รายละเอียด Battle Royale 190
Battle Royale

สถานะ :
Ongoing
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
Takami Koushun
ผู้แต่ง :
Taguchi Masayuki

Rating :
เฉลี่ย 0/5 จากทั้งหมดการโหวต 0 โหวต

เล่าเรื่อง :
In the future, random Jr. High School classes are chosen to compete in a game called Battle Royale. The rules: only one student can survive after 3 days on an island or else they all perish. Weapons are handed out and each student is sent out into the fie

ตอนใหม่ๆของ Battle Royale
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน Battle Royale ตอนที่ 76 ตอนที่ 76 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 388
อ่าน Battle Royale ตอนที่ 75 ตอนที่ 75 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 461
อ่าน Battle Royale ตอนที่ 74 ตอนที่ 74 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 199
อ่าน Battle Royale ตอนที่ 73 ตอนที่ 73 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 367
อ่าน Battle Royale ตอนที่ 72 ตอนที่ 72 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 126
อ่าน Battle Royale ตอนที่ 71 ตอนที่ 71 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 408
อ่าน Battle Royale ตอนที่ 70 ตอนที่ 70 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 464
อ่าน Battle Royale ตอนที่ 69 ตอนที่ 69 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 385
อ่าน Battle Royale ตอนที่ 68 ตอนที่ 68 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 409
อ่าน Battle Royale ตอนที่ 67 ตอนที่ 67 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 346
อ่าน Battle Royale ตอนที่ 66 ตอนที่ 66 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 491
อ่าน Battle Royale ตอนที่ 65 ตอนที่ 65 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 226
อ่าน Battle Royale ตอนที่ 64 ตอนที่ 64 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 377
อ่าน Battle Royale ตอนที่ 63 ตอนที่ 63 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 347
อ่าน Battle Royale ตอนที่ 62 ตอนที่ 62 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 469
อ่าน Battle Royale ตอนที่ 61 ตอนที่ 61 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 237
อ่าน Battle Royale ตอนที่ 60 ตอนที่ 60 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 352
อ่าน Battle Royale ตอนที่ 59 ตอนที่ 59 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 209
อ่าน Battle Royale ตอนที่ 58 ตอนที่ 58 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 272
อ่าน Battle Royale ตอนที่ 57 ตอนที่ 57 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 150
อ่าน Battle Royale ตอนที่ 56 ตอนที่ 56 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 374
อ่าน Battle Royale ตอนที่ 55 ตอนที่ 55 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 293
อ่าน Battle Royale ตอนที่ 54 ตอนที่ 54 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 480
อ่าน Battle Royale ตอนที่ 53 ตอนที่ 53 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 154
อ่าน Battle Royale ตอนที่ 52 ตอนที่ 52 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 357
อ่าน Battle Royale ตอนที่ 51 ตอนที่ 51 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 366
อ่าน Battle Royale ตอนที่ 50 ตอนที่ 50 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 207
อ่าน Battle Royale ตอนที่ 49 ตอนที่ 49 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 263
อ่าน Battle Royale ตอนที่ 48 ตอนที่ 48 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 232
อ่าน Battle Royale ตอนที่ 47 ตอนที่ 47 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 260
อ่าน Battle Royale ตอนที่ 46 ตอนที่ 46 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 359
อ่าน Battle Royale ตอนที่ 45 ตอนที่ 45 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 132
อ่าน Battle Royale ตอนที่ 44 ตอนที่ 44 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 444
อ่าน Battle Royale ตอนที่ 43 ตอนที่ 43 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 302
อ่าน Battle Royale ตอนที่ 42 ตอนที่ 42 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 418
อ่าน Battle Royale ตอนที่ 41 ตอนที่ 41 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 252
อ่าน Battle Royale ตอนที่ 40 ตอนที่ 40 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 113
อ่าน Battle Royale ตอนที่ 39 ตอนที่ 39 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 225
อ่าน Battle Royale ตอนที่ 38 ตอนที่ 38 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 405
อ่าน Battle Royale ตอนที่ 37 ตอนที่ 37 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 290
อ่าน Battle Royale ตอนที่ 36 ตอนที่ 36 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 486
อ่าน Battle Royale ตอนที่ 35 ตอนที่ 35 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 263
อ่าน Battle Royale ตอนที่ 34 ตอนที่ 34 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 272
อ่าน Battle Royale ตอนที่ 33 ตอนที่ 33 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 243
อ่าน Battle Royale ตอนที่ 32 ตอนที่ 32 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 500
อ่าน Battle Royale ตอนที่ 31 ตอนที่ 31 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 382
อ่าน Battle Royale ตอนที่ 30 ตอนที่ 30 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 483
อ่าน Battle Royale ตอนที่ 29 ตอนที่ 29 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 317
อ่าน Battle Royale ตอนที่ 28 ตอนที่ 28 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 339
อ่าน Battle Royale ตอนที่ 27 ตอนที่ 27 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 494
อ่าน Battle Royale ตอนที่ 26 ตอนที่ 26 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 182
อ่าน Battle Royale ตอนที่ 25 ตอนที่ 25 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 333
อ่าน Battle Royale ตอนที่ 24 ตอนที่ 24 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 449
อ่าน Battle Royale ตอนที่ 23 ตอนที่ 23 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 233
อ่าน Battle Royale ตอนที่ 22 ตอนที่ 22 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 480
อ่าน Battle Royale ตอนที่ 21 ตอนที่ 21 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 212
อ่าน Battle Royale ตอนที่ 20 ตอนที่ 20 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 253
อ่าน Battle Royale ตอนที่ 19 ตอนที่ 19 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 453
อ่าน Battle Royale ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 418
อ่าน Battle Royale ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 210
อ่าน Battle Royale ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 322
อ่าน Battle Royale ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 168
อ่าน Battle Royale ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 230
อ่าน Battle Royale ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 310
อ่าน Battle Royale ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 298
อ่าน Battle Royale ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 299
อ่าน Battle Royale ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 369
อ่าน Battle Royale ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 352
อ่าน Battle Royale ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 252
อ่าน Battle Royale ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 258
อ่าน Battle Royale ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 145
อ่าน Battle Royale ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 361
อ่าน Battle Royale ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 283
อ่าน Battle Royale ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 403
อ่าน Battle Royale ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 284
อ่าน Battle Royale ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : แปลไทย
วันที่ 07.07.2017 303

ความคิดเห็นเพื่อนๆ