รายละเอียด Blue Dragon - Ral Ω Grado 185
 Blue Dragon - Ral Ω Grado

สถานะ :
Ongoing
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
TAKANO Tsuneo
ผู้แต่ง :
Obata Takeshi

Rating :
เฉลี่ย 0/5 จากทั้งหมดการโหวต 0 โหวต

เล่าเรื่อง :
In the days of war, a baby fused together with a "shadow" called Blue Dragon, a legend among the "shadows". Because of that, he was locked in darkness from birth until recently, 15 years later, to prevent his shadow from activating. From the beginning, the only person he knew was his tutor who would come see him everyday. But "shadows" have begun to run rampant as they escape from "Noir" through living beings. Humnas call for the release of Blue Dragon in order to help mankind; thus their journey begins to seal the "shadows" along with the strongest: their queen.

ตอนใหม่ๆของ Blue Dragon - Ral Ω Grado
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน Blue Dragon - Ral Ω Grado ตอนที่ 25 ตอนที่ 25 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 224
อ่าน Blue Dragon - Ral Ω Grado ตอนที่ 24 ตอนที่ 24 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 316
อ่าน Blue Dragon - Ral Ω Grado ตอนที่ 23 ตอนที่ 23 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 547
อ่าน Blue Dragon - Ral Ω Grado ตอนที่ 22 ตอนที่ 22 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 462
อ่าน Blue Dragon - Ral Ω Grado ตอนที่ 21 ตอนที่ 21 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 157
อ่าน Blue Dragon - Ral Ω Grado ตอนที่ 20 ตอนที่ 20 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 310
อ่าน Blue Dragon - Ral Ω Grado ตอนที่ 19 ตอนที่ 19 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 467
อ่าน Blue Dragon - Ral Ω Grado ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 470
อ่าน Blue Dragon - Ral Ω Grado ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 517
อ่าน Blue Dragon - Ral Ω Grado ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 486
อ่าน Blue Dragon - Ral Ω Grado ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 358
อ่าน Blue Dragon - Ral Ω Grado ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 170
อ่าน Blue Dragon - Ral Ω Grado ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 372
อ่าน Blue Dragon - Ral Ω Grado ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 187
อ่าน Blue Dragon - Ral Ω Grado ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 295
อ่าน Blue Dragon - Ral Ω Grado ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 518
อ่าน Blue Dragon - Ral Ω Grado ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 224
อ่าน Blue Dragon - Ral Ω Grado ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 338
อ่าน Blue Dragon - Ral Ω Grado ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 226
อ่าน Blue Dragon - Ral Ω Grado ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 302
อ่าน Blue Dragon - Ral Ω Grado ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 552
อ่าน Blue Dragon - Ral Ω Grado ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 440
อ่าน Blue Dragon - Ral Ω Grado ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 191
อ่าน Blue Dragon - Ral Ω Grado ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 473
อ่าน Blue Dragon - Ral Ω Grado ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : แปลไทย
วันที่ 18.06.2017 329

ความคิดเห็นเพื่อนๆ