รายละเอียด BLOODY MONDAY 2 115
BLOODY MONDAY 2

สถานะ :
Complete
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
Ryuumon Ryou
ผู้แต่ง :
Megumi Kouji

Rating :
เฉลี่ย 0/5 จากทั้งหมดการโหวต 0 โหวต

เล่าเรื่อง :
Two years after the end of Bloody Monday, a new threat emerges intent on destroying Japan. But what will happen now that "Falcon" has since disappeared? Who will face the deadly "Shooter of the Magic Bullet?" Tune in to Bloody Monday Second Season and find out!

ตอนใหม่ๆของ BLOODY MONDAY 2
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 49 ตอนที่ 49 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 217
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 48 ตอนที่ 48 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 501
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 47 ตอนที่ 47 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 413
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 46 ตอนที่ 46 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 359
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 45 ตอนที่ 45 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 113
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 44 ตอนที่ 44 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 316
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 43 ตอนที่ 43 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 299
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 42 ตอนที่ 42 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 329
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 41 ตอนที่ 41 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 450
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 40 ตอนที่ 40 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 271
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 39 ตอนที่ 39 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 164
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 38 ตอนที่ 38 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 417
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 37 ตอนที่ 37 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 468
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 36 ตอนที่ 36 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 376
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 35 ตอนที่ 35 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 276
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 34 ตอนที่ 34 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 386
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 33 ตอนที่ 33 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 203
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 32 ตอนที่ 32 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 508
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 31 ตอนที่ 31 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 112
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 30 ตอนที่ 30 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 299
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 29 ตอนที่ 29 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 481
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 28 ตอนที่ 28 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 138
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 27 ตอนที่ 27 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 342
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 26 ตอนที่ 26 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 478
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 25 ตอนที่ 25 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 166
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 24 ตอนที่ 24 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 203
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 23 ตอนที่ 23 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 352
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 22 ตอนที่ 22 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 483
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 21 ตอนที่ 21 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 128
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 20 ตอนที่ 20 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 422
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 19 ตอนที่ 19 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 372
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 368
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 501
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 203
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 172
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 299
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 385
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 137
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 286
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 145
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 320
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 303
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 252
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 209
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 282
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 284
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 392
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 416
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 148

ความคิดเห็นเพื่อนๆ