รายละเอียด Break Hands 143
Break Hands

สถานะ :
Complete
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
Fumizuki Kou
ผู้แต่ง :
Fumizuki Kou

Rating :
เฉลี่ย 0/5 จากทั้งหมดการโหวต 0 โหวต

เล่าเรื่อง :
Zan Ruu lived a carefree lifestyle with his military father and brother. However, one day a mysterious airship attacked the capital, and danger approached Princess Emma. Zan hurried to rescue Princess Emma and the thing that appeared before him is......!?

ตอนใหม่ๆของ Break Hands
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน Break Hands ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 281
อ่าน Break Hands ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 252
อ่าน Break Hands ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 123
อ่าน Break Hands ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 333
อ่าน Break Hands ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 313
อ่าน Break Hands ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 369
อ่าน Break Hands ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 403
อ่าน Break Hands ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 470
อ่าน Break Hands ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 355
อ่าน Break Hands ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 342
อ่าน Break Hands ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 251
อ่าน Break Hands ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 184
อ่าน Break Hands ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 409
อ่าน Break Hands ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 190
อ่าน Break Hands ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 180
อ่าน Break Hands ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 346
อ่าน Break Hands ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 280
อ่าน Break Hands ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : แปลไทย
วันที่ 24.06.2017 406

ความคิดเห็นเพื่อนๆ