รายละเอียด BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ 460
BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้

สถานะ :
Complete
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
TAKAO SAITO
ผู้แต่ง :
TAKAO SAITO

Rating :
เฉลี่ย 0/5 จากทั้งหมดการโหวต 0 โหวต

เล่าเรื่อง :
It tells about the drama of those who survived the fall of a meteorite on the Pacific Ocean after a failed attempt of destroying it with a missile. Cities are destroyed by big earthquakes, food runs short, illness spread quickly. In the midst of this scenario, Otomo, the main character of this series, will do whatever in order to survive.

ตอนใหม่ๆของ BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 47 ตอนที่ 47 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 163
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 46 ตอนที่ 46 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 460
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 45 ตอนที่ 45 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 204
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 44 ตอนที่ 44 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 547
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 43 ตอนที่ 43 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 542
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 42 ตอนที่ 42 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 441
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 41 ตอนที่ 41 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 189
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 40 ตอนที่ 40 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 319
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 39 ตอนที่ 39 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 220
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 38 ตอนที่ 38 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 318
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 37 ตอนที่ 37 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 370
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 36 ตอนที่ 36 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 490
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 35 ตอนที่ 35 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 467
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 34 ตอนที่ 34 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 519
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 33 ตอนที่ 33 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 504
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 32 ตอนที่ 32 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 223
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 31 ตอนที่ 31 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 294
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 30 ตอนที่ 30 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 296
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 29 ตอนที่ 29 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 238
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 28 ตอนที่ 28 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 199
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 27 ตอนที่ 27 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 178
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 26 ตอนที่ 26 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 298
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 25 ตอนที่ 25 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 277
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 24 ตอนที่ 24 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 299
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 23 ตอนที่ 23 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 226
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 22 ตอนที่ 22 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 285
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 21 ตอนที่ 21 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 427
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 20 ตอนที่ 20 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 326
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 19 ตอนที่ 19 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 290
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 234
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 244
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 162
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 469
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 313
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 492
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 357
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 361
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 409
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 485
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 278
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 391
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 399
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 537
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 385
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 352
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 364
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : แปลไทย
วันที่ 23.06.2017 560

ความคิดเห็นเพื่อนๆ