รายละเอียด Bambino 139
Bambino

สถานะ :
Complete
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
Sekiya Tetsuji
ผู้แต่ง :
Sekiya Tetsuji

Rating :
เฉลี่ย 0/5 จากทั้งหมดการโหวต 0 โหวต

เล่าเรื่อง :
Shogo Ban, a college student from Fukuoka, likes to cook. Thanks to the owner of the restaurant where he works part-time, he finds himself working at the line of Roppongi's best Italian restaurant, Trattoria Baccanale, and discovers that the real deal isn

ตอนใหม่ๆของ Bambino
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน Bambino ตอนที่ 103 ตอนที่ 103 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 136
อ่าน Bambino ตอนที่ 102 ตอนที่ 102 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 408
อ่าน Bambino ตอนที่ 101 ตอนที่ 101 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 227
อ่าน Bambino ตอนที่ 100 ตอนที่ 100 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 307
อ่าน Bambino ตอนที่ 99 ตอนที่ 99 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 336
อ่าน Bambino ตอนที่ 98 ตอนที่ 98 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 217
อ่าน Bambino ตอนที่ 97 ตอนที่ 97 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 414
อ่าน Bambino ตอนที่ 96 ตอนที่ 96 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 510
อ่าน Bambino ตอนที่ 95 ตอนที่ 95 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 349
อ่าน Bambino ตอนที่ 94 ตอนที่ 94 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 371
อ่าน Bambino ตอนที่ 93 ตอนที่ 93 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 298
อ่าน Bambino ตอนที่ 92 ตอนที่ 92 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 268
อ่าน Bambino ตอนที่ 91 ตอนที่ 91 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 477
อ่าน Bambino ตอนที่ 90 ตอนที่ 90 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 230
อ่าน Bambino ตอนที่ 89 ตอนที่ 89 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 181
อ่าน Bambino ตอนที่ 88 ตอนที่ 88 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 208
อ่าน Bambino ตอนที่ 87 ตอนที่ 87 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 469
อ่าน Bambino ตอนที่ 86 ตอนที่ 86 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 325
อ่าน Bambino ตอนที่ 85 ตอนที่ 85 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 228
อ่าน Bambino ตอนที่ 84 ตอนที่ 84 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 381
อ่าน Bambino ตอนที่ 83 ตอนที่ 83 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 360
อ่าน Bambino ตอนที่ 82 ตอนที่ 82 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 332
อ่าน Bambino ตอนที่ 81 ตอนที่ 81 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 149
อ่าน Bambino ตอนที่ 80 ตอนที่ 80 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 279
อ่าน Bambino ตอนที่ 79 ตอนที่ 79 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 404
อ่าน Bambino ตอนที่ 78 ตอนที่ 78 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 199
อ่าน Bambino ตอนที่ 77 ตอนที่ 77 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 110
อ่าน Bambino ตอนที่ 76 ตอนที่ 76 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 332
อ่าน Bambino ตอนที่ 75 ตอนที่ 75 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 400
อ่าน Bambino ตอนที่ 74 ตอนที่ 74 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 400
อ่าน Bambino ตอนที่ 73 ตอนที่ 73 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 251
อ่าน Bambino ตอนที่ 72 ตอนที่ 72 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 336
อ่าน Bambino ตอนที่ 71 ตอนที่ 71 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 185
อ่าน Bambino ตอนที่ 70 ตอนที่ 70 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 120
อ่าน Bambino ตอนที่ 69 ตอนที่ 69 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 407
อ่าน Bambino ตอนที่ 68 ตอนที่ 68 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 332
อ่าน Bambino ตอนที่ 67 ตอนที่ 67 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 378
อ่าน Bambino ตอนที่ 66 ตอนที่ 66 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 141
อ่าน Bambino ตอนที่ 65 ตอนที่ 65 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 313
อ่าน Bambino ตอนที่ 64 ตอนที่ 64 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 182
อ่าน Bambino ตอนที่ 63 ตอนที่ 63 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 405
อ่าน Bambino ตอนที่ 62 ตอนที่ 62 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 176
อ่าน Bambino ตอนที่ 61 ตอนที่ 61 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 195
อ่าน Bambino ตอนที่ 60 ตอนที่ 60 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 376
อ่าน Bambino ตอนที่ 59 ตอนที่ 59 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 267
อ่าน Bambino ตอนที่ 58 ตอนที่ 58 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 363
อ่าน Bambino ตอนที่ 57 ตอนที่ 57 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 489
อ่าน Bambino ตอนที่ 56 ตอนที่ 56 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 197
อ่าน Bambino ตอนที่ 55 ตอนที่ 55 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 473
อ่าน Bambino ตอนที่ 54 ตอนที่ 54 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 409
อ่าน Bambino ตอนที่ 53 ตอนที่ 53 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 344
อ่าน Bambino ตอนที่ 52 ตอนที่ 52 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 197
อ่าน Bambino ตอนที่ 51 ตอนที่ 51 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 441
อ่าน Bambino ตอนที่ 50 ตอนที่ 50 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 462
อ่าน Bambino ตอนที่ 49 ตอนที่ 49 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 269
อ่าน Bambino ตอนที่ 48 ตอนที่ 48 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 183
อ่าน Bambino ตอนที่ 47 ตอนที่ 47 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 307
อ่าน Bambino ตอนที่ 46 ตอนที่ 46 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 219
อ่าน Bambino ตอนที่ 45 ตอนที่ 45 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 185
อ่าน Bambino ตอนที่ 44 ตอนที่ 44 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 177
อ่าน Bambino ตอนที่ 43 ตอนที่ 43 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 329
อ่าน Bambino ตอนที่ 42 ตอนที่ 42 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 244
อ่าน Bambino ตอนที่ 41 ตอนที่ 41 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 441
อ่าน Bambino ตอนที่ 40 ตอนที่ 40 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 358
อ่าน Bambino ตอนที่ 39 ตอนที่ 39 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 247
อ่าน Bambino ตอนที่ 38 ตอนที่ 38 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 373
อ่าน Bambino ตอนที่ 37 ตอนที่ 37 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 126
อ่าน Bambino ตอนที่ 36 ตอนที่ 36 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 305
อ่าน Bambino ตอนที่ 35 ตอนที่ 35 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 244
อ่าน Bambino ตอนที่ 34 ตอนที่ 34 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 246
อ่าน Bambino ตอนที่ 33 ตอนที่ 33 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 494
อ่าน Bambino ตอนที่ 32 ตอนที่ 32 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 133
อ่าน Bambino ตอนที่ 31 ตอนที่ 31 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 418
อ่าน Bambino ตอนที่ 30 ตอนที่ 30 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 343
อ่าน Bambino ตอนที่ 29 ตอนที่ 29 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 405
อ่าน Bambino ตอนที่ 28 ตอนที่ 28 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 180
อ่าน Bambino ตอนที่ 27 ตอนที่ 27 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 402
อ่าน Bambino ตอนที่ 26 ตอนที่ 26 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 191
อ่าน Bambino ตอนที่ 25 ตอนที่ 25 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 362
อ่าน Bambino ตอนที่ 24 ตอนที่ 24 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 386
อ่าน Bambino ตอนที่ 23 ตอนที่ 23 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 480
อ่าน Bambino ตอนที่ 22 ตอนที่ 22 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 399
อ่าน Bambino ตอนที่ 21 ตอนที่ 21 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 435
อ่าน Bambino ตอนที่ 20 ตอนที่ 20 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 364
อ่าน Bambino ตอนที่ 19 ตอนที่ 19 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 254
อ่าน Bambino ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 158
อ่าน Bambino ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 504
อ่าน Bambino ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 243
อ่าน Bambino ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 402
อ่าน Bambino ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 453
อ่าน Bambino ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 245
อ่าน Bambino ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 483
อ่าน Bambino ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 505
อ่าน Bambino ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 173
อ่าน Bambino ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 338
อ่าน Bambino ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 448
อ่าน Bambino ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 240
อ่าน Bambino ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 390
อ่าน Bambino ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 323
อ่าน Bambino ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 221
อ่าน Bambino ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 341
อ่าน Bambino ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 261
อ่าน Bambino ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 252

ความคิดเห็นเพื่อนๆ