตอนที่ 30 : เล่มที่ 30 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 521
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 29 ตอนที่ 29 : เล่มที่ 29 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 551
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 28 ตอนที่ 28 : เล่มที่ 28 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 557
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 27 ตอนที่ 27 : เล่มที่ 27 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 203
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 26 ตอนที่ 26 : เล่มที่ 26 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 394
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 25 ตอนที่ 25 : เล่มที่ 25 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 179
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 24 ตอนที่ 24 : เล่มที่ 24 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 419
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 23 ตอนที่ 23 : เล่มที่ 23 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 202
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 22 ตอนที่ 22 : เล่มที่ 22 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 528
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 21 ตอนที่ 21 : เล่มที่ 21 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 229
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 20 ตอนที่ 20 : เล่มที่ 20 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 188
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 19 ตอนที่ 19 : เล่มที่ 19 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 540
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 : เล่มที่ 18 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 522
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : เล่มที่ 17 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 278
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : เล่มที่ 16 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 403
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : เล่มที่ 15 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 520
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : เล่มที่ 14 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 486
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : เล่มที่ 13 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 205
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 : เล่มที่ 12 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 514
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 : เล่มที่ 11 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 348
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 : เล่มที่ 10 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 163
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 : เล่มที่ 9 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 482
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 : เล่มที่ 8 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 315
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : เล่มที่ 7 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 232
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : เล่มที่ 6 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 495
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : เล่มที่ 5 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 352
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : เล่มที่ 4 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 328
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : เล่มที่ 3 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 360
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : เล่มที่ 2 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 490
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : เล่มที่ 1 แปลไทย
วันที่ 22.06.2017 303

ความคิดเห็นเพื่อนๆ